Ders Adı Geleneksel Türk Sanatları
Ders Kodu MDS-3103
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Numan ÖZTÜRK
Dersin Yardımcıları Geleneksel Türk Sanatları ile ilgili kitaplar.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği El sanatlarına yönelik çalışmaların tanımı, gruplandırılması ve sınıflandırılmasının sistematik içinde ele alınması ve güncelliğini koruyan, korumayan el sanatlarının süreçteki değişiminin belirlenmesi. El sanatı üretiminin tanımı ve amacı, gelenekse el sanatları tarihi ve tanımını kavrama. Geleneksel Türk el sanatlarının kapsadığı konular öğrenme. Ham maddelerine göre el sanatı türlerini gruplandırılması ve sınıflandırılmasının sistematik içinde ele alınması ve güncelliğini koruyan, korumayan el sanatlarının süreçteki değişiminin belirlenmesi.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı El sanatlarına yönelik çalışmaların tanımı, gruplandırılması ve sınıflandırılmasının sistematik içinde ele alınması ve güncelliğini koruyan, korumayan el sanatlarının süreçteki değişiminin belirlenmesi. El sanatı üretiminin tanımı ve amacı, gelenekse el sanatları tarihi ve tanımını kavrama. Geleneksel Türk el sanatlarının kapsadığı konular öğrenme. Ham maddelerine göre el sanatı türlerini gruplandırma
No Dersin Kazanımları  
1 Geleneksel El sanatlarını tanır.
2 Geleneksel el sanatlarının tarihini öğrenir.
3 Geleneksel Türk el sanatlarının kapsadığı konuları öğrenir.
4 Ham maddelerine göre el sanatı türlerini gruplandırmayı öğrenir.
5 Geleneksel Türk sanatlarının eğitim yöntemlerini, dallarını ve dönemlerini analiz eder.
6 Geleneksel Türk sanatlarında kullanılan motiflerle, desen ve kompozisyon uygulamalarını öğrenir.
7 Meslek ahlakı ve ahilik, iş sağlığı ve güvenliği, proje hazırlama, çevreyi koruma, etkili iletişim kurabilme, girişimcilik ve işe uyum sağlama ile ilgili konularda kendini geliştirir.
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11
1
2
3
4
5
6
7
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 - El sanatları üretiminin tanımı
  Ön Hazırlık: İsmail Öztürk, "Geleneksel El Sanatlarına Giriş"ISBN:975-4175-46-7,Ürün Yayınları,1998,Ankara,Türkiye
2 El sanatlarının tarihçesi
  Ön Hazırlık: İsmail Öztürk, "Geleneksel El Sanatlarına Giriş"ISBN:975-4175-46-7,Ürün Yayınları,1998,Ankara,Türkiye
3 El sanatlarıyla uğraşan günümüz kamu kuruluşları
  Ön Hazırlık: İsmail Öztürk, "Geleneksel El Sanatlarına Giriş"ISBN:975-4175-46-7,Ürün Yayınları,1998,Ankara,Türkiye
4 Geleneksel el sanatlarının kapsadığı konular
  Ön Hazırlık: İsmail Öztürk, "Geleneksel El Sanatlarına Giriş"ISBN:975-4175-46-7,Ürün Yayınları,1998,Ankara,Türkiye
5 Günlük kullanım eşyaları
  Ön Hazırlık: İsmail Öztürk, "Geleneksel El Sanatlarına Giriş"ISBN:975-4175-46-7,Ürün Yayınları,1998,Ankara,Türkiye
6 Kült eşyaları,değerli eşyalar
  Ön Hazırlık: İsmail Öztürk, "Geleneksel El Sanatlarına Giriş"ISBN:975-4175-46-7,Ürün Yayınları,1998,Ankara,Türkiye
7 Süsleme ve dekorasyon unsurları
  Ön Hazırlık: İsmail Öztürk, "Geleneksel El Sanatlarına Giriş"ISBN:975-4175-46-7,Ürün Yayınları,1998,Ankara,Türkiye
8 Süsleme ve dekorasyon unsurları
  Ön Hazırlık: İsmail Öztürk, "Geleneksel El Sanatlarına Giriş"ISBN:975-4175-46-7,Ürün Yayınları,1998,Ankara,Türkiye
9 Kitap sanatları El sanatı ve zanaat kavramları
  Ön Hazırlık: İsmail Öztürk, "Geleneksel El Sanatlarına Giriş"ISBN:975-4175-46-7,Ürün Yayınları,1998,Ankara,Türkiye
10 El sanatının günümüz sorunları
  Ön Hazırlık: İsmail Öztürk, "Geleneksel El Sanatlarına Giriş"ISBN:975-4175-46-7,Ürün Yayınları,1998,Ankara,Türkiye
11 Hammadde sorunu
  Ön Hazırlık: İsmail Öztürk, "Geleneksel El Sanatlarına Giriş"ISBN:975-4175-46-7,Ürün Yayınları,1998,Ankara,Türkiye
12 Form ve desen sorunu
  Ön Hazırlık: İsmail Öztürk, "Geleneksel El Sanatlarına Giriş"ISBN:975-4175-46-7,Ürün Yayınları,1998,Ankara,Türkiye
13 Üretim ve pazar sorunu
  Ön Hazırlık: İsmail Öztürk, "Geleneksel El Sanatlarına Giriş"ISBN:975-4175-46-7,Ürün Yayınları,1998,Ankara,Türkiye
14 Koruma sorunları
  Ön Hazırlık: İsmail Öztürk, "Geleneksel El Sanatlarına Giriş"ISBN:975-4175-46-7,Ürün Yayınları,1998,Ankara,Türkiye
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Sanatın temel ilkelerini bilmek,anlamak ve konusuna uyarlabilmek. 1
2 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanır. 2
3 Mimari uygulamalar için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanma becerisi. 2
4 Sanatsal,kültürel ve etik değerlere sahiptir. 2
5 Mimari Süsleme Sanatları ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanmasında sosyal mesleki değerlere sahip olmak. 3
6 Artistik,anotomik oranları;farklı teknik ve malzemeyi, resimsel gözlem ve temel kavramları bilir. 1
7 Farklı yüzyıllarda kullanılan süsleme unsurlarını tasarımların motiflerin, üslupsal farklılıklarını bilmek, kullanabilmek ve de bu dönemlerde görülen kavramları, ekolleri, sanatçıları ve onların tekniklerini bilmek. 2
8 Seramik şekillendirme yöntemlerini,dekor tekniklerini bilir,üç boyutlu atölye uygulamaları yapar.,alanıyla ilgili yenilikleri takip ederek tasarım ve uygulamalarda gelenekseli ve çağdaşı birleştirerek yeni yorumlara ulaşır.,sırlama ve fırınlama işlemlerini gerçekleştirir,alanıyla ilgili teknolojik araçları,elektrikli cihaz ve makineleri kullanır,sorunları ve çözümleri anlar. 2
9 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilecek;yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimseyebilecek,bilgilerini yenilenme ve sürekli gelişmeye yönelik olarak gözden geçirebilecektir. 3
10 İş güvenliği, çevre koruma kalite kavramlarını bilecek ve bunların gereklerini yerine getirebilecektir. 2
11 Bilimsel araştırma yöntemlerini kullanma yetisini kazanıp,endüstri ve sanat uygulamalarında kullanma. 2
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 5 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 1 60
Proje 1 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 5 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 1 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 90    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Geleneksel Türk Sanatları ile ilgili kitaplar, internet siteleri ve notlar.
Diğer Kaynaklar Geleneksel Türk Sanatları ile ilgili kitaplar, internet siteleri ve notlar.
Materyal
Dökümanlar Geleneksel Türk Sanatları ile ilgili kitaplar, internet siteleri ve notlar.
Ödevler Geleneksel Türk Sanatlarının her bir dalı ile ilgili bilgi ve görsel.
Sınavlar Anlatılan konularla ilgili sınav yapılır.
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri