Ders Adı Temel Tasarım
Ders Kodu MDS-3102
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Öğr.Gör. Nuray GÖKDOĞAN
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Sanat nesnesinin biçimini oluşturan öğe ve ilkelerin tanımı, kompozisyondaki işlevleri ve birbirleri ile olan ilişkileri. Nokta, doku, çizgi, renk, boşluk- doluluk, açık- koyu, ışık-gölge, oran (ölçü), hareket, yön, strüktür, tekrar (ritm), uygunluk, zıtlık, sıradüzen, denge(simetri), bütünlük... Desen, çizgi tanımı, çizgi değerleri ve işlevleri Nesnelerin çizgisel çözümü, yüzey-kütle ilişkisi, Bakmak-görmek-algılamak
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Sanat öğrencisini yaratıcı güçlerini eğitimde görsel algıya bağlı deneyim ve birikintilerini denetleyip kullanabilmede görsel sanatların başlangıç ve temel eğitimi, amaç edinilmiştir.
No Dersin Kazanımları  
1 1. Temel sanat ve tasarım bilgisini kuramsal ve uygulamalı olarak kavrayabilme becerisi
2 2.Temel sanat ve tasarım bilgisini öğrendiklerine uyarlayabilme becerisi
3 3.Temel sanat ve tasarım becerisini diğer alanlarla iliGkilendirme/bağ kurma becerisi
4 4.Temel sanat ve tasarım becerileri ile özgün yapıtlar ortaya koyabilme becerisi
5 5.DüGündüklerini sözel ve görsel yollarla aktarabilme beceris
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Temel tasarım ana öğe ve ilkelerinden bahsedilmesi.
  Ön Hazırlık: DEMİR, Abdullah ATAR, Atilla; Temel Plastik sanatlar Eğitimi,Anadolu Üniversitesi, Lisans Tamamlama Praogramı. SÜDOR. Gülseren; Temel Sanat Eğitimi(Aynanın Gerçeği). Temel Tasarım, Resim Eğitimi ve Sanatla Karşılaşma. TİGLAT Matbaacılık. 2000-2006 ODABAŞI, Hatice Aslan; Grafikte Temel Tasarım, Mayıs 1996, İstanbul GÜNGÖR,Hulusi; Temel Tasar. 1972, İstanbul
2 Tasarım Ögeleri ( Nokta, çizgi, düzlem, biçim, renk-doku, ışık-gölge, ölçü-oran, aralık)
  Ön Hazırlık: DEMİR, Abdullah ATAR, Atilla; Temel Plastik sanatlar Eğitimi,Anadolu Üniversitesi, Lisans Tamamlama Praogramı. SÜDOR. Gülseren; Temel Sanat Eğitimi(Aynanın Gerçeği). Temel Tasarım, Resim Eğitimi ve Sanatla Karşılaşma. TİGLAT Matbaacılık. 2000-2006 ODABAŞI, Hatice Aslan; Grafikte Temel Tasarım, Mayıs 1996, İstanbul GÜNGÖR,Hulusi; Temel Tasar. 1972, İstanbul
3 Tasarım Ögeleri( Nokta, çizgi, düzlem, biçim, renk-doku, ışık-gölge, ölçü- oran, aralık)
  Ön Hazırlık: DEMİR, Abdullah ATAR, Atilla; Temel Plastik sanatlar Eğitimi,Anadolu Üniversitesi, Lisans Tamamlama Praogramı. SÜDOR. Gülseren; Temel Sanat Eğitimi(Aynanın Gerçeği). Temel Tasarım, Resim Eğitimi ve Sanatla Karşılaşma. TİGLAT Matbaacılık. 2000-2006 ODABAŞI, Hatice Aslan; Grafikte Temel Tasarım, Mayıs 1996, İstanbul GÜNGÖR,Hulusi; Temel Tasar. 1972, İstanbul
4 Tasarım Ögeleri( Nokta, çizgi, düzlem, biçim, renk-doku, ışık-gölge, ölçü- oran, aralık)
  Ön Hazırlık: DEMİR, Abdullah ATAR, Atilla; Temel Plastik sanatlar Eğitimi,Anadolu Üniversitesi, Lisans Tamamlama Praogramı. SÜDOR. Gülseren; Temel Sanat Eğitimi(Aynanın Gerçeği). Temel Tasarım, Resim Eğitimi ve Sanatla Karşılaşma. TİGLAT Matbaacılık. 2000-2006 ODABAŞI, Hatice Aslan; Grafikte Temel Tasarım, Mayıs 1996, İstanbul GÜNGÖR,Hulusi; Temel Tasar. 1972, İstanbul
5 Tasarım Ögeleri( Nokta, çizgi, düzlem, biçim, renk-doku, ışık-gölge, ölçü- oran, aralık)
  Ön Hazırlık: DEMİR, Abdullah ATAR, Atilla; Temel Plastik sanatlar Eğitimi,Anadolu Üniversitesi, Lisans Tamamlama Praogramı. SÜDOR. Gülseren; Temel Sanat Eğitimi(Aynanın Gerçeği). Temel Tasarım, Resim Eğitimi ve Sanatla Karşılaşma. TİGLAT Matbaacılık. 2000-2006 ODABAŞI, Hatice Aslan; Grafikte Temel Tasarım, Mayıs 1996, İstanbul GÜNGÖR,Hulusi; Temel Tasar. 1972, İstanbul
6 Tasarım Ögeleri( Nokta, çizgi, düzlem, biçim, renk-doku, ışık-gölge, ölçü- oran, aralık)
  Ön Hazırlık: DEMİR, Abdullah ATAR, Atilla; Temel Plastik sanatlar Eğitimi,Anadolu Üniversitesi, Lisans Tamamlama Praogramı. SÜDOR. Gülseren; Temel Sanat Eğitimi(Aynanın Gerçeği). Temel Tasarım, Resim Eğitimi ve Sanatla Karşılaşma. TİGLAT Matbaacılık. 2000-2006 ODABAŞI, Hatice Aslan; Grafikte Temel Tasarım, Mayıs 1996, İstanbul GÜNGÖR,Hulusi; Temel Tasar. 1972, İstanbul
7 Tasarım İlkeleri (Tekrar-ritim, Uygunluk-zıtlık, Koram, Egemenlik, Denge, Birlik
  Ön Hazırlık: DEMİR, Abdullah ATAR, Atilla; Temel Plastik sanatlar Eğitimi,Anadolu Üniversitesi, Lisans Tamamlama Praogramı. SÜDOR. Gülseren; Temel Sanat Eğitimi(Aynanın Gerçeği). Temel Tasarım, Resim Eğitimi ve Sanatla Karşılaşma. TİGLAT Matbaacılık. 2000-2006 ODABAŞI, Hatice Aslan; Grafikte Temel Tasarım, Mayıs 1996, İstanbul GÜNGÖR,Hulusi; Temel Tasar. 1972, İstanbul
8 Tasarım İlkeleri (Tekrar-ritim, Uygunluk-zıtlık, Koram, Egemenlik, Denge, Birlik
  Ön Hazırlık: DEMİR, Abdullah ATAR, Atilla; Temel Plastik sanatlar Eğitimi,Anadolu Üniversitesi, Lisans Tamamlama Praogramı. SÜDOR. Gülseren; Temel Sanat Eğitimi(Aynanın Gerçeği). Temel Tasarım, Resim Eğitimi ve Sanatla Karşılaşma. TİGLAT Matbaacılık. 2000-2006 ODABAŞI, Hatice Aslan; Grafikte Temel Tasarım, Mayıs 1996, İstanbul GÜNGÖR,Hulusi; Temel Tasar. 1972, İstanbul
9 Tasarım İlkeleri (Tekrar-ritim, Uygunluk-zıtlık, Koram, Egemenlik, Denge, Birlik)
  Ön Hazırlık: DEMİR, Abdullah ATAR, Atilla; Temel Plastik sanatlar Eğitimi,Anadolu Üniversitesi, Lisans Tamamlama Praogramı. SÜDOR. Gülseren; Temel Sanat Eğitimi(Aynanın Gerçeği). Temel Tasarım, Resim Eğitimi ve Sanatla Karşılaşma. TİGLAT Matbaacılık. 2000-2006 ODABAŞI, Hatice Aslan; Grafikte Temel Tasarım, Mayıs 1996, İstanbul GÜNGÖR,Hulusi; Temel Tasar. 1972, İstanbul
10 Tasarım İlkeleri (Tekrar-ritim, Uygunluk-zıtlık, Koram, Egemenlik, Denge, Birlik)
  Ön Hazırlık: DEMİR, Abdullah ATAR, Atilla; Temel Plastik sanatlar Eğitimi,Anadolu Üniversitesi, Lisans Tamamlama Praogramı. SÜDOR. Gülseren; Temel Sanat Eğitimi(Aynanın Gerçeği). Temel Tasarım, Resim Eğitimi ve Sanatla Karşılaşma. TİGLAT Matbaacılık. 2000-2006 ODABAŞI, Hatice Aslan; Grafikte Temel Tasarım, Mayıs 1996, İstanbul GÜNGÖR,Hulusi; Temel Tasar. 1972, İstanbul
11 Tasarım İlkeleri (Tekrar-ritim, Uygunluk-zıtlık, Koram, Egemenlik, Denge, Birlik)
  Ön Hazırlık: DEMİR, Abdullah ATAR, Atilla; Temel Plastik sanatlar Eğitimi,Anadolu Üniversitesi, Lisans Tamamlama Praogramı. SÜDOR. Gülseren; Temel Sanat Eğitimi(Aynanın Gerçeği). Temel Tasarım, Resim Eğitimi ve Sanatla Karşılaşma. TİGLAT Matbaacılık. 2000-2006 ODABAŞI, Hatice Aslan; Grafikte Temel Tasarım, Mayıs 1996, İstanbul GÜNGÖR,Hulusi; Temel Tasar. 1972, İstanbul
12 Tasarım İlkeleri (Tekrar-ritim, Uygunluk-zıtlık, Koram, Egemenlik, Denge, Birlik)
  Ön Hazırlık: DEMİR, Abdullah ATAR, Atilla; Temel Plastik sanatlar Eğitimi,Anadolu Üniversitesi, Lisans Tamamlama Praogramı. SÜDOR. Gülseren; Temel Sanat Eğitimi(Aynanın Gerçeği). Temel Tasarım, Resim Eğitimi ve Sanatla Karşılaşma. TİGLAT Matbaacılık. 2000-2006 ODABAŞI, Hatice Aslan; Grafikte Temel Tasarım, Mayıs 1996, İstanbul GÜNGÖR,Hulusi; Temel Tasar. 1972, İstanbul
13 Temel tasarlamada kullanılan terimlerin genel bir değerlendirilmesi. Kurallı-kuralsız / statik-dinamik), görsel denge ve görsel ritm, boşluk-doluluk oranları, şekil-zemin ilişkileri, bütünlük, devamlılık-süreklilik, zıtlık, egemenlik vb. proje üretmek.
  Ön Hazırlık: DEMİR, Abdullah ATAR, Atilla; Temel Plastik sanatlar Eğitimi,Anadolu Üniversitesi, Lisans Tamamlama Praogramı. SÜDOR. Gülseren; Temel Sanat Eğitimi(Aynanın Gerçeği). Temel Tasarım, Resim Eğitimi ve Sanatla Karşılaşma. TİGLAT Matbaacılık. 2000-2006 ODABAŞI, Hatice Aslan; Grafikte Temel Tasarım, Mayıs 1996, İstanbul GÜNGÖR,Hulusi; Temel Tasar. 1972, İstanbul
14 Temel tasarlamada kullanılan terimlerin genel bir değerlendirilmesi. Kurallı-kuralsız / statik-dinamik), görsel denge ve görsel ritm, boşluk-doluluk oranları, şekil-zemin ilişkileri, bütünlük, devamlılık-süreklilik, zıtlık, egemenlik vb. proje üretmek.
  Ön Hazırlık: DEMİR, Abdullah ATAR, Atilla; Temel Plastik sanatlar Eğitimi,Anadolu Üniversitesi, Lisans Tamamlama Praogramı. SÜDOR. Gülseren; Temel Sanat Eğitimi(Aynanın Gerçeği). Temel Tasarım, Resim Eğitimi ve Sanatla Karşılaşma. TİGLAT Matbaacılık. 2000-2006 ODABAŞI, Hatice Aslan; Grafikte Temel Tasarım, Mayıs 1996, İstanbul GÜNGÖR,Hulusi; Temel Tasar. 1972, İstanbul
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Sanatın temel ilkelerini bilmek,anlamak ve konusuna uyarlabilmek. 4
2 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanır. 4
3 Mimari uygulamalar için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanma becerisi. 4
4 Sanatsal,kültürel ve etik değerlere sahiptir. 3
5 Mimari Süsleme Sanatları ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanmasında sosyal mesleki değerlere sahip olmak. 4
6 Artistik,anotomik oranları;farklı teknik ve malzemeyi, resimsel gözlem ve temel kavramları bilir. 4
7 Farklı yüzyıllarda kullanılan süsleme unsurlarını tasarımların motiflerin, üslupsal farklılıklarını bilmek, kullanabilmek ve de bu dönemlerde görülen kavramları, ekolleri, sanatçıları ve onların tekniklerini bilmek. 5
8 Seramik şekillendirme yöntemlerini,dekor tekniklerini bilir,üç boyutlu atölye uygulamaları yapar.,alanıyla ilgili yenilikleri takip ederek tasarım ve uygulamalarda gelenekseli ve çağdaşı birleştirerek yeni yorumlara ulaşır.,sırlama ve fırınlama işlemlerini gerçekleştirir,alanıyla ilgili teknolojik araçları,elektrikli cihaz ve makineleri kullanır,sorunları ve çözümleri anlar. 5
9 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilecek;yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimseyebilecek,bilgilerini yenilenme ve sürekli gelişmeye yönelik olarak gözden geçirebilecektir. 5
10 İş güvenliği, çevre koruma kalite kavramlarını bilecek ve bunların gereklerini yerine getirebilecektir. 4
11 Bilimsel araştırma yöntemlerini kullanma yetisini kazanıp,endüstri ve sanat uygulamalarında kullanma. 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 1 60
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 6 3 18
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 132    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu DEMİR, Abdullah ATAR, Atilla; Temel Plastik sanatlar Eğitimi,Anadolu Üniversitesi, Lisans Tamamlama Praogramı. SÜDOR. Gülseren; Temel Sanat Eğitimi(Aynanın Gerçeği). Temel Tasarım, Resim Eğitimi ve Sanatla Karşılaşma. TİGLAT Matbaacılık. 2000-2006 ODABAŞI, Hatice Aslan; Grafikte Temel Tasarım, Mayıs 1996, İstanbul GÜNGÖR,Hulusi; Temel Tasar. 1972, İstanbul
Diğer Kaynaklar DEMİR, Abdullah ATAR, Atilla; Temel Plastik sanatlar Eğitimi,Anadolu Üniversitesi, Lisans Tamamlama Praogramı. SÜDOR. Gülseren; Temel Sanat Eğitimi(Aynanın Gerçeği). Temel Tasarım, Resim Eğitimi ve Sanatla Karşılaşma. TİGLAT Matbaacılık. 2000-2006 ODABAŞI, Hatice Aslan; Grafikte Temel Tasarım, Mayıs 1996, İstanbul GÜNGÖR,Hulusi; Temel Tasar. 1972, İstanbul
Materyal
Dökümanlar DEMİR, Abdullah ATAR, Atilla; Temel Plastik sanatlar Eğitimi,Anadolu Üniversitesi, Lisans Tamamlama Praogramı. SÜDOR. Gülseren; Temel Sanat Eğitimi(Aynanın Gerçeği). Temel Tasarım, Resim Eğitimi ve Sanatla Karşılaşma. TİGLAT Matbaacılık. 2000-2006 ODABAŞI, Hatice Aslan; Grafikte Temel Tasarım, Mayıs 1996, İstanbul GÜNGÖR,Hulusi; Temel Tasar. 1972, İstanbul
Ödevler Ders içinde yapılan uygulamalar tamamlanır.
Sınavlar Teorik ve uygulama sınavı yapılacak. Uygulamaların değerlendirilmesinde uygulama değerlendirme formu kullanılacak ve değerlendirmeler gruplar ile birlikte yapılacaktır.
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri