Ders Adı Temel Sanat Eğitimi
Ders Kodu MDS-3101
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Dr. Emine KAYHAN
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Natürmort ve doğadan etütler / gözlemler, sonrasında ışık-gölge, leke-form gibi temel tasarım öğeleri ile düşüncenin somutlaştırılması ve bu öğeleri, yaratıcılık sürecinde değerlendirebilme yetisini kazandırmak amaçlanır. Öğrencinin sanatsal sezgilerini ve duyarlığını, algılarını güçlendirmek temelli uygulamalar gerçekleştirilir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Öğrencinin; çevresini doğayı, nesneleri gözlemleyerek yorumlayabilmesi, öğrencinin estetik yeteneklerini geliştirerek, yaratıcı gücünü geliştirmektir. Sanat da, tasarımda güzel nesne üretmeye hazırlamaktır. Temel Sanat Eğitimi programında ağırlıklı bir yere sahip olan üçboyutlu çalışmaları öğrencinin enerjisini ortaya çıkarmasını, sanatsal sezgilerini geliştirmesini ve sanat aktiviteleri ile eğitim arasında kişisel bir birleşim kurabilmesini hedefler.
No Dersin Kazanımları  
1 1) Temel Sanat İlkelerini öğrenmek ve uygulayabilmek
2 2-) Farklı malzeme, teknik kullanımı ve uygulama yöntemleri konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.
3 3-) Kazandığı özel-öznel duyarlılık alanlarını çağının gerçeğiyle birleştirerek, yaşama ilişkin imgeler oluşturabilmek.
4 4-)öğrenci özgün tasarımlarını yapar
5 5-)Öğrenci disiplinlerarasılığı kavramıştır.
6 6-) Öğrenci deneyimlerini kendi alanında da kullanabilir ve yaratıcı fikirler oluşturabilir.
7 7-) Öğrenci günümüz sanatı ve tasarım alanlarına dair genel bir vizyon geliştirmiş olur.
8 8-) Öğrenci sanat ve tasarım formasyonunda temel bilgilerle donanmış olur.
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Temel sanat eğitiminin amacı, konusu, araç ve gereçlerin tanıtımı
  Ön Hazırlık: Bu konu ile ilgili 1. hafta yazılı ve görsel bilgileri detaylı bir şekilde anlatılacaktır.
2 Temel kavramlar
  Ön Hazırlık: Bu konu ile ilgili 2. hafta yazılı ve görsel bilgileri detaylı bir şekilde anlatılacaktır
3 Tasarım ve yaratıcılık
  Ön Hazırlık: Bu konu ile ilgili 3. hafta yazılı ve görsel bilgileri detaylı bir şekilde anlatılacaktır.
4 Temel plastik öğeler, Form, Denge, Doku – Tekstür, Değer - (Açık, Orta-Koyu), Hacim (Volüm), İç - Dış Yapı, Işık – Gölge, Hareket – Yön, Sık – Seyrek, Ritm, Simetri – Asimetri, Uygunluk – Zıtlık, Dinamik – Statik, Mekan - Derinlik ve Kompozisyon hakkında bilgilendirme.
  Ön Hazırlık: Bu konu ile ilgili 4. hafta yazılı ve görsel bilgileri detaylı bir şekilde anlatılacaktır.
5 İki boyutlu yüzeyde üç boyutlu etütler. Işık – gölgenin incelenmesi.
  Ön Hazırlık: Bu konu ile ilgili 5. hafta yazılı ve görsel bilgileri detaylı bir şekilde anlatılacaktır.
6 Leke nedir? Kullanım alanları ve çeşitleri.
  Ön Hazırlık: Bu konu ile ilgili 6. hafta yazılı ve görsel bilgileri detaylı bir şekilde anlatılacaktır.
7 Leke ile boyut, biçim, yüzey uygulama çalışmaları
  Ön Hazırlık: Bu konu ile ilgili 7. hafta yazılı ve görsel bilgileri detaylı bir şekilde anlatılacaktır.
8 Açık- koyu değerler, kompozisyon oluşturma, form çağrışımları.
  Ön Hazırlık: Bu konu ile ilgili 8. hafta yazılı ve görsel bilgileri detaylı bir şekilde anlatılacaktır.
9 Uygulama
  Ön Hazırlık: Bu konu ile ilgili 9. hafta yazılı ve görsel bilgileri detaylı bir şekilde anlatılacaktır.
10 Nokta ve çizgi nedir? Kullanım alanları ve çeşitleri. Kompozisyon oluşturma, form çağrışımları.
  Ön Hazırlık: Bu konu ile ilgili 10. hafta yazılı ve görsel bilgileri detaylı bir şekilde anlatılacaktır.
11 Uygulama
  Ön Hazırlık: Bu konu ile ilgili 11. hafta yazılı ve görsel bilgileri detaylı bir şekilde anlatılacaktır.
12 Renk üzerine ön bilgi verilmesi ve kolaj üzerinde uygulama örnekleri.
  Ön Hazırlık: Bu konu ile ilgili 12. hafta yazılı ve görsel bilgileri detaylı bir şekilde anlatılacaktır
13 İlgili tüm bilgilerin uygulama çalışmaları
  Ön Hazırlık: Bu konu ile ilgili 13. hafta yazılı ve görsel bilgileri detaylı bir şekilde anlatılacaktır
14 İlgili tüm bilgilerin uygulama çalışmaları
  Ön Hazırlık: Bu konu ile ilgili 14. hafta yazılı ve görsel bilgileri detaylı bir şekilde anlatılacaktır
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Sanatın temel ilkelerini bilmek,anlamak ve konusuna uyarlabilmek. 5
2 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanır. 5
3 Mimari uygulamalar için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanma becerisi. 2
4 Sanatsal,kültürel ve etik değerlere sahiptir. 4
5 Mimari Süsleme Sanatları ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanmasında sosyal mesleki değerlere sahip olmak. 2
6 Artistik,anotomik oranları;farklı teknik ve malzemeyi, resimsel gözlem ve temel kavramları bilir. 4
7 Farklı yüzyıllarda kullanılan süsleme unsurlarını tasarımların motiflerin, üslupsal farklılıklarını bilmek, kullanabilmek ve de bu dönemlerde görülen kavramları, ekolleri, sanatçıları ve onların tekniklerini bilmek. 4
8 Seramik şekillendirme yöntemlerini,dekor tekniklerini bilir,üç boyutlu atölye uygulamaları yapar.,alanıyla ilgili yenilikleri takip ederek tasarım ve uygulamalarda gelenekseli ve çağdaşı birleştirerek yeni yorumlara ulaşır.,sırlama ve fırınlama işlemlerini gerçekleştirir,alanıyla ilgili teknolojik araçları,elektrikli cihaz ve makineleri kullanır,sorunları ve çözümleri anlar. 3
9 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilecek;yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimseyebilecek,bilgilerini yenilenme ve sürekli gelişmeye yönelik olarak gözden geçirebilecektir. 5
10 İş güvenliği, çevre koruma kalite kavramlarını bilecek ve bunların gereklerini yerine getirebilecektir. 3
11 Bilimsel araştırma yöntemlerini kullanma yetisini kazanıp,endüstri ve sanat uygulamalarında kullanma. 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 1 60
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 3 3
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 3 3
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 90    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler İki haftada bir uygulama
Sınavlar Vize, final ve dönem performansı
Materyal Diğer Destekleyici Okuma Listesi Süreli sanat yayınları İnternet, broşür veya kataloglardan görsel incelemeler.
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri