Ders Adı Sanat Tarihi
Ders Kodu KTT-801
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) İlkay Atav
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Anadolu'da geçmişten günümüze el sanatları tarihinin öğrenilmesi
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Anadolu el sanatlarının tarihsel gelişimini incelemek
No Dersin Kazanımları  
1 Sanat eserlerini tarihsel süreçte inceleme ve anlama becerisi kazanmaktır
2 Anadolu'da yaşamış uygarlıkların sanatları hakkında bilgi sahibi olmak.
3 Genel kültür edinmek.
4 Avrupa sanatı hakkında bilgi sahibi olmak.
5 Eski sanat eserlerinden ilham almak.
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Anadolu Türk El Sanatlarını besleyen kaynaklar
  Ön Hazırlık: Oktay Aslanapa, Türk Sanatı MEGEP, MEB yayınları
2 Selçuklu dönemi sanatı genel özellikleri
  Ön Hazırlık: Oktay Aslanapa, Türk Sanatı MEGEP, MEB yayınları
3 Selçuklu dönemi seramikleri, metal işleri
  Ön Hazırlık: DÖKÜMANLAR Basılmış sanat kitapları, kütüphane çalışmaları, Slayt ve internet
4 Selçuklu dönemi taş işçiliği, ağaç işleri
  Ön Hazırlık: DÖKÜMANLAR Basılmış sanat kitapları, kütüphane çalışmaları, Slayt ve internet
5 Selçuklu dönemi tekstil ve el yazmaları
  Ön Hazırlık: DÖKÜMANLAR Basılmış sanat kitapları, kütüphane çalışmaları, Slayt ve internet
6 Beylikler dönemi sanatı genel özellikleri
  Ön Hazırlık: DÖKÜMANLAR Basılmış sanat kitapları, kütüphane çalışmaları, Slayt ve internet
7 Beylikler dönemi seramikleri, metal işleri
  Ön Hazırlık: DÖKÜMANLAR Basılmış sanat kitapları, kütüphane çalışmaları, Slayt ve internet
8 Beylikler dönemi taş işçiliği, ağaç işleri
  Ön Hazırlık: DÖKÜMANLAR Basılmış sanat kitapları, kütüphane çalışmaları, Slayt ve internet
9 Beylikler dönemi tekstil ve el yazmaları
  Ön Hazırlık: DÖKÜMANLAR Basılmış sanat kitapları, kütüphane çalışmaları, Slayt ve internet
10 Osmanlı dönemi sanatı genel özellikleri
  Ön Hazırlık: DÖKÜMANLAR Basılmış sanat kitapları, kütüphane çalışmaları, Slayt ve internet
11 Osmanlı dönemi sanatı genel özellikleri
  Ön Hazırlık: DÖKÜMANLAR Basılmış sanat kitapları, kütüphane çalışmaları, Slayt ve internet
12 Osmanlı dönemi seramikleri, metal işleri
  Ön Hazırlık: DÖKÜMANLAR Basılmış sanat kitapları, kütüphane çalışmaları, Slayt ve internet
13 Osmanlı dönemi taş işçiliği, ağaç işleri
  Ön Hazırlık: DÖKÜMANLAR Basılmış sanat kitapları, kütüphane çalışmaları, Slayt ve internet
14 Degerlendirme
  Ön Hazırlık: DÖKÜMANLAR Basılmış sanat kitapları, kütüphane çalışmaları, Slayt ve internet
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak 1
2 Metalde ayar düşürme-yükseltme bilgisinin uygulamalı olarak öğrenilmesi 1
3 Atölyede bulunan makinelerin düzenli bakımını yapmak ve verimli şekilde çalışmalarını sağlamak 1
4 Atölyede kullanılan el aletlerinin kullanım alanlarının bilinmesi 1
5 Sanatsal ve estetik öngörü ile üç boyutlu tasarımların çizilebilmesi 1
6 Tasarımların bilgisayar ortamında (jewelcad,rhinoceros) çizilebilesi 1
7 Geçmişten günümüze kuyumculuk ve takı tarihinin tarihsel gelişiminin incelenmesi 2
8 Süs taşını, metalle çevreleyip takı olarak kullanılmasını sağlamak 1
9 Kuyumculuk tekniklerinin metal üzerinde uygulanmasını sağlamak 1
10 Üretilen ürünlerin pazarlama faaliyetlerini gerçekleştirmek 1
11 Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak 1
12 Alanındaki bilgileri takip edip kullanabileceği kadar yabancı dil bilmek 1
13 Konuşma ve yazı dilini iyi kullanan bireyler olmak 1
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 20
Devam 1 40
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 3 2 6
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 92    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Türk Sanat Tarihi ile ilgili kitaplar, Türk Sanat Tarihi ile ilgili internet siteleri ve notlar
Diğer Kaynaklar Türk Sanat Tarihi ile ilgili kitaplar, Türk Sanat Tarihi ile ilgili internet siteleri ve notlar
Materyal
Dökümanlar Türk Sanat Tarihi ile ilgili kitaplar, Türk Sanat Tarihi ile ilgili internet siteleri ve notlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri