Ders Adı Kayıp Mum Tekniği
Ders Kodu KTT-3227
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Sedat DEMİRCİ
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Model mumu ile tasarlanan ürünlerin 3 boyutlu olarak hazırlanması, hazırlanan model mumlarının kayıp mum tekniğinin aşamalrından geçirilerek mamüle dönüştürlmesi
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Öğrenci, uygun kuyumculuk atölye ortamı sağlandığında, kuyumculukta kullanılan hassas döküm yöntemi ile seri üretim yöntemlerini öğrenerek seri üretim yapabilmesi.
No Dersin Kazanımları  
1 Mumdan ana kalıp yapmayı öğrenir.
2 Ana kalıbı, kauçuğa almayı öğrenir.
3 Kauçuk kesmeyi öğrenir.
4 Kauçuk kalıba mum basmayı ve ağaç dizimini öğrenir.
5 Alçı hazırlamayı ve alçı kalıba mum modelleri almayı öğrenir.
6 Alçı kalıptaki fanusların mumlarını indirmeyi, alçı fanus pişirimini ve döküm yapmayı öğrenir.
7 Döküm sonrası ağaçtaki modelleri ayıklamayı ve ürün haline geçişini öğrenir.
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13
1
2
3
4
5
6
7
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Döküm için tasarım yapmak
2 Yapılan tasarımın mum ile üç boyutlu formunun oluşturulması
3 Mum ile tasarımın modellenmesine devam edilir
4 Mum model üzerinde detay çalışma
5 Dökülecek metalin hesaplanması ve her model için uygulanması
6 Modeli kauçuğa alma ve Kauçuğu pişirme
7 Kauçuğu kesme ve temizleme
8 Ara Sınav
9 Kauçuk kalıba mum basma ve Mumun ağaca yerleştirilmesi
10 Fanusun hazırlanması ve aşamaların öğretilmesi
11 Alçının hazırlanması, alçının fanusa dökülmesi. Alçının pişirilmesi Metalin eritilerek dökümün gerçekleştirilmesi. Alçı fanusun patlatılması
12 Alçı fanustan çıkarılan metal döküm ağacının alçıdan arındırılması, yollukların kesilerek modellerin ayrılması.
13 Ağaçtan çıkarılan parçaların tesfiyelerinin yapılması
14 Tesfiyesi biten ürünlerin cila işleminin yapılması
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak 5
2 Metalde ayar düşürme-yükseltme bilgisinin uygulamalı olarak öğrenilmesi 4
3 Atölyede bulunan makinelerin düzenli bakımını yapmak ve verimli şekilde çalışmalarını sağlamak 5
4 Atölyede kullanılan el aletlerinin kullanım alanlarının bilinmesi 5
5 Sanatsal ve estetik öngörü ile üç boyutlu tasarımların çizilebilmesi 5
6 Tasarımların bilgisayar ortamında (jewelcad,rhinoceros) çizilebilesi 4
7 Geçmişten günümüze kuyumculuk ve takı tarihinin tarihsel gelişiminin incelenmesi 5
8 Süs taşını, metalle çevreleyip takı olarak kullanılmasını sağlamak 4
9 Kuyumculuk tekniklerinin metal üzerinde uygulanmasını sağlamak 5
10 Üretilen ürünlerin pazarlama faaliyetlerini gerçekleştirmek 4
11 Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak 3
12 Alanındaki bilgileri takip edip kullanabileceği kadar yabancı dil bilmek 3
13 Konuşma ve yazı dilini iyi kullanan bireyler olmak 3
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 20
Devam 1 40
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 3 3
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 3 3
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 90    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Kayıp mum tekniği ile ilgili kişisel notların öğrencilere yazdırılması.
Diğer Kaynaklar Kayıp mum tekniği ile ilgili kişisel notların öğrencilere yazdırılması.
Materyal
Dökümanlar Kayıp mum tekniği ile ilgili kişisel notların öğrencilere yazdırılması.
Ödevler
Sınavlar Ara Sınav ve Yıl Sonu sınavı olarak iki sınav uygulanır. Sınavlar hem uygulamalı hem de yazılı olarak yapılır.
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri