Ders Adı Anadolu Uygarlık Tarihi
Ders Kodu KTT-3225
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) İlkay Atav
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Prehistorik dönemden Demir Çağı'na kadar Anadolu'nun uygarlık tarihi.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Anadolu'nun uygarlık tarihini kronolojik bir sıra içinde incelemek.
No Dersin Kazanımları  
1 Anadolu uygarlıkları hakkında bilgi sahibi olmak.
2 Genel kültür edinmek.
3 Eski insanların yaşayışları hakkında bilgi sahibi olmak.
4 Anadolu uygarlıklarına ait eserlerden ilham almak.
5 Müzelerdeki eski eserleri tanımak.
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Uygarlık nedir, Uygarlık tarihinin başlangıcı, uygarlık tarihi ve modern uygarlık, uygarlık tarihi ve Türkiye, uygarlıkların çöküşü.
  Ön Hazırlık: Hazırlanmış olan haftaya ait ders konularıyla ilgili ile ilgili yazılı ve görsel sunum şeklinde anlatımının öğrencilere aktarılması
2 Anadolu’da Tarihöncesi Dönemler Paleolitik Dönem (Yontma Taş Çağı) Neolitik Dönem (Cilalı Taş Çağı) Kalkolitik Dönem (Taş-Bakır Çağı)
  Ön Hazırlık: Hazırlanmış olan haftaya ait ders konularıyla ilgili ile ilgili yazılı ve görsel sunum şeklinde anlatımının öğrencilere aktarılması
3 Tunç Çağı Asur Ticaret Koloni Çağ
  Ön Hazırlık: Hazırlanmış olan haftaya ait ders konularıyla ilgili ile ilgili yazılı ve görsel sunum şeklinde anlatımının öğrencilere aktarılması
4 Hattiler ve Hitit Uygarlığı
  Ön Hazırlık: Hazırlanmış olan haftaya ait ders konularıyla ilgili ile ilgili yazılı ve görsel sunum şeklinde anlatımının öğrencilere aktarılması
5 Demir Çağı Uygarlıkları (I. Kavimler Göçü) Geç Hitit Beylikler Dönemi
  Ön Hazırlık: Hazırlanmış olan haftaya ait ders konularıyla ilgili ile ilgili yazılı ve görsel sunum şeklinde anlatımının öğrencilere aktarılması
6 Urartu uygarlığı
  Ön Hazırlık: Hazırlanmış olan haftaya ait ders konularıyla ilgili ile ilgili yazılı ve görsel sunum şeklinde anlatımının öğrencilere aktarılması
7 Frig uygarlığı
  Ön Hazırlık: Hazırlanmış olan haftaya ait ders konularıyla ilgili ile ilgili yazılı ve görsel sunum şeklinde anlatımının öğrencilere aktarılması
8 Lidya krallığı
  Ön Hazırlık: Hazırlanmış olan haftaya ait ders konularıyla ilgili ile ilgili yazılı ve görsel sunum şeklinde anlatımının öğrencilere aktarılması
9 Anadolu'da Antik yunan uygarlığı
  Ön Hazırlık: Hazırlanmış olan haftaya ait ders konularıyla ilgili ile ilgili yazılı ve görsel sunum şeklinde anlatımının öğrencilere aktarılması
10 Helenistik dönem, Karanlık Çağ (Deniz Kavimleri / Ege Göçleri) (II. Kavimler Göçü) Kent Devletleri ve Kolonizasyon Dönemlerinde Anadolu’nun durumu
  Ön Hazırlık: Hazırlanmış olan haftaya ait ders konularıyla ilgili ile ilgili yazılı ve görsel sunum şeklinde anlatımının öğrencilere aktarılması
11 Pers helenistik dönem
  Ön Hazırlık: Hazırlanmış olan haftaya ait ders konularıyla ilgili ile ilgili yazılı ve görsel sunum şeklinde anlatımının öğrencilere aktarılması
12 Anadolu’da Roma dönemi
  Ön Hazırlık: Hazırlanmış olan haftaya ait ders konularıyla ilgili ile ilgili yazılı ve görsel sunum şeklinde anlatımının öğrencilere aktarılması
13 Selçuklu beylikler dönemi
  Ön Hazırlık: Hazırlanmış olan haftaya ait ders konularıyla ilgili ile ilgili yazılı ve görsel sunum şeklinde anlatımının öğrencilere aktarılması
14 Osmanlı İmparatorluğu
  Ön Hazırlık: Hazırlanmış olan haftaya ait ders konularıyla ilgili ile ilgili yazılı ve görsel sunum şeklinde anlatımının öğrencilere aktarılması
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak 2
2 Metalde ayar düşürme-yükseltme bilgisinin uygulamalı olarak öğrenilmesi 2
3 Atölyede bulunan makinelerin düzenli bakımını yapmak ve verimli şekilde çalışmalarını sağlamak 2
4 Atölyede kullanılan el aletlerinin kullanım alanlarının bilinmesi 2
5 Sanatsal ve estetik öngörü ile üç boyutlu tasarımların çizilebilmesi 2
6 Tasarımların bilgisayar ortamında (jewelcad,rhinoceros) çizilebilesi 3
7 Geçmişten günümüze kuyumculuk ve takı tarihinin tarihsel gelişiminin incelenmesi 5
8 Süs taşını, metalle çevreleyip takı olarak kullanılmasını sağlamak 3
9 Kuyumculuk tekniklerinin metal üzerinde uygulanmasını sağlamak 2
10 Üretilen ürünlerin pazarlama faaliyetlerini gerçekleştirmek 2
11 Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak 3
12 Alanındaki bilgileri takip edip kullanabileceği kadar yabancı dil bilmek 3
13 Konuşma ve yazı dilini iyi kullanan bireyler olmak 3
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 20
Devam 1 40
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 3 3
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 3 3
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 90    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu TEMEL KAVRAMLAR Uygarlık Nedir? Bir halkı başka halklardan ayıran, onun özgün yanını ortaya koyan, yaşayış biçimlerinin, kullanılan aletlerin, çalışma biçim ve yöntemlerinin, inançların, düşünsel ve sanatsal faaliyetlerin, siyasal ve sosyal örgütlenme biçimlerinin bütünü (Tanilli, 2015) Bir uygarlığın diğerlerinden farklı kılan etmenler; üretim biçimi-sosyal sınışarı, değerler sistemi-kültürü, siyaset felsefesi-yönetim organizasyonu, dini yapısıdır. Ancak hiçbir uygarlık diğerlerinden bağımsız, homojen bir yapıda değildir. Tarihte pekçok uygarlık doğmuş, yaşamış ve ölmüştür. Uygarlık Tarihçileri uygarlığın başlangıcını insanın doğa ile mücadelesinde üretici konuma geldiği yani tarım yapmaya başladığı hayvanları evcilleştirerek köyler kurduğu zamana yani Neolitik Dönem’de olduğunu düşünmektedir. Anadolu toprakları, Asya ile Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan, sayısız uygarlığın üzerinde yaşadığı ve geçtiği uygarlıklar arası köprü vazifesi görmüştür. Bu ders kapsamında Anadolu coğrafyasında yaşamış uygarlıkları kısaca gözden geçireceğiz. ANADOLU’DA TARİHÖNCESİ DÖNEMLER PALEOLİTİK ÇAĞ (Yontma Taş Devri) Uygarlık kavramının tanımına istinaden henüz insanlığın uygarlık olarak adlandırılmadığı günümüzden 1 milyon yıl öncesinde dünyada insanımsıların (Australopithus, Homo habilis, Homo erectus, Homo heidelbergensis, Homo neanderthalensis) yaşadığı bilinmektedir. Ancak Dördüncü Buzul Çağı’na gelindiğinde (bugün de içinde yaşadığımız buzul çağı) dünyanın yavaş yavaş ısınması ile yaşam için daha elverişli koşullar oluşmaya başlamıştır. İnsan yani Homo Sapiens Sapiens ortaya çıkar ve diğer canlılardan farklı olarak alet üretmeye başlar, işte ‘Yontma Taş Çağı’ ya da ‘Paleolitik Dönem’ olarak adlandırılan bu dönemde insanlar dünyanın çeşitli yerlerinde soğuk hava ve zorlu yaşam koşullarında onbinlerce yıl yaşamlarını göçebe olarak sürdürdüler. Avcılık ve toplayıcılıkla geçimlerini sağlamış, taşları yontarak aletler yapmış, ateşi kontrol edebilmeyi öğrenmişti. O çağlarda henüz yazıyı kullanmadıkları için muhtemelen birbirleri ile iletişim kurmak, inanç ve ihtiyaçlarını dile getirmek amacıyla mağara duvarlarına, kaya üstlerine ilk resimlerini çizmişlerdi. Bu çağlarda Anadolu insanı da mağaralarda yaşamakta idi, İstanbul-Küçük Çekmece’de Yarımburgaz Mağarası, Antalya’da Karain, Beldibi, Belbaşı, Öküzini, Kızılin, Çarkini, Adıyaman’da Palanlı, Van’da Yedi Salkım Köyü Kızların Mağarası ve Kars’da Camuşlu mağaraları keşfedilen belli başlı paleolitik kalıntıları olan yaşam alanlarıdır.
Diğer Kaynaklar TEMEL KAVRAMLAR Uygarlık Nedir? Bir halkı başka halklardan ayıran, onun özgün yanını ortaya koyan, yaşayış biçimlerinin, kullanılan aletlerin, çalışma biçim ve yöntemlerinin, inançların, düşünsel ve sanatsal faaliyetlerin, siyasal ve sosyal örgütlenme biçimlerinin bütünü (Tanilli, 2015) Bir uygarlığın diğerlerinden farklı kılan etmenler; üretim biçimi-sosyal sınışarı, değerler sistemi-kültürü, siyaset felsefesi-yönetim organizasyonu, dini yapısıdır. Ancak hiçbir uygarlık diğerlerinden bağımsız, homojen bir yapıda değildir. Tarihte pekçok uygarlık doğmuş, yaşamış ve ölmüştür. Uygarlık Tarihçileri uygarlığın başlangıcını insanın doğa ile mücadelesinde üretici konuma geldiği yani tarım yapmaya başladığı hayvanları evcilleştirerek köyler kurduğu zamana yani Neolitik Dönem’de olduğunu düşünmektedir. Anadolu toprakları, Asya ile Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan, sayısız uygarlığın üzerinde yaşadığı ve geçtiği uygarlıklar arası köprü vazifesi görmüştür. Bu ders kapsamında Anadolu coğrafyasında yaşamış uygarlıkları kısaca gözden geçireceğiz. ANADOLU’DA TARİHÖNCESİ DÖNEMLER PALEOLİTİK ÇAĞ (Yontma Taş Devri) Uygarlık kavramının tanımına istinaden henüz insanlığın uygarlık olarak adlandırılmadığı günümüzden 1 milyon yıl öncesinde dünyada insanımsıların (Australopithus, Homo habilis, Homo erectus, Homo heidelbergensis, Homo neanderthalensis) yaşadığı bilinmektedir. Ancak Dördüncü Buzul Çağı’na gelindiğinde (bugün de içinde yaşadığımız buzul çağı) dünyanın yavaş yavaş ısınması ile yaşam için daha elverişli koşullar oluşmaya başlamıştır. İnsan yani Homo Sapiens Sapiens ortaya çıkar ve diğer canlılardan farklı olarak alet üretmeye başlar, işte ‘Yontma Taş Çağı’ ya da ‘Paleolitik Dönem’ olarak adlandırılan bu dönemde insanlar dünyanın çeşitli yerlerinde soğuk hava ve zorlu yaşam koşullarında onbinlerce yıl yaşamlarını göçebe olarak sürdürdüler. Avcılık ve toplayıcılıkla geçimlerini sağlamış, taşları yontarak aletler yapmış, ateşi kontrol edebilmeyi öğrenmişti. O çağlarda henüz yazıyı kullanmadıkları için muhtemelen birbirleri ile iletişim kurmak, inanç ve ihtiyaçlarını dile getirmek amacıyla mağara duvarlarına, kaya üstlerine ilk resimlerini çizmişlerdi. Bu çağlarda Anadolu insanı da mağaralarda yaşamakta idi, İstanbul-Küçük Çekmece’de Yarımburgaz Mağarası, Antalya’da Karain, Beldibi, Belbaşı, Öküzini, Kızılin, Çarkini, Adıyaman’da Palanlı, Van’da Yedi Salkım Köyü Kızların Mağarası ve Kars’da Camuşlu mağaraları keşfedilen belli başlı paleolitik kalıntıları olan yaşam alanlarıdır.
Materyal
Dökümanlar TEMEL KAVRAMLAR Uygarlık Nedir? Bir halkı başka halklardan ayıran, onun özgün yanını ortaya koyan, yaşayış biçimlerinin, kullanılan aletlerin, çalışma biçim ve yöntemlerinin, inançların, düşünsel ve sanatsal faaliyetlerin, siyasal ve sosyal örgütlenme biçimlerinin bütünü (Tanilli, 2015) Bir uygarlığın diğerlerinden farklı kılan etmenler; üretim biçimi-sosyal sınışarı, değerler sistemi-kültürü, siyaset felsefesi-yönetim organizasyonu, dini yapısıdır. Ancak hiçbir uygarlık diğerlerinden bağımsız, homojen bir yapıda değildir. Tarihte pekçok uygarlık doğmuş, yaşamış ve ölmüştür. Uygarlık Tarihçileri uygarlığın başlangıcını insanın doğa ile mücadelesinde üretici konuma geldiği yani tarım yapmaya başladığı hayvanları evcilleştirerek köyler kurduğu zamana yani Neolitik Dönem’de olduğunu düşünmektedir. Anadolu toprakları, Asya ile Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan, sayısız uygarlığın üzerinde yaşadığı ve geçtiği uygarlıklar arası köprü vazifesi görmüştür. Bu ders kapsamında Anadolu coğrafyasında yaşamış uygarlıkları kısaca gözden geçireceğiz. ANADOLU’DA TARİHÖNCESİ DÖNEMLER PALEOLİTİK ÇAĞ (Yontma Taş Devri) Uygarlık kavramının tanımına istinaden henüz insanlığın uygarlık olarak adlandırılmadığı günümüzden 1 milyon yıl öncesinde dünyada insanımsıların (Australopithus, Homo habilis, Homo erectus, Homo heidelbergensis, Homo neanderthalensis) yaşadığı bilinmektedir. Ancak Dördüncü Buzul Çağı’na gelindiğinde (bugün de içinde yaşadığımız buzul çağı) dünyanın yavaş yavaş ısınması ile yaşam için daha elverişli koşullar oluşmaya başlamıştır. İnsan yani Homo Sapiens Sapiens ortaya çıkar ve diğer canlılardan farklı olarak alet üretmeye başlar, işte ‘Yontma Taş Çağı’ ya da ‘Paleolitik Dönem’ olarak adlandırılan bu dönemde insanlar dünyanın çeşitli yerlerinde soğuk hava ve zorlu yaşam koşullarında onbinlerce yıl yaşamlarını göçebe olarak sürdürdüler. Avcılık ve toplayıcılıkla geçimlerini sağlamış, taşları yontarak aletler yapmış, ateşi kontrol edebilmeyi öğrenmişti. O çağlarda henüz yazıyı kullanmadıkları için muhtemelen birbirleri ile iletişim kurmak, inanç ve ihtiyaçlarını dile getirmek amacıyla mağara duvarlarına, kaya üstlerine ilk resimlerini çizmişlerdi. Bu çağlarda Anadolu insanı da mağaralarda yaşamakta idi, İstanbul-Küçük Çekmece’de Yarımburgaz Mağarası, Antalya’da Karain, Beldibi, Belbaşı, Öküzini, Kızılin, Çarkini, Adıyaman’da Palanlı, Van’da Yedi Salkım Köyü Kızların Mağarası ve Kars’da Camuşlu mağaraları keşfedilen belli başlı paleolitik kalıntıları olan yaşam alanlarıdır.
Ödevler
Sınavlar Ara sınav ve yıl sonu sınavları yazılı olarak yapılır.
Materyal Diğer Uygarlık Nedir? Bir halkı başka halklardan ayıran, onun özgün yanını ortaya koyan, yaşayış biçimlerinin, kullanılan aletlerin, çalışma biçim ve yöntemlerinin, inançların, düşünsel ve sanatsal faaliyetlerin, siyasal ve sosyal örgütlenme biçimlerinin bütünü (Tanilli, 2015) Bir uygarlığın diğerlerinden farklı kılan etmenler; üretim biçimi-sosyal sınışarı, değerler sistemi-kültürü, siyaset felsefesi-yönetim organizasyonu, dini yapısıdır. Ancak hiçbir uygarlık diğerlerinden bağımsız, homojen bir yapıda değildir. Tarihte pekçok uygarlık doğmuş, yaşamış ve ölmüştür. Uygarlık Tarihçileri uygarlığın başlangıcını insanın doğa ile mücadelesinde üretici konuma geldiği yani tarım yapmaya başladığı hayvanları evcilleştirerek köyler kurduğu zamana yani Neolitik Dönem’de olduğunu düşünmektedir. Anadolu toprakları, Asya ile Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan, sayısız uygarlığın üzerinde yaşadığı ve geçtiği uygarlıklar arası köprü vazifesi görmüştür. Bu ders kapsamında Anadolu coğrafyasında yaşamış uygarlıkları kısaca gözden geçireceğiz. ANADOLU’DA TARİHÖNCESİ DÖNEMLER PALEOLİTİK ÇAĞ (Yontma Taş Devri) Uygarlık kavramının tanımına istinaden henüz insanlığın uygarlık olarak adlandırılmadığı günümüzden 1 milyon yıl öncesinde dünyada insanımsıların (Australopithus, Homo habilis, Homo erectus, Homo heidelbergensis, Homo neanderthalensis) yaşadığı bilinmektedir. Ancak Dördüncü Buzul Çağı’na gelindiğinde (bugün de içinde yaşadığımız buzul çağı) dünyanın yavaş yavaş ısınması ile yaşam için daha elverişli koşullar oluşmaya başlamıştır. İnsan yani Homo Sapiens Sapiens ortaya çıkar ve diğer canlılardan farklı olarak alet üretmeye başlar, işte ‘Yontma Taş Çağı’ ya da ‘Paleolitik Dönem’ olarak adlandırılan bu dönemde insanlar dünyanın çeşitli yerlerinde soğuk hava ve zorlu yaşam koşullarında onbinlerce yıl yaşamlarını göçebe olarak sürdürdüler. Avcılık ve toplayıcılıkla geçimlerini sağlamış, taşları yontarak aletler yapmış, ateşi kontrol edebilmeyi öğrenmişti. O çağlarda henüz yazıyı kullanmadıkları için muhtemelen birbirleri ile iletişim kurmak, inanç ve ihtiyaçlarını dile getirmek amacıyla mağara duvarlarına, kaya üstlerine ilk resimlerini çizmişlerdi. Bu çağlarda Anadolu insanı da mağaralarda yaşamakta idi, İstanbul-Küçük Çekmece’de Yarımburgaz Mağarası, Antalya’da Karain, Beldibi, Belbaşı, Öküzini, Kızılin, Çarkini, Adıyaman’da Palanlı, Van’da Yedi Salkım Köyü Kızların Mağarası ve Kars’da Camuşlu mağaraları keşfedilen belli başlı paleolitik kalıntıları olan yaşam alanlarıdır.
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri