Ders Adı Kolleksiyon Hazırlama
Ders Kodu KTT-3224
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Sedat DEMİRCİ
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Tasarımı yapılmış bir takının ,kuyumculukta öğrenilen bütün tekniklerle uygulamasının yapılması.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Belirli bir konuda mücevher ürünlerinin üretimi ve sunumunu yapabilecek
No Dersin Kazanımları  
1 Araştırma yapmak
2 Araştırma yöntemlerini uygulamak
3 Mum çalışmak
4 Temaya uygun tasarımı yapmak
5 Tasarımı Metale uygulamak
6 Hazırlanan Modelin sunumunu yapmak
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13
1
2
3
4
5
6
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Mücevherin Kökeni, Kullanılan malzemelere ve süstaşlarına genel bakış.
2 Sanat akımlarının mücevher tasarımına etkisi 14. ve 16. Yüzyıl
3 1800'ler sanat anlayışı ve mücevher tasarımına etkileri, Art nouveau Sanat akımı ve mücevher tasarımı.Uygulama çalışması
4 Sanat ve zanaat akımı, 1920'ler- 1930'lar ve 1940-50'ler sanat anlayışının mücevher tasarımına yansıması Uygulama çalışması
5 1960-70'ler,1980'ler ve 1990'lar sanat anlayışının mücevher tasarımına yansıması.Uygulama çalışması
6 Yeni Teknikler, kuyumculuk sanatının ve mücevher tasarımının gelecekte gelebileceği durumla ilgili tahminler.Uygulama çalışması
7 Mücevher tasarımıyla ilgili referans araştırması, mücevher stilleri, mücevher kategorileri Uygulama çalışması
8 Mücevher tasarımıyla ilgili temel araştırma, ilham kaynakları, araştırma yöntemleri.Uygulama çalışması
9 Eğilim (trend) belirleme, arşivleme, kitap ve dergi araştırma çalışması Uygulama çalışması
10 Tasarım süreci oluşturarak tema belirleme,temaya uygun araştırmalar yapma, tasarım verilerinin toplanması Uygulama çalışması
11 Tasarımı oluşturma Seçilen tasarımın amaca uygunluğunu değerlendirmek, tasarımı ölçülendirme. Eskiz defteri oluşturma, Tasarım çizimleri ve çizim teknikleri Uygulama çalışması
12 Teknik çizim ve artistik çizim yöntemleri, Bilgisayar destekli takı tasarım yöntemlerinden faydalanma Uygulama çalışması
13 Dengeli bir koleksiyon tasarlama, proje yöntemi ve değerlendirme. Tasarımı geliştirme ve gerçekleştirme, geliştirme ekibi.Uygulama çalışması
14 Malzeme ve kaynak sağlama, ayar, maliyet hesabı, tasarımı gerçekleştirme. katalog oluşturma,portfolyo oluşturma, tasarımı fotoğraflama. markalaşma Uygulama çalışması
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak 3
2 Metalde ayar düşürme-yükseltme bilgisinin uygulamalı olarak öğrenilmesi 4
3 Atölyede bulunan makinelerin düzenli bakımını yapmak ve verimli şekilde çalışmalarını sağlamak 4
4 Atölyede kullanılan el aletlerinin kullanım alanlarının bilinmesi 5
5 Sanatsal ve estetik öngörü ile üç boyutlu tasarımların çizilebilmesi 5
6 Tasarımların bilgisayar ortamında (jewelcad,rhinoceros) çizilebilesi 5
7 Geçmişten günümüze kuyumculuk ve takı tarihinin tarihsel gelişiminin incelenmesi 4
8 Süs taşını, metalle çevreleyip takı olarak kullanılmasını sağlamak 5
9 Kuyumculuk tekniklerinin metal üzerinde uygulanmasını sağlamak 5
10 Üretilen ürünlerin pazarlama faaliyetlerini gerçekleştirmek 4
11 Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak 3
12 Alanındaki bilgileri takip edip kullanabileceği kadar yabancı dil bilmek 3
13 Konuşma ve yazı dilini iyi kullanan bireyler olmak 3
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 1 60
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 5 70
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 6 6 36
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 5 5
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 5 5
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 186    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Kişisel ders notları, alan ile ilgili kitaplar, pdf notlar ve powerpoint sunuları
Diğer Kaynaklar Kişisel ders notları, alan ile ilgili kitaplar, pdf notlar ve powerpoint sunuları
Materyal
Dökümanlar Kişisel ders notları, alan ile ilgili kitaplar, pdf notlar ve powerpoint sunuları
Ödevler
Sınavlar Ara sınav ve yıl sonu sınavı
Materyal Diğer Elizabeth GALTON Moda Tasarımında Mücevher Tasarımı
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri