Ders Adı Geleneksel Baskı Uygulamaları
Ders Kodu KTT-3223
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr.Gör. Dr. Halit ÖZDAMAR
Dersin Yardımcıları -
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Baskı sanatının tarihi gelişimi,Şablon baskı tekniği ve kullanılan araç-gereç ve özellikleri, Şablon baskı için tasarım hazırlama,kalıp hazırlama,uygulaması,Yüksek baskının tarihi gelişimi ve çeşitleri,Linol baskı tekniği ve kullanılan araç-gereç ve özellikleri,Linol baskı için (siyah – beyaz, renkli) tasarımlar hazırlama,kalıp hazırlama,uygulaması,Ağaç baskı tekniği ve kullanılan araç-gereç ve özellikleri,Ağaç baskı kalıbı hazırlama ve baskı uygulaması,Kumaş üzeri baskı için geleneksel motifler ile tasarım hazırlama ve baskı uygulaması içermektedir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Geleneksel baskı tekniklerinin, bugünün koşullarında geleneksel ve temel öğretilerini, deney, teknik, yöntem, kavram, estetik form ve anlayışlarını öğrenciye kazandırmak, şablon yüksek baskı teknikleri ile sanatsal çalışmalar üretmek, öğrencileri teknik ve tekniğe bağlı görsel estetik konusunda bilgilendirmek ve baskı uygulamalarını yaptırmak amaçlanmıştır.
No Dersin Kazanımları  
1 Dünyada ve Türkiye’de gelişiminden bugüne Geleneksel baskı sanatının temel özelliklerini açıklar.
2 Baskı tekniklerinde gerekli olan araç-gereç ve mürekkeplerini açıklar.
3 Işık-gölge, aydınlık-karanlık sorgulamayı ve ilişkileri kurmayı bilir.
4 Doğal ve yapay malzemelerle renkli baskılar yapar.
5 Tasarımdan ürüne basım ve çoğaltım aşamalarını bilir ve uygular.
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Baskı sanatının tarihi gelişimi
  Ön Hazırlık: BERK Nurullah, Adnan TURANİ, Başlangıcından Bugüne Çağdaş Türk Resim Sanatı, Tiglat Yayınları, İstanbul, 1981.
2 Şablon baskı tekniği ve kullanılan araç-gereç ve özellikleri
  Ön Hazırlık: IŞINGÖR Mümtaz, Erol ETİ, Mustafa ASLIER, Temel Sanat Eğitimi, Resim Teknikleri, Grafik Resim, Milli Eğitim Devlet Kitapları, T.T Kurumu Basım Evi, Ankara, 1986.
3 Şablon baskı için tasarım hazırlama
  Ön Hazırlık: IŞINGÖR Mümtaz, Erol ETİ, Mustafa ASLIER, Temel Sanat Eğitimi, Resim Teknikleri, Grafik Resim, Milli Eğitim Devlet Kitapları, T.T Kurumu Basım Evi, Ankara, 1986.
4 Şablon baskı kalıbı hazırlama ve baskı uygulaması
  Ön Hazırlık: IŞINGÖR Mümtaz, Erol ETİ, Mustafa ASLIER, Temel Sanat Eğitimi, Resim Teknikleri, Grafik Resim, Milli Eğitim Devlet Kitapları, T.T Kurumu Basım Evi, Ankara, 1986.
5 Yüksek baskının tarihi gelişimi ve çeşitleri
  Ön Hazırlık: IŞINGÖR Mümtaz, Erol ETİ, Mustafa ASLIER, Temel Sanat Eğitimi, Resim Teknikleri, Grafik Resim, Milli Eğitim Devlet Kitapları, T.T Kurumu Basım Evi, Ankara, 1986.
6 Linol baskı tekniği ve kullanılan araç-gereç ve özellikleri
  Ön Hazırlık: IŞINGÖR Mümtaz, Erol ETİ, Mustafa ASLIER, Temel Sanat Eğitimi, Resim Teknikleri, Grafik Resim, Milli Eğitim Devlet Kitapları, T.T Kurumu Basım Evi, Ankara, 1986.
7 Linol baskı için (siyah – beyaz, renkli) tasarımlar hazırlama
  Ön Hazırlık: IŞINGÖR Mümtaz, Erol ETİ, Mustafa ASLIER, Temel Sanat Eğitimi, Resim Teknikleri, Grafik Resim, Milli Eğitim Devlet Kitapları, T.T Kurumu Basım Evi, Ankara, 1986.
8 Linol baskı kalıbı hazırlama ve baskı uygulaması
  Ön Hazırlık: IŞINGÖR Mümtaz, Erol ETİ, Mustafa ASLIER, Temel Sanat Eğitimi, Resim Teknikleri, Grafik Resim, Milli Eğitim Devlet Kitapları, T.T Kurumu Basım Evi, Ankara, 1986.
9 Ağaç baskı tekniği ve kullanılan araç-gereç ve özellikleri
  Ön Hazırlık: Kıran H.(2010) Ağaç Baskı SanatıBellek Yayınları.
10 Ağaç baskı için (siyah – beyaz, renkli) tasarımlar hazırlama
  Ön Hazırlık: Kıran H.(2010) Ağaç Baskı SanatıBellek Yayınları.
11 Ağaç baskı kalıbı hazırlama ve baskı uygulaması
  Ön Hazırlık: Kıran H.(2010) Ağaç Baskı SanatıBellek Yayınları.
12 Kumaş üzeri baskı için geleneksel motifler ile tasarım hazırlama
  Ön Hazırlık: ORTAÇ, Serpil; ÇATALKAYA, Gülten. ÖZGÜN BASKI RESİM TEKNİĞİ İLE GELENEKSEL BASKI YÖNTEMLERİ (AĞAÇ BASKI). Akademik Sanat, 2016, 1.2: 26-31.
13 Kumaş üzeri baskı için ağaç baskı kalıbı hazırlama
  Ön Hazırlık: ORTAÇ, Serpil; ÇATALKAYA, Gülten. ÖZGÜN BASKI RESİM TEKNİĞİ İLE GELENEKSEL BASKI YÖNTEMLERİ (AĞAÇ BASKI). Akademik Sanat, 2016, 1.2: 26-31.
14 Kumaş üzeri baskı uygulaması
  Ön Hazırlık: ORTAÇ, Serpil; ÇATALKAYA, Gülten. ÖZGÜN BASKI RESİM TEKNİĞİ İLE GELENEKSEL BASKI YÖNTEMLERİ (AĞAÇ BASKI). Akademik Sanat, 2016, 1.2: 26-31.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak 2
2 Metalde ayar düşürme-yükseltme bilgisinin uygulamalı olarak öğrenilmesi 1
3 Atölyede bulunan makinelerin düzenli bakımını yapmak ve verimli şekilde çalışmalarını sağlamak 2
4 Atölyede kullanılan el aletlerinin kullanım alanlarının bilinmesi 2
5 Sanatsal ve estetik öngörü ile üç boyutlu tasarımların çizilebilmesi 1
6 Tasarımların bilgisayar ortamında (jewelcad,rhinoceros) çizilebilesi 1
7 Geçmişten günümüze kuyumculuk ve takı tarihinin tarihsel gelişiminin incelenmesi 1
8 Süs taşını, metalle çevreleyip takı olarak kullanılmasını sağlamak 1
9 Kuyumculuk tekniklerinin metal üzerinde uygulanmasını sağlamak 1
10 Üretilen ürünlerin pazarlama faaliyetlerini gerçekleştirmek 1
11 Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak 1
12 Alanındaki bilgileri takip edip kullanabileceği kadar yabancı dil bilmek 1
13 Konuşma ve yazı dilini iyi kullanan bireyler olmak 1
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 1 40
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 1 10 10
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 96    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu BERK Nurullah, Adnan TURANİ, Başlangıcından Bugüne Çağdaş Türk Resim Sanatı, Tiglat Yayınları, İstanbul, 1981. EROL Turan, 19.Yüzyıl Türk Ressamları, Tiglat Yayınları,İstanbul, 1980. IŞINGÖR Mümtaz, Erol ETİ, Mustafa ASLIER, Temel Sanat Eğitimi, Resim Teknikleri, Grafik Resim, Milli Eğitim Devlet Kitapları, T.T Kurumu Basım Evi, Ankara, 1986. SÖZEN Metin, Uğur TANYELİ, Sanat Kavram ve Terimleri Sözlüğü, Remzi Kitapevi, İstanbul, 1992. TANSUĞ Sezer, Çağdaş Türk Sanatı, Remzi Kitapevi, İstanbul, 1986.
Diğer Kaynaklar BERK Nurullah, Adnan TURANİ, Başlangıcından Bugüne Çağdaş Türk Resim Sanatı, Tiglat Yayınları, İstanbul, 1981. EROL Turan, 19.Yüzyıl Türk Ressamları, Tiglat Yayınları,İstanbul, 1980. IŞINGÖR Mümtaz, Erol ETİ, Mustafa ASLIER, Temel Sanat Eğitimi, Resim Teknikleri, Grafik Resim, Milli Eğitim Devlet Kitapları, T.T Kurumu Basım Evi, Ankara, 1986. SÖZEN Metin, Uğur TANYELİ, Sanat Kavram ve Terimleri Sözlüğü, Remzi Kitapevi, İstanbul, 1992. TANSUĞ Sezer, Çağdaş Türk Sanatı, Remzi Kitapevi, İstanbul, 1986.
Materyal
Dökümanlar BERK Nurullah, Adnan TURANİ, Başlangıcından Bugüne Çağdaş Türk Resim Sanatı, Tiglat Yayınları, İstanbul, 1981. EROL Turan, 19.Yüzyıl Türk Ressamları, Tiglat Yayınları,İstanbul, 1980. IŞINGÖR Mümtaz, Erol ETİ, Mustafa ASLIER, Temel Sanat Eğitimi, Resim Teknikleri, Grafik Resim, Milli Eğitim Devlet Kitapları, T.T Kurumu Basım Evi, Ankara, 1986. SÖZEN Metin, Uğur TANYELİ, Sanat Kavram ve Terimleri Sözlüğü, Remzi Kitapevi, İstanbul, 1992. TANSUĞ Sezer, Çağdaş Türk Sanatı, Remzi Kitapevi, İstanbul, 1986.
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri