Ders Adı Cam Şekillendirme
Ders Kodu KTT-3219
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Dr. Emine KAYHAN
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Vitray sanatının geleneksel ve çağdaş uygulamalarına dair altyapı oluşturma çalışmaları, ilgili alandaki gelişmeleri izleme ve çeşitli kaynaklardan yararlanma yollarını önermek ve örneklemek. Vitray sanatının gerektirdiği şekilde üretme becerisini kazandırmak.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Camın tanımı detaylı bir şekilde anlatıldıktan sonra vitray sanatı, tarihi, kullanılan malzemeler ve kullanım alanları gibi vitray sanatı ile ilgili bilgiler aktarmaktır. Bu teknikler detaylı bir şekilde anlatıldıktan sonra uygulamalı olarak örnekler yaptırılacaktır.
No Dersin Kazanımları  
1 Geleneksel tekniklerin sürekliliğini sağlamak.
2 Geleneksel örneklerden yararlanarak yeni tasarımlar ortaya koymak.
3 Alanında kullanılan malzemeleri tanımak. Farklı dönemlere ait süsleme unsurlarını tanımak.
4 Klasik ve özgün ürünler ortaya koymak.
5 Ayna vitray ile ilgili uygulama yöntemleri
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Cam ve cam tarihi hakkında kısa bilgi verilir. Kullanılan araç ve gereçler tanıtılır.
2 Camın Kullanım Alanları ve Çeşitleri.
3 Vitray Sanatı nedir?
4 Vitray Sanatının Tarihçesi
5 Vitray Yapımında Kullanılan Aletler ve Malzemeler.
6 Vitray Sanatının kullanım alanları
7 Vitray Uygulamalarında Tasarımın Önemi
8 Vitray Uygulamalarında Tasarımın Önemi
9 Vitray Sanatında Kullanılan Motif ve Desenler ve uygulama
10 Vitray Sanatında Kullanılan Motif ve Desenler ve uygulama
11 Vitray Teknikleri
12 Vitray Uygulama Mekanları ve Bu Mekanların Doğru Seçimi
13 Vitray Uygulama
14 Vitray Uygulama
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak 3
2 Metalde ayar düşürme-yükseltme bilgisinin uygulamalı olarak öğrenilmesi 1
3 Atölyede bulunan makinelerin düzenli bakımını yapmak ve verimli şekilde çalışmalarını sağlamak 1
4 Atölyede kullanılan el aletlerinin kullanım alanlarının bilinmesi 3
5 Sanatsal ve estetik öngörü ile üç boyutlu tasarımların çizilebilmesi 3
6 Tasarımların bilgisayar ortamında (jewelcad,rhinoceros) çizilebilesi 2
7 Geçmişten günümüze kuyumculuk ve takı tarihinin tarihsel gelişiminin incelenmesi 3
8 Süs taşını, metalle çevreleyip takı olarak kullanılmasını sağlamak 2
9 Kuyumculuk tekniklerinin metal üzerinde uygulanmasını sağlamak 1
10 Üretilen ürünlerin pazarlama faaliyetlerini gerçekleştirmek 3
11 Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak 3
12 Alanındaki bilgileri takip edip kullanabileceği kadar yabancı dil bilmek 1
13 Konuşma ve yazı dilini iyi kullanan bireyler olmak 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 60
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 1 3 3
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 3 3
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 3 3
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 93    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu COMMINGS,Keith, (2011),Çağdaş Cam Sanatı,Karakalem Kitabevi Yayınları.
Diğer Kaynaklar COMMINGS,Keith, (2011),Çağdaş Cam Sanatı,Karakalem Kitabevi Yayınları.
Materyal
Dökümanlar COMMINGS,Keith, (2011),Çağdaş Cam Sanatı,Karakalem Kitabevi Yayınları.
Ödevler Ders içinde yapılan uygulamalar
Sınavlar Dönem boyunca ders içerisinde almış oldukları eğitimler sonucunda ortaya çıkan ürünlerin teslimi ve genel bir değerlendirme.
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri