Ders Adı Mıhlamacılık
Ders Kodu KTT-3209
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Sedat DEMİRCİ
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Dersler anlatım ve uygulama metodolojisi içinde işlenir. Dönem içinde verilen eğitim teorik ve uygulamalı kontrol ve eleştiriye dayalıdır. Ara sınavda ders içinde ve ödev olarak yapılan çizimler uygulama dosyası içinde sunulması istenir. Ayrıca öğrenci vize sınavı içinde modelden çizim yaptırılır. Sınav içindeki malzeme kullanma becerisi ve tertibi, Dönem içerisindeki çalışmaların sınıf düzeyinde incelenerek sergilemesi. Uygulama dosyası ve vize uygulama çalışmasının ortalaması vize notu olarak verilir. Final sınavında da benzer uygulama yapılır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Tüm sanat disiplinlerinin temeli olan desen, dünyayı algılamamız ve kavramamız için önemli bir yöntemdir. Görme, duyum ve estetikle ilgili deneyimimizin bir taşıyıcısı olan desen disiplini aynı zamanda görsel sanatların temel disiplinidir. Sanat eğitim sürecinde pratik derslerin tümüyle ilgisi de düşünülünce desen dersinin önemi daha da netleşmektedir. “Sanat eğitimi derslerinde, nesnel evrenle doğrudan doğruya karşı karşıya gelen öğrenci, doğayı yada nesneleri tanıma süreci içerisinde sezinleme yoluyla doğanın düzenini ve bu düzenle ilgili ilişkileri kavramaya başlayacaktır.
No Dersin Kazanımları  
1 Desen çizme eğitimi alarak insan figürünün yapısını anatomisini öğrenir.
2 Vücut hareketleri ve orantıyı öğrenir.
3 Moda tasarımında taslak çizmeye ve görselleştirmeye katkısı olur.
4 Stilistliğin alt yapısını oluşturur.
5 Temel insan ergonomisini öğrenir.
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Taş yuvası açma
2 Taş yuvası açma, taşı yuvaya yerleştirerek sıkıştırma
3 Taşı yuvaya yerleştirerek sıkıştırma, taş yuvası hazırlama
4 Taş yuvası hazırlama
5 Taş yuvası hazırlama, taşı yuvaya yerleştirerek sıkıştırmak
6 Taşı yuvaya yerleştirerek sıkıştırmak, taş için kanal açma
7 Taş için kanal açma
8 Taşı yuvaya yerleştirerek sıkıştırma
9 Taşı yuvaya yerleştirerek sıkıştırma, sıvama mıhlama için taş yuvası hazırlama
10 Sıvama mıhlama için taş yuvası hazırlama , taşı yuvaya yerleştirerek sıkıştırma
11 Taşı yuvaya yerleştirerek sıkıştırma
12 Pave mıhlama için taş yuvası açma
13 Pave mıhlama için taş yuvası açma, taşı yuvaya yerleştirerek güverse ile sıkıştırma
14 Taşı yuvaya yerleştirerek güverse ile sıkıştırma
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak 5
2 Metalde ayar düşürme-yükseltme bilgisinin uygulamalı olarak öğrenilmesi 5
3 Atölyede bulunan makinelerin düzenli bakımını yapmak ve verimli şekilde çalışmalarını sağlamak 5
4 Atölyede kullanılan el aletlerinin kullanım alanlarının bilinmesi 5
5 Sanatsal ve estetik öngörü ile üç boyutlu tasarımların çizilebilmesi 5
6 Tasarımların bilgisayar ortamında (jewelcad,rhinoceros) çizilebilesi 4
7 Geçmişten günümüze kuyumculuk ve takı tarihinin tarihsel gelişiminin incelenmesi 5
8 Süs taşını, metalle çevreleyip takı olarak kullanılmasını sağlamak 5
9 Kuyumculuk tekniklerinin metal üzerinde uygulanmasını sağlamak 5
10 Üretilen ürünlerin pazarlama faaliyetlerini gerçekleştirmek 4
11 Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak 3
12 Alanındaki bilgileri takip edip kullanabileceği kadar yabancı dil bilmek 3
13 Konuşma ve yazı dilini iyi kullanan bireyler olmak 3
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 90
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 10
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 3 3
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 3 3
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 90    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu CODINA, C. (2000), Handbook of Jewellery Techniques, A&C Black yayınevi, İngiltere YILMAZ, S. (2004), Kuyumculuk Sanatı, Mersin. VITIELLO, L. (1995), Modern Teknik ve Pratik Kuyumculuk, Ajans-Türk Matbaacılık Sanayi, Ankara.
Diğer Kaynaklar CODINA, C. (2000), Handbook of Jewellery Techniques, A&C Black yayınevi, İngiltere YILMAZ, S. (2004), Kuyumculuk Sanatı, Mersin. VITIELLO, L. (1995), Modern Teknik ve Pratik Kuyumculuk, Ajans-Türk Matbaacılık Sanayi, Ankara.
Materyal
Dökümanlar CODINA, C. (2000), Handbook of Jewellery Techniques, A&C Black yayınevi, İngiltere YILMAZ, S. (2004), Kuyumculuk Sanatı, Mersin. VITIELLO, L. (1995), Modern Teknik ve Pratik Kuyumculuk, Ajans-Türk Matbaacılık Sanayi, Ankara.
Ödevler
Sınavlar Ara sınav ve yıl sonu sınavı olarak iki sınav yapılır. Sınavlar hem yazılı hem de uygulama sınavı olarak yapılır.
Materyal Diğer CODINA, C. (2000), Handbook of Jewellery Techniques, A&C Black yayınevi, İngiltere YILMAZ, S. (2004), Kuyumculuk Sanatı, Mersin. VITIELLO, L. (1995), Modern Teknik ve Pratik Kuyumculuk, Ajans-Türk Matbaacılık Sanayi, Ankara.
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri