Ders Adı Kişiye Özel Takı Tasarımı
Ders Kodu KTT-3205
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Dr. Emine KAYHAN
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Bu derste, temel kuyumculuk bilgilerinin yanında malzeme bilgisini geliştirerek, alternatif tekniklerle özgün tasarımlı takılar üretilmesi sağlanır.Çağdaş takı tasarımlarının ve malzemelerin araştırmalarının yapılmasıyla birlikte uygulamada tasarlanan takının özelliğine göre değişik teknikler kullanılarak takı tasarımları üçlü set olarak hazırlanır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Bu dersin amacı tasarımların oluşturulması sırasında dönemin trendlerine uygun ve kendi trendini oluşturabilme kabiliyetinin kazandırılması, müşterinin isteklerine hitap eden tasarımların oluşturulması yöntemlerinin öğretilmesi, farklı tekniklerle yeni ürünler ortaya koymak amaçlanmıştır.Deneyim eksikliklerini kapatmaya çalışarak, tüm bilgi birikim ve becerilerinin yansıtılarak yapılacak tasarımların somut hale dönüştürmeleri de amaçlanmıştır.
No Dersin Kazanımları  
1 1) Bir proje üzerinden çalışma disiplinini kazanabilme
2 2) Değişik teknikler kullanarak takı tasarımları yapabilme kabiliyetini kazanma
3 3) Kişiye özel tasarım yapabilme ve araştırma becerisi elde e
4 4) Öğrencilerin, takı üretimi ile ilgili tekniklere uygulamalı olarak katılımları sağlanmak sureti ile üretim yapılmaktadır.
5 5) Teknolojiyi de takip ederek, özgün tasarımlar ortaya koyabilme.
6 Teknolojiyi takip ederek özgün tasarımları gösterebilme.
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13
1
2
3
4
5
6
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 1.Takı ve mücevher türleri a) Süslemeci Takılar b) Fonksiyonel Takılar c) Giyilebilir Takılar 2.Bir sanat nesnesi ve estetik bir obje olarak takı ve mücevher 3.Mücevher sanatının kaynağı
  Ön Hazırlık: Hazırlanmış olan 1. hafta ders ile ilgili konuların yazılı ve görsel anlatımının öğrencilere aktarılması
2 1.Sınıf bilincinin oluşumuna kaynaklık bağlamında takı ve mücevher olgusu. 2.Savaşlar ve göçler esnasında koruyucu kalkan olarak takı. 3.Sosyal statü göstergesi ve toplumun sistematik yapısına katkı bağlamında takı ve mücevher olgusu
  Ön Hazırlık: Hazırlanmış olan 2. hafta ders ile ilgili konuların yazılı ve görsel anlatımının öğrencilere aktarılması
3 1.Takı ve mücevher modasının köklü sosyal hareketlere ve iktisadi yapıya bağlı değişim ve dönüşümü.
  Ön Hazırlık: Hazırlanmış olan 3. hafta ders ile ilgili konuların yazılı ve görsel anlatımının öğrencilere aktarılması
4 1.Mücevher tasarımının genel ilkeleri, mücevher tasarımının estetik ilkeleri, mücevherlerden esinlenme, doğal çevreden ve nesnelerden esinlenme, bilinçli esinlenme, bilinçsiz esinlenme, insan yapısı nesnelerden esinlenme, doğal ve yapay dokulardan esinlenme.
  Ön Hazırlık: Hazırlanmış olan 4. hafta ders ile ilgili konuların yazılı ve görsel anlatımının öğrencilere aktarılması
5 Esinlenme ajandası ve eskiz defteri oluşturma, Esin kaynaklarının raporlanması, çalışma mekânının duvarlarına ilham panosu oluşturma, Mücevher tasarımında kültürel ve kültürlerarası esinlenme, Kavramsal ve soyut olgulardan esinlenme, mücevher tasarımında edebi esinlenme
  Ön Hazırlık: Hazırlanmış olan 5. hafta ders ile ilgili konuların yazılı ve görsel anlatımının öğrencilere aktarılması
6 1.Mücevher tasarımının ilkeleri 2.Amaca uygunluk, mücevher türlerine özel tasarım ilkeleri, Yüzük, erkek yüzükleri, broş, kolye, gerdanlık, küpe, zincir ve kilitt sistemleri, diğer işlevsel aksesuarlar; kemer, toka vb.
  Ön Hazırlık: Hazırlanmış olan 6. hafta ders ile ilgili konuların yazılı ve görsel anlatımının öğrencilere aktarılması
7 1.Taş ve süslemelerin bütünlüğü, Giysi v mücevher ilişkisi, 2.Kişiye özel tasarım ilkeleri, tasarımcı müşteri ilişkisi
  Ön Hazırlık: Hazırlanmış olan 7. hafta ders ile ilgili konuların yazılı ve görsel anlatımının öğrencilere aktarılması
8 Kişinin temel bilgileri ve fiziksel özellikleri, cinsiyet, yaş, boy ve kilo, saç stili, giyim tarzı, medeni durumu ve aile bağları ile çocuk durumu
  Ön Hazırlık: Hazırlanmış olan 8. hafta ders ile ilgili konuların yazılı ve görsel anlatımının öğrencilere aktarılması
9 Meslek, gelir düzeyi, tabi olunan iktisadi sınıf, kişilik ve karakter özellikleri, mizaç, burç
  Ön Hazırlık: Hazırlanmış olan 9. hafta ders ile ilgili konuların yazılı ve görsel anlatımının öğrencilere aktarılması
10 Batıl inançlar, fobiler, kişinin geçmişi bugünü ve gelecek algısı
  Ön Hazırlık: Hazırlanmış olan 10. hafta ders ile ilgili konuların yazılı ve görsel anlatımının öğrencilere aktarılması
11 Kişinin eğitimi ve sosyokültürel yapısı, sosyal duyarlılık ve inanç sistemi
  Ön Hazırlık: Hazırlanmış olan 11. hafta ders ile ilgili konuların yazılı ve görsel anlatımının öğrencilere aktarılması
12 İlgi duyulan sanat, sanat akımlarıyla etkileşimi, geleneksel ve çağdaş sanatlara yaklaşımı, kitap okuma alışkanlığı
  Ön Hazırlık: Hazırlanmış olan 12. hafta ders ile ilgili konuların yazılı ve görsel anlatımının öğrencilere aktarılması
13 Kişinin yaşam tarzı, hayvanlarla etkileşimi, doğa ve çiçeklerle etkileşimi, sosyal ilişkiler ve yaşam tarzı, hobileri.
  Ön Hazırlık: Hazırlanmış olan 13. hafta ders ile ilgili konuların yazılı ve görsel anlatımının öğrencilere aktarılması
14 Kişinin sanatsal kurgu ve kompozisyon tercihleri geometrik ve kıvrımlı hatlar, simetri-asimetri, kinetik-statik, etkilenilen çağdaş ve klasik tasarımcılar, simgesel anlatım dili ile kurulan ilişki, materyal ve hammaddeler
  Ön Hazırlık: Hazırlanmış olan 14. hafta ders ile ilgili konuların yazılı ve görsel anlatımının öğrencilere aktarılması
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak 5
2 Metalde ayar düşürme-yükseltme bilgisinin uygulamalı olarak öğrenilmesi 5
3 Atölyede bulunan makinelerin düzenli bakımını yapmak ve verimli şekilde çalışmalarını sağlamak 5
4 Atölyede kullanılan el aletlerinin kullanım alanlarının bilinmesi 5
5 Sanatsal ve estetik öngörü ile üç boyutlu tasarımların çizilebilmesi 5
6 Tasarımların bilgisayar ortamında (jewelcad,rhinoceros) çizilebilesi 5
7 Geçmişten günümüze kuyumculuk ve takı tarihinin tarihsel gelişiminin incelenmesi 5
8 Süs taşını, metalle çevreleyip takı olarak kullanılmasını sağlamak 5
9 Kuyumculuk tekniklerinin metal üzerinde uygulanmasını sağlamak 5
10 Üretilen ürünlerin pazarlama faaliyetlerini gerçekleştirmek 3
11 Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak 3
12 Alanındaki bilgileri takip edip kullanabileceği kadar yabancı dil bilmek 3
13 Konuşma ve yazı dilini iyi kullanan bireyler olmak 3
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 1 60
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 7 4 28
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 3 3
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 3 3
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 118    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu 1) BAYAZIT, Nigan; " Mücevher Tasarlama Metotları ve Yaratma Teknikleri", Favori Altın Akademisi Kitap Dizisi 6, 2009. 2) SEÇKİN, H. Aylin; " Takı Tasarımında Yaratıcı Süreç", Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil Ana Sanat Dalı Lisans Tezi, İzmir, 19993) 3)AUSTİN,D. Richard-GEİSİNGER, L. Iva,"How to Design Jewelry", Published by Emac Books, 1977. 4) GALLİ,P. Maurice- RİVİERE, Dominique- Lİ, Fanfan," Designing Jewelry", by Schiffer Publishing, 1994. 5) Prof. Dr. Sibel KILIÇ, (2019) Tüm Boyutları İle Takı ve Mücevher Sanatına Giriş, Gece Kitaplığı, İstanbul 6) Elizabeth Galton, (2015), Moda Tasarımında Mücevher Tasarımı, Literatür Yayınları, İstanbul
Diğer Kaynaklar 1) BAYAZIT, Nigan; " Mücevher Tasarlama Metotları ve Yaratma Teknikleri", Favori Altın Akademisi Kitap Dizisi 6, 2009. 2) SEÇKİN, H. Aylin; " Takı Tasarımında Yaratıcı Süreç", Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil Ana Sanat Dalı Lisans Tezi, İzmir, 19993) 3)AUSTİN,D. Richard-GEİSİNGER, L. Iva,"How to Design Jewelry", Published by Emac Books, 1977. 4) GALLİ,P. Maurice- RİVİERE, Dominique- Lİ, Fanfan," Designing Jewelry", by Schiffer Publishing, 1994. 5) Prof. Dr. Sibel KILIÇ, (2019) Tüm Boyutları İle Takı ve Mücevher Sanatına Giriş, Gece Kitaplığı, İstanbul 6) Elizabeth Galton, (2015), Moda Tasarımında Mücevher Tasarımı, Literatür Yayınları, İstanbul
Materyal
Dökümanlar 1) BAYAZIT, Nigan; " Mücevher Tasarlama Metotları ve Yaratma Teknikleri", Favori Altın Akademisi Kitap Dizisi 6, 2009. 2) SEÇKİN, H. Aylin; " Takı Tasarımında Yaratıcı Süreç", Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil Ana Sanat Dalı Lisans Tezi, İzmir, 19993) 3)AUSTİN,D. Richard-GEİSİNGER, L. Iva,"How to Design Jewelry", Published by Emac Books, 1977. 4) GALLİ,P. Maurice- RİVİERE, Dominique- Lİ, Fanfan," Designing Jewelry", by Schiffer Publishing, 1994. 5) Prof. Dr. Sibel KILIÇ, (2019) Tüm Boyutları İle Takı ve Mücevher Sanatına Giriş, Gece Kitaplığı, İstanbul 6) Elizabeth Galton, (2015), Moda Tasarımında Mücevher Tasarımı, Literatür Yayınları, İstanbul
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer Prof. Dr. Sibel KILIÇ, (2019) Tüm Boyutları İle Takı ve Mücevher Sanatına Giriş, Gece Kitaplığı, İstanbul Elizabeth Galton, (2015), Moda Tasarımında Mücevher Tasarımı, Literatür Yayınları, İstanbul
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri