Ders Adı Ebru
Ders Kodu KTT-3128
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr.Gör.Dr. Halit Özdamar
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Ebru sanatının, tarihteki ve gelenekli sanatlardaki yerini tanımlamak, Ebru sanatında kullanılan malzemeleri tanıtmak, Klasik usulde malzemelerin hazırlanışını öğrenmek: Boya ezmek, Fırça sarmak, Klasik usulde malzemelerin hazırlanışını öğrenmek: Kitre hazırlamak, Öd hazırlamak, Zemin, Battal ebrusunu tekniğine uygun şekilde uygulamalı olarak yaptırmak, Gelgit ebrusunu tekniğine uygun şekilde yaptırmak, Taraklı ebrusunu tekniğine uygun şekilde yaptırmak, Şal, Bülbül ebrusunu tekniğine uygun şekilde yaptırmak, Somaki ebrusunu tekniğine uygun şekilde yaptırmak, Neftli Battal ebrusunu tekniğine uygun şekilde yaptırmak, Lale ebrusunu tekniğine uygun şekilde yaptırmak, Karanfil ebrusunu tekniğine uygun şekilde yaptırmak, Klasik usulde malzemelerin hazırlanışını öğrenmek: Yapıştırma Aharı hazırlama, Ebru kâğıtlarının mukavvaya yapıştırılması ve levhaya dönüştürülmesi.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Türk ebru tarihi, önemli ustaları hakkında öğrenciyi bilgilendirmek, Ebru malzemelerini tanıyabilme, fırça ve boyalarını hazırlayacak duruma gelmesini sağlamak ve temel uygulamalarla öğrencinin fırça hâkimiyetini kazanması amaçlanmaktadır.
No Dersin Kazanımları  
1 Türk Ebru sanatının tarihçesi ve sanatçıları ile ilgili temel bilgileri bilir.
2 Türk Ebru sanatında kullanılan geleneksel boyalar ve kullanılan malzemeyi bilir.
3 Türk Ebru sanatında kullanılan ebru çeşitleri tanır
4 Türk Ebru sanatında yaygın olarak görülen ebru çeşitlerin yapılış tekniklerini bilir.
5 Türk Ebru sanatındaki kullanılan çeşitleri uygun biçimde uygulamasını ve etkin şekilde sunabilir.
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Ebru sanatının tarihçesi, Ebru kelimesinin anlamı ve geçmişten günümüze Ebru ustaları.
  Ön Hazırlık: DERMAN, M. U. (1977). Türk Sanatında Ebru, Akbank Yayınevi, İstanbul.
2 Ebru sanatının kullanım alanları ve geleneksel Ebru malzemelerinin tanıtımı.
  Ön Hazırlık: ELHAN, S. (2004). Yapım Yöntemleriyle Ebru Sanatı, İnkansa Matbaacılık Ltd.Şti., Ankara.
3 Klasik usulde malzemelerin hazırlanışını öğrenmek: Boya ezmek, fırça sarmak.
  Ön Hazırlık: ELHAN, S. (2004). Yapım Yöntemleriyle Ebru Sanatı, İnkansa Matbaacılık Ltd.Şti., Ankara.
4 Klasik usulde malzemelerin hazırlanışını öğrenmek: Kitre ve öd hazırlamak.
  Ön Hazırlık: ELHAN, S. (2004). Yapım Yöntemleriyle Ebru Sanatı, İnkansa Matbaacılık Ltd.Şti., Ankara.
5 Ebru sanatının yapımı ve ebru çeşitleri.
  Ön Hazırlık: BAŞAR, F. ve Y. TİRYAKİ. (2006). Türk Ebru Sanatı, Gözen Kitap ve Yayın Evi, İstanbul.
6 Zemin, Battal ebruları çalışmaları.
  Ön Hazırlık: BAŞAR, F. ve Y. TİRYAKİ. (2006). Türk Ebru Sanatı, Gözen Kitap ve Yayın Evi, İstanbul.
7 Gelgit ebru çalışması.
  Ön Hazırlık: BAŞAR, F. ve Y. TİRYAKİ. (2006). Türk Ebru Sanatı, Gözen Kitap ve Yayın Evi, İstanbul.
8 Taraklı ebru çalışması.
  Ön Hazırlık: BAŞAR, F. ve Y. TİRYAKİ. (2006). Türk Ebru Sanatı, Gözen Kitap ve Yayın Evi, İstanbul.
9 Şal, Bülbül ebruları çalışmaları.
  Ön Hazırlık: BAŞAR, F. ve Y. TİRYAKİ. (2006). Türk Ebru Sanatı, Gözen Kitap ve Yayın Evi, İstanbul.
10 Çiçekli ebru: Lale ebru çalışması.
  Ön Hazırlık: BAŞAR, F. ve Y. TİRYAKİ. (2006). Türk Ebru Sanatı, Gözen Kitap ve Yayın Evi, İstanbul.
11 Çiçekli ebru: Papatya ebru çalışması.
  Ön Hazırlık: BARUTÇUGİL, H. (2007). Türklerin Ebru Sanatı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü, Ankara.
12 Çiçekli ebru: Karanfil ebru çalışması.
  Ön Hazırlık: BARUTÇUGİL, H. (2007). Türklerin Ebru Sanatı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü, Ankara.
13 Çiçekli ebru: Gül ebru çalışması.
  Ön Hazırlık: ELHAN, S. (2004). Yapım Yöntemleriyle Ebru Sanatı, İnkansa Matbaacılık Ltd.Şti.,
14 Klasik usulde malzemelerin hazırlanışını öğrenmek: Yapıştırma Aharı hazırlama. Ebru kâğıtlarının mukavvaya yapıştırılması ve levhaya dönüştürme çalışması.
  Ön Hazırlık: ELHAN, S. (2004). Yapım Yöntemleriyle Ebru Sanatı, İnkansa Matbaacılık Ltd.Şti.,
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak 2
2 Metalde ayar düşürme-yükseltme bilgisinin uygulamalı olarak öğrenilmesi 1
3 Atölyede bulunan makinelerin düzenli bakımını yapmak ve verimli şekilde çalışmalarını sağlamak 2
4 Atölyede kullanılan el aletlerinin kullanım alanlarının bilinmesi 2
5 Sanatsal ve estetik öngörü ile üç boyutlu tasarımların çizilebilmesi 1
6 Tasarımların bilgisayar ortamında (jewelcad,rhinoceros) çizilebilesi 1
7 Geçmişten günümüze kuyumculuk ve takı tarihinin tarihsel gelişiminin incelenmesi 1
8 Süs taşını, metalle çevreleyip takı olarak kullanılmasını sağlamak 1
9 Kuyumculuk tekniklerinin metal üzerinde uygulanmasını sağlamak 1
10 Üretilen ürünlerin pazarlama faaliyetlerini gerçekleştirmek 1
11 Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak 1
12 Alanındaki bilgileri takip edip kullanabileceği kadar yabancı dil bilmek 1
13 Konuşma ve yazı dilini iyi kullanan bireyler olmak 1
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 1 40
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 1 10 10
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 82    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu DERMAN, M. U. (1977). Türk Sanatında Ebru, Akbank Yayınevi, İstanbul. ELHAN, S. (2004). Yapım Yöntemleriyle Ebru Sanatı, İnkansa Matbaacılık Ltd.Şti., Ankara. BAŞAR, F. ve Y. TİRYAKİ (2006). Türk Ebru Sanatı, Gözen Kitap ve Yayın Evi, İstanbul. BARUTÇUGİL, H. (2007). Türklerin Ebru Sanatı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü, Ankara.
Diğer Kaynaklar DERMAN, M. U. (1977). Türk Sanatında Ebru, Akbank Yayınevi, İstanbul. ELHAN, S. (2004). Yapım Yöntemleriyle Ebru Sanatı, İnkansa Matbaacılık Ltd.Şti., Ankara. BAŞAR, F. ve Y. TİRYAKİ (2006). Türk Ebru Sanatı, Gözen Kitap ve Yayın Evi, İstanbul. BARUTÇUGİL, H. (2007). Türklerin Ebru Sanatı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü, Ankara.
Materyal
Dökümanlar DERMAN, M. U. (1977). Türk Sanatında Ebru, Akbank Yayınevi, İstanbul. ELHAN, S. (2004). Yapım Yöntemleriyle Ebru Sanatı, İnkansa Matbaacılık Ltd.Şti., Ankara. BAŞAR, F. ve Y. TİRYAKİ (2006). Türk Ebru Sanatı, Gözen Kitap ve Yayın Evi, İstanbul. BARUTÇUGİL, H. (2007). Türklerin Ebru Sanatı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü, Ankara.
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri