Ders Adı Teknik Resim
Ders Kodu KTT-3121
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr.Gör.ERKAN GÜRDAL
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Teknik resim tasarımcının ifade etmek istediği makine parçasının gerçekleştirilmesini sağlamak için parçanın uygun görünüş, kesit alma, ölçülendirme, yüzey işlemleri, toleranslar vs. öğretmek
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı imalat parçalarını amaca uygun olarak tasarlanmasını sağlayan çizgilerden oluşan bir konuşma dilidir. Günümüzde Tasarımcının gelişen teknolojiye paralel olarak ortaya çıkan sorunları(teknik-imalat büroları arasındaki sorunları) teknik resim bilgisinin gelişmesi ile aşılmasını sağlar.
No Dersin Kazanımları  
1 1. Teknik resim tasarımcının çizgilerle ifade edilen bir anlaşma dili olduğundan, çizimlerde amacı tereddüte düşürecek çizgi, ölçü, tolerans vs. eksik olmamalı..
2 2 Tasarımcı parçanın imalinde üretim kademelerine ait teknolojik bilgileri bilmeli
3 3. Dersin daha kolay anlaşılabilir olması için örnekler birbirini tamamlayıcı şekilde verilmeli
4 4. Her hafta verilen föyler de görülen hatalar ertesi hafta öğrenciye gösterilmeli.
5 5. Kesit alma, tam yarım kısmi kesit örnekleri
6 6. Ölçülendirme, ölçü çizgisi, ölçü rakamları, sembollerin anlamı ve toleranslar
7 7. Açınımlar, ara kesitler, örnek uygulamaları.
8 8. Standart makine elamanları(civata, kama, pim, perno) çizimleri.
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13
1
2
3
4
5
6
7
8
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Dersin yürütülme ilkeleri, teknik resimin önemi, çizim araç ve gereçlerinin kullanımı, standart yazı çalışması ve çizgi örnekleri.
  Ön Hazırlık: Ahmet Bir , Hatice Yeşilkütük , Nagihan Etemoğlu,Teknik Resim 1,Dora Yayıncılık
2 Geometrik içizimler. Pergel ve cetvel kullanarak geometrik çizimler. İki daireye içten ve dıştan teğetler çizmek
  Ön Hazırlık: Ahmet Bir , Hatice Yeşilkütük , Nagihan Etemoğlu,Teknik Resim 1,Dora Yayıncılık
3 Geometrik içizimler. Pergel ve cetvel kullanarak geometrik çizimler. İki daireye içten ve dıştan teğetler çizmek
  Ön Hazırlık: Ahmet Bir , Hatice Yeşilkütük , Nagihan Etemoğlu,Teknik Resim 1,Dora Yayıncılık
4 Perspektif resim örneklerinden 3 görünüş çıkartmak
  Ön Hazırlık: Ahmet Bir , Hatice Yeşilkütük , Nagihan Etemoğlu,Teknik Resim 1,Dora Yayıncılık
5 Kesit alma, tam yarım kısmi kesit örnekleri
  Ön Hazırlık: Ahmet Bir , Hatice Yeşilkütük , Nagihan Etemoğlu,Teknik Resim 1,Dora Yayıncılık
6 Ölçülendirme, ölçü çizgisi, ölçü rakamları, sembollerin anlamı ve toleranslar
  Ön Hazırlık: Ahmet Bir , Hatice Yeşilkütük , Nagihan Etemoğlu,Teknik Resim 1,Dora Yayıncılık
7 Açınımlar, ara kesitler, örnek uygulamaları.
  Ön Hazırlık: Ahmet Bir , Hatice Yeşilkütük , Nagihan Etemoğlu,Teknik Resim 1,Dora Yayıncılık
8 Standart makine elamanları(civata, kama, pim, perno) çizimleri.
  Ön Hazırlık: Ahmet Bir , Hatice Yeşilkütük , Nagihan Etemoğlu,Teknik Resim 1,Dora Yayıncılık
9 Standart makine elamanları(civata, kama, pim, perno) çizimleri.
  Ön Hazırlık: Ahmet Bir , Hatice Yeşilkütük , Nagihan Etemoğlu,Teknik Resim 1,Dora Yayıncılık
10 Montaj uygulamaları I
  Ön Hazırlık: Ahmet Bir , Hatice Yeşilkütük , Nagihan Etemoğlu,Teknik Resim 1,Dora Yayıncılık
11 Montaj uygulamaları II
  Ön Hazırlık: Ahmet Bir , Hatice Yeşilkütük , Nagihan Etemoğlu,Teknik Resim 1,Dora Yayıncılık
12 Yatak rulman birleştirmeleri.
  Ön Hazırlık: Ahmet Bir , Hatice Yeşilkütük , Nagihan Etemoğlu,Teknik Resim 1,Dora Yayıncılık
13 Demontaj uygulamaları.
  Ön Hazırlık: Ahmet Bir , Hatice Yeşilkütük , Nagihan Etemoğlu,Teknik Resim 1,Dora Yayıncılık
14 Kayış, kasnak, dişli çark uygulaması
  Ön Hazırlık: Ahmet Bir , Hatice Yeşilkütük , Nagihan Etemoğlu,Teknik Resim 1,Dora Yayıncılık
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak 2
2 Metalde ayar düşürme-yükseltme bilgisinin uygulamalı olarak öğrenilmesi 1
3 Atölyede bulunan makinelerin düzenli bakımını yapmak ve verimli şekilde çalışmalarını sağlamak 2
4 Atölyede kullanılan el aletlerinin kullanım alanlarının bilinmesi 2
5 Sanatsal ve estetik öngörü ile üç boyutlu tasarımların çizilebilmesi 5
6 Tasarımların bilgisayar ortamında (jewelcad,rhinoceros) çizilebilesi 1
7 Geçmişten günümüze kuyumculuk ve takı tarihinin tarihsel gelişiminin incelenmesi 1
8 Süs taşını, metalle çevreleyip takı olarak kullanılmasını sağlamak 1
9 Kuyumculuk tekniklerinin metal üzerinde uygulanmasını sağlamak 1
10 Üretilen ürünlerin pazarlama faaliyetlerini gerçekleştirmek 1
11 Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak 2
12 Alanındaki bilgileri takip edip kullanabileceği kadar yabancı dil bilmek 1
13 Konuşma ve yazı dilini iyi kullanan bireyler olmak 3
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 1 40
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 4 5 20
Ödevler 6 5 30
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 94    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Ahmet Bir , Hatice Yeşilkütük , Nagihan Etemoğlu,Teknik Resim 1,Dora Yayıncılık. Dr. Öğr. Üyesi Sezer Seçkin Erdem, Dr. Öğr. Üyesi Hasan Kemal Sürmen,Teknik Resim ve Uygulamaları,Ocak 2020
Diğer Kaynaklar Ahmet Bir , Hatice Yeşilkütük , Nagihan Etemoğlu,Teknik Resim 1,Dora Yayıncılık. Dr. Öğr. Üyesi Sezer Seçkin Erdem, Dr. Öğr. Üyesi Hasan Kemal Sürmen,Teknik Resim ve Uygulamaları,Ocak 2020
Materyal
Dökümanlar Ahmet Bir , Hatice Yeşilkütük , Nagihan Etemoğlu,Teknik Resim 1,Dora Yayıncılık. Dr. Öğr. Üyesi Sezer Seçkin Erdem, Dr. Öğr. Üyesi Hasan Kemal Sürmen,Teknik Resim ve Uygulamaları,Ocak 2020
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri