Ders Adı Doğal Malzeme ve Takı
Ders Kodu KTT-3120
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Süeda DEMİRCİ
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Deri, cam, ağaç kabukları, tohumlar, çakıl taşları vb gibi malzemelerden takı tasarlamayı ve işlemeyi öğrenir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı .Doğal malzemeyi tanıma ve malzemeyi kullanarak takı tasarım geliştirmek.
No Dersin Kazanımları  
1 1. Öğrenci doğal malzemelerden takı tasarlamayı öğrenir.
2 2. Öğrenci doğal malzemeleri işlemeyi öğrenir.
3 3. Öğrenci doğal malzemelerden takı yapmayı öğrenir.
4 Öğrenci disiplinlerarasılığı kavramıştır.
5 öğrenci özgün tasarımlarını yapar
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Takı nedir? Takı tasarımı temel ilkeleri nelerdir?
2 Doğal malzeme tanımı. (Deri, Ağaç ve kabukları, bitki ve tohumları, deniz kabukları, çakıl taşı vb.)
3 İmitasyon takı aparatlarını tanıma ( Metal halka, kilit sistemleri ve ara aparatlar vb.)
4 Deri ile tasarım yapma ve uygulama hazırlığı
5 Deri malzeme ile yapılan tasarımın ürüne dönüşmesi
6 Ağaç ve ağaç kabukları ile takı tasarlama
7 Ağaç ve ağaç kabukları ile yapılan tasarımın ürüne dönüşmesi
8 Yapılan tasarımın birleştirilmesi
9 Bitki ve tohumlardan takı tasarlama
10 Bitki ve tahumlardan tasarlanan takının ürüne dönüşmesi
11 Deniz kabukları ile takı tasarlama
12 Deniz kabukları ile tasarlanan takının ürüne döünüşmesi
13 Çakıltaşları ile takı tasarımı ve ürüne dönüşmesi
14 Yapılan tasarımların sınıf ile paylaşılması, izlenilen yolların ve kullanılan mazemelerin sınıf ile paylaşımı ve sunumu
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak 4
2 Metalde ayar düşürme-yükseltme bilgisinin uygulamalı olarak öğrenilmesi 5
3 Atölyede bulunan makinelerin düzenli bakımını yapmak ve verimli şekilde çalışmalarını sağlamak 4
4 Atölyede kullanılan el aletlerinin kullanım alanlarının bilinmesi 4
5 Sanatsal ve estetik öngörü ile üç boyutlu tasarımların çizilebilmesi 5
6 Tasarımların bilgisayar ortamında (jewelcad,rhinoceros) çizilebilesi 2
7 Geçmişten günümüze kuyumculuk ve takı tarihinin tarihsel gelişiminin incelenmesi 3
8 Süs taşını, metalle çevreleyip takı olarak kullanılmasını sağlamak 2
9 Kuyumculuk tekniklerinin metal üzerinde uygulanmasını sağlamak 2
10 Üretilen ürünlerin pazarlama faaliyetlerini gerçekleştirmek 3
11 Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak 1
12 Alanındaki bilgileri takip edip kullanabileceği kadar yabancı dil bilmek 1
13 Konuşma ve yazı dilini iyi kullanan bireyler olmak 3
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 1 60
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 3 3
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 3 3
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 90    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Polimer ve Metal Kil ile Takı Tasarımı Kitabı Makrome Takı Yapımı Kitabı 'Pratik ve Hızlı Boncuk İşleri Kitabı
Diğer Kaynaklar Polimer ve Metal Kil ile Takı Tasarımı Kitabı Makrome Takı Yapımı Kitabı 'Pratik ve Hızlı Boncuk İşleri Kitabı
Materyal
Dökümanlar Polimer ve Metal Kil ile Takı Tasarımı Kitabı Makrome Takı Yapımı Kitabı 'Pratik ve Hızlı Boncuk İşleri Kitabı
Ödevler Ders içinde yapılan uygulamalar tamamlanır.
Sınavlar Sınavlar ders içerisinde yapılan uygulamalar ödev şeklinde teslim edilerek yapılacaktır.
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri