Ders Adı Çağdaş Sanat Yorumları
Ders Kodu KTT-3112
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Numan ÖZTÜRK
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği 1945 sonrası Amerika ve Avrupa?da sanat alanında yaşanan değişim ve yaklaşımlardan yola çıkarak günümüz sanatının dinamiklerini, kuramsal tartışmaları ve sanat ortamını oluşturan kültürel, politik, ekonomik etkenleri kavratmaya yönelik bir derstir. Ders görsel malzeme ve yan okumalar ile gerçekleştirilir. Öğrencinin bilgisi, ara / final sınavlarından aldığı nota ve derse katılımına göre değerlendirilir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Günümüz sanatının temellerini oluşturan eğilim, kavram ve olayların tarihsel süreç içerisinde ele alınmasıyla kuramsal anlamda belli bir birikimin kazandırılması amaçlanır.
No Dersin Kazanımları  
1 Sanat ve tasarım alanlarının gerektirdiği kuramsal bilgileri içselleştirme ve üst düzey uygulamalarda kullanabilme becerisi kazanır.
2 Bilimsel yöntemlere dayalı araştırma, analiz, değerlendirme, yorumlama ve bu yöntemleri oluşturma ve geliştirme becerisi kazanır.
3 Sorun belirleme, tanımlama ve yorumlama becerisi kazanır.
4 Sanat ve tasarıma dayalı toplumsal sorunları gündeme getirebilme ve eleştirebilme bilinci kazanır.
5 Yaşadığı toplumun ve çağın sorunlarına evrensel anlamda ilgi duyabilme ve bunları üst düzeyde sorunsallaştırabilme becerisi kazanır.
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Çağdaş Sanatın Tanımlanması
  Ön Hazırlık: Alanla ilgili kaynakların incelenmesi
2 Çağdaş Sanatın Kapsamı
  Ön Hazırlık: konu ile ilgili kaynakların incelenmesi ve özet bilgi çıkarılması
3 Çağdaş Sanatın Felsefesi
  Ön Hazırlık: konu ile ilgili kaynakların incelenmesi ve özet bilgi çıkarılması
4 Çağdaş Sanat Akımları
  Ön Hazırlık: konu ile ilgili kaynakların incelenmesi ve özet bilgi çıkarılması
5 Çağdaş Sanat Akımları
  Ön Hazırlık: konu ile ilgili kaynakların incelenmesi ve özet bilgi çıkarılması
6 Yorum ve Sanatta Yorum
  Ön Hazırlık: konu ile ilgili kaynakların incelenmesi ve özet bilgi çıkarılması
7 Yorum ve Eleştiri
  Ön Hazırlık: konu ile ilgili kaynakların incelenmesi ve özet bilgi çıkarılması
8 Yorum - Eleştiri Yöntemleri
  Ön Hazırlık: konu ile ilgili kaynakların incelenmesi ve özet bilgi çıkarılması
9 Teknik Eleştiri
  Ön Hazırlık: konu ile ilgili kaynakların incelenmesi ve özet bilgi çıkarılması
10 Psikolojik Eleştiri
  Ön Hazırlık: konu ile ilgili kaynakların incelenmesi ve özet bilgi çıkarılması
11 Estetik Eleştiri
  Ön Hazırlık: konu ile ilgili kaynakların incelenmesi ve özet bilgi çıkarılması
12 Estetik Eleştiri
  Ön Hazırlık: konu ile ilgili kaynakların incelenmesi ve özet bilgi çıkarılması
13 Sosyolojik Eleştiri
  Ön Hazırlık: konu ile ilgili kaynakların incelenmesi ve özet bilgi çıkarılması
14 Felsefi Eleştiri
  Ön Hazırlık: konu ile ilgili kaynakların incelenmesi ve özet bilgi çıkarılması
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak 3
2 Metalde ayar düşürme-yükseltme bilgisinin uygulamalı olarak öğrenilmesi 4
3 Atölyede bulunan makinelerin düzenli bakımını yapmak ve verimli şekilde çalışmalarını sağlamak 4
4 Atölyede kullanılan el aletlerinin kullanım alanlarının bilinmesi 4
5 Sanatsal ve estetik öngörü ile üç boyutlu tasarımların çizilebilmesi 4
6 Tasarımların bilgisayar ortamında (jewelcad,rhinoceros) çizilebilesi 5
7 Geçmişten günümüze kuyumculuk ve takı tarihinin tarihsel gelişiminin incelenmesi 3
8 Süs taşını, metalle çevreleyip takı olarak kullanılmasını sağlamak 5
9 Kuyumculuk tekniklerinin metal üzerinde uygulanmasını sağlamak 5
10 Üretilen ürünlerin pazarlama faaliyetlerini gerçekleştirmek 3
11 Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak 3
12 Alanındaki bilgileri takip edip kullanabileceği kadar yabancı dil bilmek 5
13 Konuşma ve yazı dilini iyi kullanan bireyler olmak 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 5 60
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 2 2 4
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 3 3
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 3 3
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 94    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu • Bell, Julian. Sanatın Yeni Tarihi, NTV Yayınları, İstanbul, 2009 • Hollingsworth, Marry. Dünya Sanat Tarihi, İnkılap Yayınevi, İstanbul, 2009 • Gombrich, E.H. Sanatın Öyküsü, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2007 • Wölfflin, Heinrich. Sanat Tarihinin Temel Kavramları, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2000 • Yetkin, Suut Kemal. Büyük Ressamlar, Palme Yayıncılık, İstanbul, 2007 • Şenyapılı, Önder. Ressamlar ve Kadınları, ODTÜ Geliştirme Vakfı Yayınları, Ankara, 2003 • Sanat Tarihi, Zahir Güvemli, Varlık Yayınları • Sanat Sözlüğü (Ciltli), Nimet Keser, Ütopya Yayınevi • Tezgahtan Tuvale, Gülgün Yılmaz, Bağlam Yayınları • R esim Sanatı Sözlüğü, Özkan Eroğlu, Nelli Sanat Evi Yayını • Rönesanstan Günümüze Resim Sanatının Öyküsü, Anna Carola Krausse, Literatür Yayıncılık • Romantizm Sanat Ansiklopedisi, Francis Claudon, Remzi Kitabevi / Sanat Dizisi • Avrupa Resminde Çocuk İmgesi, Semra Daşçı, Bağlam Yayınları • Leonardo da Vinci Evren Bilimi ve Sanatı, Alessandro Vezzosi, Yapı Kredi Yayınları Genel Kültür Dizisi • Michelangelo Hayatı ve Eserleri, Alexandra Grömling, Litaretür Yayınları, İstanbul • Mehmet Yılmaz, Modernizmden Postmodernizme Sanat, Ütopya Yayınları, Ankara • Muammer Bozkurt, Video Sanatı, Bileşim Yayınları, • Malcolm Barnard, Sanat, Tasarım ve Görsel Kültür, Ütopya Yayınları
Diğer Kaynaklar • Bell, Julian. Sanatın Yeni Tarihi, NTV Yayınları, İstanbul, 2009 • Hollingsworth, Marry. Dünya Sanat Tarihi, İnkılap Yayınevi, İstanbul, 2009 • Gombrich, E.H. Sanatın Öyküsü, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2007 • Wölfflin, Heinrich. Sanat Tarihinin Temel Kavramları, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2000 • Yetkin, Suut Kemal. Büyük Ressamlar, Palme Yayıncılık, İstanbul, 2007 • Şenyapılı, Önder. Ressamlar ve Kadınları, ODTÜ Geliştirme Vakfı Yayınları, Ankara, 2003 • Sanat Tarihi, Zahir Güvemli, Varlık Yayınları • Sanat Sözlüğü (Ciltli), Nimet Keser, Ütopya Yayınevi • Tezgahtan Tuvale, Gülgün Yılmaz, Bağlam Yayınları • R esim Sanatı Sözlüğü, Özkan Eroğlu, Nelli Sanat Evi Yayını • Rönesanstan Günümüze Resim Sanatının Öyküsü, Anna Carola Krausse, Literatür Yayıncılık • Romantizm Sanat Ansiklopedisi, Francis Claudon, Remzi Kitabevi / Sanat Dizisi • Avrupa Resminde Çocuk İmgesi, Semra Daşçı, Bağlam Yayınları • Leonardo da Vinci Evren Bilimi ve Sanatı, Alessandro Vezzosi, Yapı Kredi Yayınları Genel Kültür Dizisi • Michelangelo Hayatı ve Eserleri, Alexandra Grömling, Litaretür Yayınları, İstanbul • Mehmet Yılmaz, Modernizmden Postmodernizme Sanat, Ütopya Yayınları, Ankara • Muammer Bozkurt, Video Sanatı, Bileşim Yayınları, • Malcolm Barnard, Sanat, Tasarım ve Görsel Kültür, Ütopya Yayınları
Materyal
Dökümanlar • Bell, Julian. Sanatın Yeni Tarihi, NTV Yayınları, İstanbul, 2009 • Hollingsworth, Marry. Dünya Sanat Tarihi, İnkılap Yayınevi, İstanbul, 2009 • Gombrich, E.H. Sanatın Öyküsü, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2007 • Wölfflin, Heinrich. Sanat Tarihinin Temel Kavramları, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2000 • Yetkin, Suut Kemal. Büyük Ressamlar, Palme Yayıncılık, İstanbul, 2007 • Şenyapılı, Önder. Ressamlar ve Kadınları, ODTÜ Geliştirme Vakfı Yayınları, Ankara, 2003 • Sanat Tarihi, Zahir Güvemli, Varlık Yayınları • Sanat Sözlüğü (Ciltli), Nimet Keser, Ütopya Yayınevi • Tezgahtan Tuvale, Gülgün Yılmaz, Bağlam Yayınları • R esim Sanatı Sözlüğü, Özkan Eroğlu, Nelli Sanat Evi Yayını • Rönesanstan Günümüze Resim Sanatının Öyküsü, Anna Carola Krausse, Literatür Yayıncılık • Romantizm Sanat Ansiklopedisi, Francis Claudon, Remzi Kitabevi / Sanat Dizisi • Avrupa Resminde Çocuk İmgesi, Semra Daşçı, Bağlam Yayınları • Leonardo da Vinci Evren Bilimi ve Sanatı, Alessandro Vezzosi, Yapı Kredi Yayınları Genel Kültür Dizisi • Michelangelo Hayatı ve Eserleri, Alexandra Grömling, Litaretür Yayınları, İstanbul • Mehmet Yılmaz, Modernizmden Postmodernizme Sanat, Ütopya Yayınları, Ankara • Muammer Bozkurt, Video Sanatı, Bileşim Yayınları, • Malcolm Barnard, Sanat, Tasarım ve Görsel Kültür, Ütopya Yayınları
Ödevler Ders içinde anlatılan konular ve verilen ödevlerle ilgili eksikler tamamlanır.
Sınavlar Teorik ve yazılı sınavı yapılacak. Sınavın değerlendirilmesi uygulama değerlendirme formu kullanılacak ve değerlendirmeler gruplar ile birlikte yapılacaktır.
Materyal Diğer DESTEKLEYİCİ OKUMA LİSTESİ 1.Theodor Adorno, Kültür Endüstrisi, İstanbul: İletişim Yayınları, 2007. 2. Richard Appignanesi ? Chris Garratt, Postmodernizm: Yeni Başlayanlar İçin, Milliyet Yayınları, 1996. 3. Peter De Bolla, Sanat ve Estetik, İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2001. 4. Peter Bürger, Avangard Kuramı, İstanbul: İletişim Yayınları, 2003. 5. Anthony Giddens, Modernliğin Sonuçları, İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 1998 6. Chin ? Tao Wu, Kültürün Özelleştirilmesi, İstanbul: İletişim Yayınları, 2005 7.Necmi ZEKA (Der.), Postmodernizm: Jameson, Lyotard, Habermas, İstanbul: Kıyı Yayınları, 1994. 8. Nancy Atakan, Arayışlar: Resimde ve Heykelde Alternatif Akımlar, İstanbul: YKY, 1998.
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri