Ders Adı Sunum Teknikleri
Ders Kodu KTT-3110
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Numan ÖZTÜRK
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Sunum ve teknikleri ile ilgili kavramları, sözlü ve sözsüz iletişim ögeleri, etkili bir sunum-söyleşi hazırlama aşamaları ve yöntemleri ile sunum uygulamaları.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Öğrencilerin bir sunumu veya söyleşiyi gerçekleştirirken gerek duyacakları bilgi ile donanımları sağlamaya yöneliktir.
No Dersin Kazanımları  
1 Sunumun amaç, içerik ve uygulaması üzerinde bilgi sahibi olur.
2 Sunumun hangi amaç için olacağı bilincini kavrar.
3 Sunumun görsel ve iştsel teknoloji ile desteklenmesini sağlayabilir.
4 Hedef kitleyi belirler ve içerik ve yöntemlerle ikna etme yöntemini kurar.
5 Aktarılmak istenen konuyu açık, net ve tutarlı bir biçimde verir.
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Sunum teknikleri hakkında temel bilgiler
2 İletişim kavramı
3 Etkili Sunum kavramı
4 İletişimde, sunumun etkililiğini artıran araçlar
5 Yazılı iletişimde etkili sunum yolları
6 Sözlü iletişimde etkili sunum yolları
7 ARA DÖNEM SINAVI
8 Sunum esnasında yapılacaklar
9 Beden Dili ve Önemi
10 Dinleyici Psikolojisi
11 Sunumdaki Görsel Materyallerin Analizi
12 Sunumda Sesin Doğru ve Etkili Kullanımı
13 Sunumun sonlandırılması
14 Sunum sonu soruların cevaplanması
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak 1
2 Metalde ayar düşürme-yükseltme bilgisinin uygulamalı olarak öğrenilmesi 2
3 Atölyede bulunan makinelerin düzenli bakımını yapmak ve verimli şekilde çalışmalarını sağlamak 1
4 Atölyede kullanılan el aletlerinin kullanım alanlarının bilinmesi 1
5 Sanatsal ve estetik öngörü ile üç boyutlu tasarımların çizilebilmesi 2
6 Tasarımların bilgisayar ortamında (jewelcad,rhinoceros) çizilebilesi 2
7 Geçmişten günümüze kuyumculuk ve takı tarihinin tarihsel gelişiminin incelenmesi 2
8 Süs taşını, metalle çevreleyip takı olarak kullanılmasını sağlamak 2
9 Kuyumculuk tekniklerinin metal üzerinde uygulanmasını sağlamak 2
10 Üretilen ürünlerin pazarlama faaliyetlerini gerçekleştirmek 2
11 Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak 2
12 Alanındaki bilgileri takip edip kullanabileceği kadar yabancı dil bilmek 2
13 Konuşma ve yazı dilini iyi kullanan bireyler olmak 3
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 20
Devam 1 40
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 5 5 25
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 2 2
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 85    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu 1. Etkili Sunum Teknikleri 2. Bilimsel Araştırma ve Sunum Teknikleri
Diğer Kaynaklar 1. Etkili Sunum Teknikleri 2. Bilimsel Araştırma ve Sunum Teknikleri
Materyal
Dökümanlar 1. Etkili Sunum Teknikleri 2. Bilimsel Araştırma ve Sunum Teknikleri
Ödevler Örnek Sunumlar hazırlamak ve sunmak.
Sınavlar Sunumla ilgili teorik sınav veya ödev.
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri