Ders Adı Hassas Döküm Teknikleri
Ders Kodu KTT-3109
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Sedat DEMİRCİ
Dersin Yardımcıları Alanda yayıntlamış kitap ve kaynakçalar
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Sübye ile döküm tekniği, kum döküm tekniği, kabuk döküm tekniği, Kayıp mum tekniği ile döküm tekniği, Ana kalıp hazırlama, ana kalıbı kauçuğa alma, mum basma ve mum ağacı dizimi, alçıya alma, mum indirme, alçı pişirme, vakumlu ve santrifüjlü döküm. Döküm kusurları ve bu kusurları giderme yöntemleri
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Kuyumculuk ve takı tasarımı alanında, ana model kalıplarının çoğaltılması ile ilgili tüm teknikleri ve uygulamada kullanılan tüm makinelerin çalışma prensiplerini öğrenmek amaçlanmıştır.
No Dersin Kazanımları  
1 1. Elde mum model üretim tekniğini öğrenir.
2 2. Elde metal ana kalıp yapımını öğrenir.
3 3. Endüstride ve kuyumculukta kullanılan döküm tekniklerini öğrenir.
4 3. Hassas döküm tekniğinde kullanılan makineleri öğrenir.
5 4. Hassas döküm tekniğinde kullanılan makinelerin bakım ve onarımını öğrenir.
6 5. Karşılaşılabilecek sorunlar ve bu sorunlar giderilmesi hakkında bilgi sahibi olur.
7 6. Sübye ile döküm tekniği, kabuk döküm tekniği, kum döküm tekniği gibi diğer döküm tekniklerini yapılışını öğrenir.
8 *
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Sübye ile döküm tekniğini öğrenir.
  Ön Hazırlık: Sübye ile döküm tekniği
2 kum döküm tekniğini öğrenir
  Ön Hazırlık: kum döküm tekniği,
3 kabuk döküm tekniğini öğrenir
  Ön Hazırlık: kabuk döküm tekniği
4 Kayıp mum tekniği ile döküm
  Ön Hazırlık: Kayıp mum tekniği ile döküm
5 Ana kalıp hazırlama yöntemleri, metal model ile ana kalıp hazırlama
  Ön Hazırlık: Ana kalıp hazırlama yöntemleri, metal model ile ana kalıp hazırlama
6 Mum model ile ana kalıp hazırlama
  Ön Hazırlık: Mum model ile ana kalıp hazırlama
7 Ana kalıbı kauçuğa alma, Ana kalıbı kauçuktan çıkarma, kauçuk kesme yöntemleri
  Ön Hazırlık: Ana kalıbı kauçuğa alma, Ana kalıbı kauçuktan çıkarma, kauçuk kesme yöntemleri
8 Mum enjeksiyon ile mum model çoğaltma ve mum ağacı dizimi
  Ön Hazırlık: Mum enjeksiyon ile mum model çoğaltma ve mum ağacı dizimi
9 Mum ağacın metal karşılığının hesaplanması, mum ağacı alçıya alma,
  Ön Hazırlık: Mum ağacın metal karşılığının hesaplanması, mum ağacı alçıya alma,
10 Buharlı mum indirme. mum indirme işlemleri
  Ön Hazırlık: Buharlı mum indirme. mum indirme işlemleri
11 Alçı pişirme fırını, Fanusların fırından alınıp döküm makinesine yerleştirilmesi, metal eritme ve döküm yapılması.
  Ön Hazırlık: Alçı pişirme fırını, Fanusların fırından alınıp döküm makinesine yerleştirilmesi, metal eritme ve döküm yapılması.
12 Alçı temizleme, metal modellerin ağaçtan alınması.
  Ön Hazırlık: Alçı temizleme, metal modellerin ağaçtan alınması.
13 Metal modellerin tesviyesi, zımpara ve cila işlemleri
  Ön Hazırlık: Metal modellerin tesviyesi, zımpara ve cila işlemleri
14 Hassas döküm tekniğinde oluşabilecek sorunların belirlenmesi ve bu sorunların giderilme yöntemleri
  Ön Hazırlık: Hassas döküm tekniğinde oluşabilecek sorunların belirlenmesi ve bu sorunların giderilme yöntemleri
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak 5
2 Metalde ayar düşürme-yükseltme bilgisinin uygulamalı olarak öğrenilmesi 5
3 Atölyede bulunan makinelerin düzenli bakımını yapmak ve verimli şekilde çalışmalarını sağlamak 4
4 Atölyede kullanılan el aletlerinin kullanım alanlarının bilinmesi 5
5 Sanatsal ve estetik öngörü ile üç boyutlu tasarımların çizilebilmesi 3
6 Tasarımların bilgisayar ortamında (jewelcad,rhinoceros) çizilebilesi 4
7 Geçmişten günümüze kuyumculuk ve takı tarihinin tarihsel gelişiminin incelenmesi 3
8 Süs taşını, metalle çevreleyip takı olarak kullanılmasını sağlamak 3
9 Kuyumculuk tekniklerinin metal üzerinde uygulanmasını sağlamak 4
10 Üretilen ürünlerin pazarlama faaliyetlerini gerçekleştirmek 3
11 Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak 3
12 Alanındaki bilgileri takip edip kullanabileceği kadar yabancı dil bilmek 3
13 Konuşma ve yazı dilini iyi kullanan bireyler olmak 3
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 1 60
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 4 4 16
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 3 3
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 3 3
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 106    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Öğretim Görevlisinin şahsi ders notları ve alanda yapılmış yayınlar ve kitaplar.
Diğer Kaynaklar Öğretim Görevlisinin şahsi ders notları ve alanda yapılmış yayınlar ve kitaplar.
Materyal
Dökümanlar Öğretim Görevlisinin şahsi ders notları ve alanda yapılmış yayınlar ve kitaplar.
Ödevler Dönem içindeki uygulamalar ve ödevler.
Sınavlar Bir ara sınav ve bir yıl sonu sınavı yapılır.
Materyal Diğer Ders içi uygulamalar ve kazanımlar ile ders uygulamalı olarak yapılır.
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri