Ders Adı Takı Sanat Tarihi
Ders Kodu KTT-3107
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Numan ÖZTÜRK
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Takı Sanat Tarihi kavramlarını anlama, İlk çağlardan günümüze takının yeri, toplumsal yaşamda ve sanat alanında takıya yüklenen anlam ve değerler, yazılı tarih ve devamında Mezopotamya, Mısır, Antik Yunan ve Roma Uygarlıkları ve Avrupa sanatında, Selçuklu ve Osmanlı takı kültürü; takının kültürel ve kültürlerarası anlam ve önemi; el sanatları alanındaki yeri üzerinde bilgi edinilmesi ve araştırılmasını kapsamaktadır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Takının ilkçağdan günümüze kadar olan gelişimi, anlamı, kullanım amaçlarının öğrenciye kavratılması hedeflenmektedir.
No Dersin Kazanımları  
1 İlkçağdan bugüne tarihsel kavramları öğrenir
2 Geçmişten günümüze takının gelişimini bilir
3 Uygarlıkların takı sanat tarihini bilir
4 Anadolu takıları ve takı malzemelerini öğrenir
5 Osmanlı ve Selçuklu dönemi takıları hakkında bilgi sahibi olur.
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Takı tarihine giriş; Takının Kullanım Amaçları
  Ön Hazırlık: Akyay- Meriçboyu, Y. (2001) Antikçağ'da Anadolu Takıları, İstanbul. Higgins, R.A. (1961)Greek and Roman Jewellery, London. Köroğlu, G. (2004) Anadolu Uygarlıklarında Takı, İstanbul. Türe, A. (2005) Dünya Kuyumculuk Tarihi I, Takının Öyküsü, İstanbul. Ogden, J. (1992) Interpreting the Past Ancient Jewellery, London. Belli, O. (2010) Urartu Takıları, İstanbul. Işık Bingöl, F. R. (1999) Antik Takılar, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Ankara. Karalom, M. (Ed.) (2007) Boncuk: İnanç, Güç ve Güzellik, İstanbul.
2 Takı Çeşitleri; Tarih Boyunca Takıda Kullanılan Malzemeler ve Yapım Teknikleri
  Ön Hazırlık: Akyay- Meriçboyu, Y. (2001) Antikçağ'da Anadolu Takıları, İstanbul. Higgins, R.A. (1961)Greek and Roman Jewellery, London. Köroğlu, G. (2004) Anadolu Uygarlıklarında Takı, İstanbul. Türe, A. (2005) Dünya Kuyumculuk Tarihi I, Takının Öyküsü, İstanbul. Ogden, J. (1992) Interpreting the Past Ancient Jewellery, London. Belli, O. (2010) Urartu Takıları, İstanbul. Işık Bingöl, F. R. (1999) Antik Takılar, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Ankara. Karalom, M. (Ed.) (2007) Boncuk: İnanç, Güç ve Güzellik, İstanbul.
3 Takının Doğuşu ve Tarihi Gelişimi Paleolitik- Neolitik - Kalkolitik Çağlar
  Ön Hazırlık: Akyay- Meriçboyu, Y. (2001) Antikçağ'da Anadolu Takıları, İstanbul. Higgins, R.A. (1961)Greek and Roman Jewellery, London. Köroğlu, G. (2004) Anadolu Uygarlıklarında Takı, İstanbul. Türe, A. (2005) Dünya Kuyumculuk Tarihi I, Takının Öyküsü, İstanbul. Ogden, J. (1992) Interpreting the Past Ancient Jewellery, London. Belli, O. (2010) Urartu Takıları, İstanbul. Işık Bingöl, F. R. (1999) Antik Takılar, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Ankara. Karalom, M. (Ed.) (2007) Boncuk: İnanç, Güç ve Güzellik, İstanbul.
4 Tunç ve Demir Çağı (Anadolu; Geç Hitit- Frig-Urartu- Lydia ve Batı Anadolu Takıları)
  Ön Hazırlık: Akyay- Meriçboyu, Y. (2001) Antikçağ'da Anadolu Takıları, İstanbul. Higgins, R.A. (1961)Greek and Roman Jewellery, London. Köroğlu, G. (2004) Anadolu Uygarlıklarında Takı, İstanbul. Türe, A. (2005) Dünya Kuyumculuk Tarihi I, Takının Öyküsü, İstanbul. Ogden, J. (1992) Interpreting the Past Ancient Jewellery, London. Belli, O. (2010) Urartu Takıları, İstanbul. Işık Bingöl, F. R. (1999) Antik Takılar, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Ankara. Karalom, M. (Ed.) (2007) Boncuk: İnanç, Güç ve Güzellik, İstanbul.
5 Pers Uygarlığı Takıları ve Antik Yunan’da Takı (Arkaik- Klasik ve Hellenistik Çağlarda Takı)
  Ön Hazırlık: Akyay- Meriçboyu, Y. (2001) Antikçağ'da Anadolu Takıları, İstanbul. Higgins, R.A. (1961)Greek and Roman Jewellery, London. Köroğlu, G. (2004) Anadolu Uygarlıklarında Takı, İstanbul. Türe, A. (2005) Dünya Kuyumculuk Tarihi I, Takının Öyküsü, İstanbul. Ogden, J. (1992) Interpreting the Past Ancient Jewellery, London. Belli, O. (2010) Urartu Takıları, İstanbul. Işık Bingöl, F. R. (1999) Antik Takılar, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Ankara. Karalom, M. (Ed.) (2007) Boncuk: İnanç, Güç ve Güzellik, İstanbul.
6 Roma ve Bizans Dönemi Takıları
  Ön Hazırlık: Akyay- Meriçboyu, Y. (2001) Antikçağ'da Anadolu Takıları, İstanbul. Higgins, R.A. (1961)Greek and Roman Jewellery, London. Köroğlu, G. (2004) Anadolu Uygarlıklarında Takı, İstanbul. Türe, A. (2005) Dünya Kuyumculuk Tarihi I, Takının Öyküsü, İstanbul. Ogden, J. (1992) Interpreting the Past Ancient Jewellery, London. Belli, O. (2010) Urartu Takıları, İstanbul. Işık Bingöl, F. R. (1999) Antik Takılar, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Ankara. Karalom, M. (Ed.) (2007) Boncuk: İnanç, Güç ve Güzellik, İstanbul.
7 ara dönem sınavı
  Ön Hazırlık: Akyay- Meriçboyu, Y. (2001) Antikçağ'da Anadolu Takıları, İstanbul. Higgins, R.A. (1961)Greek and Roman Jewellery, London. Köroğlu, G. (2004) Anadolu Uygarlıklarında Takı, İstanbul. Türe, A. (2005) Dünya Kuyumculuk Tarihi I, Takının Öyküsü, İstanbul. Ogden, J. (1992) Interpreting the Past Ancient Jewellery, London. Belli, O. (2010) Urartu Takıları, İstanbul. Işık Bingöl, F. R. (1999) Antik Takılar, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Ankara. Karalom, M. (Ed.) (2007) Boncuk: İnanç, Güç ve Güzellik, İstanbul.
8 Selçuklu Takıları ve Osmanlı Dönemi Takıları
  Ön Hazırlık: Akyay- Meriçboyu, Y. (2001) Antikçağ'da Anadolu Takıları, İstanbul. Higgins, R.A. (1961)Greek and Roman Jewellery, London. Köroğlu, G. (2004) Anadolu Uygarlıklarında Takı, İstanbul. Türe, A. (2005) Dünya Kuyumculuk Tarihi I, Takının Öyküsü, İstanbul. Ogden, J. (1992) Interpreting the Past Ancient Jewellery, London. Belli, O. (2010) Urartu Takıları, İstanbul. Işık Bingöl, F. R. (1999) Antik Takılar, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Ankara. Karalom, M. (Ed.) (2007) Boncuk: İnanç, Güç ve Güzellik, İstanbul.
9 Avrupa’da Orta Çağ ve Yeni Çağ
  Ön Hazırlık: Akyay- Meriçboyu, Y. (2001) Antikçağ'da Anadolu Takıları, İstanbul. Higgins, R.A. (1961)Greek and Roman Jewellery, London. Köroğlu, G. (2004) Anadolu Uygarlıklarında Takı, İstanbul. Türe, A. (2005) Dünya Kuyumculuk Tarihi I, Takının Öyküsü, İstanbul. Ogden, J. (1992) Interpreting the Past Ancient Jewellery, London. Belli, O. (2010) Urartu Takıları, İstanbul. Işık Bingöl, F. R. (1999) Antik Takılar, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Ankara. Karalom, M. (Ed.) (2007) Boncuk: İnanç, Güç ve Güzellik, İstanbul.
10 Rönesans Dönemi ve Barok Stil
  Ön Hazırlık: Akyay- Meriçboyu, Y. (2001) Antikçağ'da Anadolu Takıları, İstanbul. Higgins, R.A. (1961)Greek and Roman Jewellery, London. Köroğlu, G. (2004) Anadolu Uygarlıklarında Takı, İstanbul. Türe, A. (2005) Dünya Kuyumculuk Tarihi I, Takının Öyküsü, İstanbul. Ogden, J. (1992) Interpreting the Past Ancient Jewellery, London. Belli, O. (2010) Urartu Takıları, İstanbul. Işık Bingöl, F. R. (1999) Antik Takılar, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Ankara. Karalom, M. (Ed.) (2007) Boncuk: İnanç, Güç ve Güzellik, İstanbul.
11 Avrupa Fransız İhtilali ve Neoklasizm
  Ön Hazırlık: Akyay- Meriçboyu, Y. (2001) Antikçağ'da Anadolu Takıları, İstanbul. Higgins, R.A. (1961)Greek and Roman Jewellery, London. Köroğlu, G. (2004) Anadolu Uygarlıklarında Takı, İstanbul. Türe, A. (2005) Dünya Kuyumculuk Tarihi I, Takının Öyküsü, İstanbul. Ogden, J. (1992) Interpreting the Past Ancient Jewellery, London. Belli, O. (2010) Urartu Takıları, İstanbul. Işık Bingöl, F. R. (1999) Antik Takılar, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Ankara. Karalom, M. (Ed.) (2007) Boncuk: İnanç, Güç ve Güzellik, İstanbul.
12 19. Yüzyıl sonu 20. Yüzyıl sonlarında Kuyumculuk
  Ön Hazırlık: Akyay- Meriçboyu, Y. (2001) Antikçağ'da Anadolu Takıları, İstanbul. Higgins, R.A. (1961)Greek and Roman Jewellery, London. Köroğlu, G. (2004) Anadolu Uygarlıklarında Takı, İstanbul. Türe, A. (2005) Dünya Kuyumculuk Tarihi I, Takının Öyküsü, İstanbul. Ogden, J. (1992) Interpreting the Past Ancient Jewellery, London. Belli, O. (2010) Urartu Takıları, İstanbul. Işık Bingöl, F. R. (1999) Antik Takılar, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Ankara. Karalom, M. (Ed.) (2007) Boncuk: İnanç, Güç ve Güzellik, İstanbul.
13 Yeni Sanat (Art Nouveau)
  Ön Hazırlık: Akyay- Meriçboyu, Y. (2001) Antikçağ'da Anadolu Takıları, İstanbul. Higgins, R.A. (1961)Greek and Roman Jewellery, London. Köroğlu, G. (2004) Anadolu Uygarlıklarında Takı, İstanbul. Türe, A. (2005) Dünya Kuyumculuk Tarihi I, Takının Öyküsü, İstanbul. Ogden, J. (1992) Interpreting the Past Ancient Jewellery, London. Belli, O. (2010) Urartu Takıları, İstanbul. Işık Bingöl, F. R. (1999) Antik Takılar, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Ankara. Karalom, M. (Ed.) (2007) Boncuk: İnanç, Güç ve Güzellik, İstanbul.
14 Dünya Savaşları Döneminde Takı (Art Deko)
  Ön Hazırlık: Akyay- Meriçboyu, Y. (2001) Antikçağ'da Anadolu Takıları, İstanbul. Higgins, R.A. (1961)Greek and Roman Jewellery, London. Köroğlu, G. (2004) Anadolu Uygarlıklarında Takı, İstanbul. Türe, A. (2005) Dünya Kuyumculuk Tarihi I, Takının Öyküsü, İstanbul. Ogden, J. (1992) Interpreting the Past Ancient Jewellery, London. Belli, O. (2010) Urartu Takıları, İstanbul. Işık Bingöl, F. R. (1999) Antik Takılar, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Ankara. Karalom, M. (Ed.) (2007) Boncuk: İnanç, Güç ve Güzellik, İstanbul.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak 1
2 Metalde ayar düşürme-yükseltme bilgisinin uygulamalı olarak öğrenilmesi 2
3 Atölyede bulunan makinelerin düzenli bakımını yapmak ve verimli şekilde çalışmalarını sağlamak 1
4 Atölyede kullanılan el aletlerinin kullanım alanlarının bilinmesi 1
5 Sanatsal ve estetik öngörü ile üç boyutlu tasarımların çizilebilmesi 2
6 Tasarımların bilgisayar ortamında (jewelcad,rhinoceros) çizilebilesi 1
7 Geçmişten günümüze kuyumculuk ve takı tarihinin tarihsel gelişiminin incelenmesi 3
8 Süs taşını, metalle çevreleyip takı olarak kullanılmasını sağlamak 2
9 Kuyumculuk tekniklerinin metal üzerinde uygulanmasını sağlamak 2
10 Üretilen ürünlerin pazarlama faaliyetlerini gerçekleştirmek 2
11 Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak 2
12 Alanındaki bilgileri takip edip kullanabileceği kadar yabancı dil bilmek 2
13 Konuşma ve yazı dilini iyi kullanan bireyler olmak 2
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 20
Devam 1 40
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 5 5 25
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 2 2
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 85    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Paleolitik Dönemden Bizans’a kadar takının doğuşu, gelişimi ve kullanım amaçlarından bahsedilecektir. Takı’da kullanılan malzemeler (organik malzemeler, taş, insan yapımı malzemeler; pişmiş toprak, cam ve fayans, metal; altın, gümüş, bakır) ve bunların yapım teknikleri anlatılacaktır. Antik Çağ takı ve süs çeşitleri olarak baş, el, kol, boyun, ayak, bel, giysi ve ölü takıları dönemlere ilişkin örnekleri ile irdelenecektir.
Diğer Kaynaklar Paleolitik Dönemden Bizans’a kadar takının doğuşu, gelişimi ve kullanım amaçlarından bahsedilecektir. Takı’da kullanılan malzemeler (organik malzemeler, taş, insan yapımı malzemeler; pişmiş toprak, cam ve fayans, metal; altın, gümüş, bakır) ve bunların yapım teknikleri anlatılacaktır. Antik Çağ takı ve süs çeşitleri olarak baş, el, kol, boyun, ayak, bel, giysi ve ölü takıları dönemlere ilişkin örnekleri ile irdelenecektir.
Materyal
Dökümanlar Paleolitik Dönemden Bizans’a kadar takının doğuşu, gelişimi ve kullanım amaçlarından bahsedilecektir. Takı’da kullanılan malzemeler (organik malzemeler, taş, insan yapımı malzemeler; pişmiş toprak, cam ve fayans, metal; altın, gümüş, bakır) ve bunların yapım teknikleri anlatılacaktır. Antik Çağ takı ve süs çeşitleri olarak baş, el, kol, boyun, ayak, bel, giysi ve ölü takıları dönemlere ilişkin örnekleri ile irdelenecektir.
Ödevler Dönemlerine göre takının tarihinin anlatılması.
Sınavlar Klasik sınav.
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri