Ders Adı Kuyumculuk Temel Teknikleri
Ders Kodu KTT-3105
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Süeda DEMİRCİ
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Gümüş, Bakır ve Pirinç tellerden eğme, bükme, kıl testere, kaynak yöntemleri, silindir (astar-tel), hadde, atölyedeki el aletlerinin kullanımı gibi becerilerin kazandırılması.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Metaller ve özellikleri, metal işleme tekniklerinin aşamaları, ön işlem teknikleri, alaşımlama ve alaşımlama için ayar hesapları, ergitme ve dökme, haddeleme metal - alaşım tanımı öğretmeyi amaçlar.
No Dersin Kazanımları  
1 1)Metal işleme tekniklerini öğrenir
2 2)Alaşım ve alaşım ayarlarını bilir
3 3)Atölye de bulunan el aletlerini kullanabilir
4 4)Metali şekillendirmesini öğrenir
5 Temel makine ve ekipmanları tanır. Kullanımını öğrenir.
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Kuyumculuk Mesleği tarihçesi ve Kuyumculuk Atölyesi temel koşulları hakkında tanıtıcı bilgiler.
  Ön Hazırlık: Haftanın konuları ile ilgili yazılı ve görsel dosyalar öğrenciler ile paylaşılır. Ön okuma yaptırılır.
2 Kuyumcu tezgahlarının gerekli donanımları ve temel ekipman tanıtımı
  Ön Hazırlık: Gerekli ekipmanların görsel ve yazılı sunumlarının öğrencilere verilmesi.
3 Kuyumculukta kullanılan temel el aletleri ve işlevleri hakkında bilgilendirme.
  Ön Hazırlık: El aletleri ve işlevleri ile ilgili yazılı ve görsel bilgiler öğrenciler ile paylaşılır.
4 Kuyumculuk ana sanat dalları.
  Ön Hazırlık: Kuyumculuğun ana sanat dalları hakkında yazılı ve görsel bilgiler paylaşılır.
5 İstenilen ölçülerde tel ve plaka hazırlanması. Malzeme hazırlamada kullanılan makine ve ekipmanların kullanım aşamalarının anlatılması.
  Ön Hazırlık: Tel ve plaka hazırlama ile ilgili yazılı ve görsel bilgiler öğrenciler ile paylaşılır.
6 Eğme, bükme, kesme, eğeleme, dövme ve örme tekniklerinin anlatımı.
  Ön Hazırlık: Eğme, bükme, kesme, eğeleme, dövme ve örme teknikleri hakkında yazılı ve görsel bilgiler öğrenciler ile paylaşılır.
7 Freze kullanımı, Freze uçları ile yapılabilecek uygulamalar.
  Ön Hazırlık: Freze motoru ile ilgili yazılı ve görsel bilgiler öğrenciler ile paylaşılır.
8 Ajur tekniğinin uygulama aşamaları. Ajur için gerekli ekipmanların tanıtılıp kullanımlarının anlatımı.
  Ön Hazırlık: Ajur tekniği ile ilgili yazılı ve görsel bilgiler öğrenciler ile paylaşılır.
9 Lehim ve tavlama tekniği ve gerekleri. Ara Sınav.
  Ön Hazırlık: Lehim ve tavlama hakkında yazılı ve görsel bilgiler öğrenciler ile paylaşılır.
10 Tesviye, zımpara, cila ve yıkama tekniklerinin anlatımı.
  Ön Hazırlık: Tesviye, zımpara, cila ve yıkama ile ilgili yazılı ve görsel bilgiler verilir.
11 Metal yüzeyine doku uygulama teknikleri.
  Ön Hazırlık: Metal yüzeyine doku uygulama teknikleri hakkında yazılı ve görsel bilgiler öğrenciler ile paylaşılır.
12 Alyans ve bilezik gibi takıların üretim teknikleri.
  Ön Hazırlık: Alyans ve bilezik gibi takıların üretim teknikleri ile ilgili yazılı ve görsel bilgiler öğrenciler ile paylaşılır.
13 Altın analiz yöntemleri
  Ön Hazırlık: Altın analiz yöntemleri hakkında yazılı ve görsel bilgiler öğrenciler ile paylaşılır.
14 Bir ürünün üretim aşamaları
  Ön Hazırlık: Bir ürünün üretim aşamaları hakkında yazılı ve görsel bilgiler öğrenciler ile paylaşılır.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak 5
2 Metalde ayar düşürme-yükseltme bilgisinin uygulamalı olarak öğrenilmesi 5
3 Atölyede bulunan makinelerin düzenli bakımını yapmak ve verimli şekilde çalışmalarını sağlamak 5
4 Atölyede kullanılan el aletlerinin kullanım alanlarının bilinmesi 5
5 Sanatsal ve estetik öngörü ile üç boyutlu tasarımların çizilebilmesi 5
6 Tasarımların bilgisayar ortamında (jewelcad,rhinoceros) çizilebilesi 5
7 Geçmişten günümüze kuyumculuk ve takı tarihinin tarihsel gelişiminin incelenmesi 5
8 Süs taşını, metalle çevreleyip takı olarak kullanılmasını sağlamak 5
9 Kuyumculuk tekniklerinin metal üzerinde uygulanmasını sağlamak 5
10 Üretilen ürünlerin pazarlama faaliyetlerini gerçekleştirmek 5
11 Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak 3
12 Alanındaki bilgileri takip edip kullanabileceği kadar yabancı dil bilmek 3
13 Konuşma ve yazı dilini iyi kullanan bireyler olmak 3
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 1 60
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 6 84
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 6 84
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 6
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 6 6
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 180    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Dersi veren öğretim elemanın hazırlamış olduğu görsel ve yazılı slaytlar ile bilgilerin aktarımı.
Diğer Kaynaklar Dersi veren öğretim elemanın hazırlamış olduğu görsel ve yazılı slaytlar ile bilgilerin aktarımı.
Materyal
Dökümanlar Dersi veren öğretim elemanın hazırlamış olduğu görsel ve yazılı slaytlar ile bilgilerin aktarımı.
Ödevler
Sınavlar Yazılı ve uygulamaya dayalı sınav uygulanır.
Materyal Diğer CODINA, C. (2000), Handbook of Jewellery Techniques, A&C Black yayınevi, İngiltere YILMAZ, S. (2004), Kuyumculuk Sanatı, Mersin. VITIELLO, L. (1995), Modern Teknik ve Pratik Kuyumculuk, Ajans-Türk Matbaacılık Sanayi, Ankara.
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri