Ders Adı Bilgisayar Destekli Takı Tasarımı II
Ders Kodu KTT-3104
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Süeda DEMİRCİ
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Rhınoceros yazılımı bilgisayar destekli tasarım yaparak takı modelleri oluşturmak.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Rhınoceros yazılımı bilgisayar destekli tasarım yaparak takı modellemeyi en hızlı şekilde sağlayan ve kuyumculukta kullanılan bütün teknikleri bünyesinde barındıran kuyumculuk sektörüne büyük kolaylıklar sağlayan programı uygulamalı öğrenerek daha hızlı ve seri işler ortaya koymak.
No Dersin Kazanımları  
1 Rhınoceros yazılımını etkin bir şekilde kullanmak.Bilgisayar destekli üretim sayesinde mum model üretmek.
2 Bilgisayarda yapılan tasarımlar üzerinde hızlı değişiklikler yapmak.
3 Bilgisayar destekli mühendislik çözümlemeler uygulamak.
4 Bilgisayar destekli üretim sayesinde mum model üretmek.
5 Üç boyutlu tasarım kavramını uygulamalı olarak öğrenmek.
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Rhınoceros programı ana menülerinden Surface (Yüzey) komutu ve alt komutları incelenerek uygulama yaptırılır.
2 Rhınoceros programı ana menülerinden Solid (Katı) komutu ve alt komutları incelenerek uygulama yaptırılır.
3 Rhınoceros programı yan menülerinden Solid Tools (katı cisim kesme, kırpma ve kapatma araçları) ve alt komutları incelenir ve katı cisimler üzerinde uygulama yaptırılır.
4 Rhınoceros programı ana menülerinden Transform (değiştirme ve taşıma) ve alt menüleri incelenir ve uygulama yaptırılır.
5 Öğrenilen komutlar ışığında üç boyutlu, yarım yuvarlak, kare, dikdörtgen, ve yuvarlak alyans çizimleri yaptırılır.
6 Rhınoceros programı yan komutlarından Group, ungroup, edit points on, control points on, copy ve rotate komutları incelenerek uygulama yaptırılır.
7 Rhınoceros programı yan komutlarından Text, scale, analyz direktör komutları incelenir ve uygulama yaptırılır.
8 Öğrenilen komutlar ışığında Tam tur taşlı yüzük çizdirilir.
9 Tek taş yüzükte kullanılmak üzere tırnaklı yuvalar çizdirilir.
10 Rhınoceros üst komutlarından Render (sunum, fotoğraf) menüsü uygulamalı olarak öğretilir.
11 Rhınoceros programı Heightfielt komutunun (bilgisayarda kayıtlı dosyalardan resim çağırma resimlerden yüzey oluşturma) işlevselliği öğretilerek uygulama yaptırılır.
12 Rhınoceros programı Loft komutu ile birlikte eğrilerden yüzey oluşturma konusu işlenir.
13 Üç boyutlu çizimler yaptırılır. ( Çeşitli ebatlarda ve formlarda yüzük kolları, bardak, kadeh, şişe, çatal, kaşık vb)
14 İşlenen tüm konularla ilgili uygulama çalışmaları yapılır.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak 2
2 Metalde ayar düşürme-yükseltme bilgisinin uygulamalı olarak öğrenilmesi 1
3 Atölyede bulunan makinelerin düzenli bakımını yapmak ve verimli şekilde çalışmalarını sağlamak 1
4 Atölyede kullanılan el aletlerinin kullanım alanlarının bilinmesi 1
5 Sanatsal ve estetik öngörü ile üç boyutlu tasarımların çizilebilmesi 5
6 Tasarımların bilgisayar ortamında (jewelcad,rhinoceros) çizilebilesi 5
7 Geçmişten günümüze kuyumculuk ve takı tarihinin tarihsel gelişiminin incelenmesi 1
8 Süs taşını, metalle çevreleyip takı olarak kullanılmasını sağlamak 3
9 Kuyumculuk tekniklerinin metal üzerinde uygulanmasını sağlamak 1
10 Üretilen ürünlerin pazarlama faaliyetlerini gerçekleştirmek 5
11 Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak 1
12 Alanındaki bilgileri takip edip kullanabileceği kadar yabancı dil bilmek 1
13 Konuşma ve yazı dilini iyi kullanan bireyler olmak 1
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 1 60
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 7 3 21
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 3 3
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 3 3
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 111    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Ders ile ilgili yazılı kaynak kitaplar, pdf, powerpoint sunumlar, kişisel ders notları
Diğer Kaynaklar Ders ile ilgili yazılı kaynak kitaplar, pdf, powerpoint sunumlar, kişisel ders notları
Materyal
Dökümanlar Ders ile ilgili yazılı kaynak kitaplar, pdf, powerpoint sunumlar, kişisel ders notları
Ödevler
Sınavlar Ara sınav ve final sınavı
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri