Ders Adı Takı Yapım Teknikleri
Ders Kodu KTT-3102
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Sedat Demirci
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Bu ders kapsamında kuyumculukta kullanılan metallerin çeşitli teknikler uygulanarak şekillendirilmesi, bu şekillendirme esnasında kullanılan alet makine ve kimyasal maddelerin kullanılma aşamalarının öğretilmesini kapsar.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Takı üretiminde kullanılan malzemeler ve teknikleri öğrenir.
No Dersin Kazanımları  
1 Kıymetli metalleri öğrenir.
2 Kıymetli metalleri işlemeyi öğrenir.
3 Kıymetli metallerden yüzük kolye küpe bilezik yapım aşamalarını öğrenir.
4 Kıymetli metallerin yapımı esnasında kullanılan el aletleri ve makineleri kullanmayı öğrenir.
5 Kıymetli metallerin işlenmesi esnasında kullanılan kimyasalları ve kullanım amaçlarını öğrenir.
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Metallerde eritme ve dökme Haddeleme teknikleri
2 Metaller, metal olmayan malzemeler
3 Kimyasallar, hazırlık çalışmaları,
4 Tartı, ölçü ve test, soy metaller ve alaşımların kontrolü
5 İşlenen metalin geriye dönüşümü
6 Teknolojinin gelişmesiyle birlikte, eritme, döküm, tel ve plaka çekimi.
7 Takı üretiminde kullanılan tüm üretim teknikleri
8 Altın Kaynak alaşımları Metallerde Kaynak işlemleri
9 Metal ürünleri ölçülendirme. Metal işlemede kullanılan ölçü aletleri
10 Soğuk işleme, ve metal geriliminin alınması için tavlama, Tasarımın metal yüzeyine aktarılması
11 Kesme. Eğeleme, kalem atma, delme, burma şekillendirme, bükme mesleki eğitim uygulamaları.
12 Gümüş kuyumculuğu.
13 Kuyumda kullanılan makineler, kullanım şekilleri ve bakımı, çalışma esnasında dikkat edilecek hususlar
14 Birleştirme ve sonlandırma teknikleri. Metal ürünün parlatılması cilalama teknikleri ve temizleme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak 4
2 Metalde ayar düşürme-yükseltme bilgisinin uygulamalı olarak öğrenilmesi 5
3 Atölyede bulunan makinelerin düzenli bakımını yapmak ve verimli şekilde çalışmalarını sağlamak 4
4 Atölyede kullanılan el aletlerinin kullanım alanlarının bilinmesi 5
5 Sanatsal ve estetik öngörü ile üç boyutlu tasarımların çizilebilmesi 4
6 Tasarımların bilgisayar ortamında (jewelcad,rhinoceros) çizilebilesi 5
7 Geçmişten günümüze kuyumculuk ve takı tarihinin tarihsel gelişiminin incelenmesi 5
8 Süs taşını, metalle çevreleyip takı olarak kullanılmasını sağlamak 5
9 Kuyumculuk tekniklerinin metal üzerinde uygulanmasını sağlamak 5
10 Üretilen ürünlerin pazarlama faaliyetlerini gerçekleştirmek 3
11 Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak 3
12 Alanındaki bilgileri takip edip kullanabileceği kadar yabancı dil bilmek 3
13 Konuşma ve yazı dilini iyi kullanan bireyler olmak 3
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 1 60
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 5 70
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 5 5
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 5 5
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 150    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar ARA SINAV FİNAL SINAVI
Materyal Diğer VITIELLO, L. (1995), Modern Teknik ve Pratik Kuyumculuk, Ajans-Türk Matbaacılık Sanayi, Ankara GALTON, E. (2015), Moda Tasarımında Mücevher Tasarımı, B. Başoğlu (çev.) Literatür Yayınları, İstanbul. CODINA, C. (2000), Handbook of Jewellery Techniques, A&C Black yayınevi, İngiltere
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri