Ders Adı Sosyal Sorumluluk Projesi
Ders Kodu BYA-3259
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) öğr. Gör. ALİ İHSAN TEMURÇİN
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Öğrencilere sosyal sorumluluk ve topluma hizmet konularına ilişkin temel bilgileri sağlamaktır. Öğrencilere sosyal sorumluluk ve topluma hizmet konularına ilişkin temel bilgileri sağlamaktır. Sosyalleşme, sorumluluk, etik, değerler, ahlak kuralları, yardımlaşma, farkındalık gibi anahtar kavramların benimsenmesi. Proje hazırlama ve uygulama aşamalarının öğrenilmesi. Toplumsal faydanın sağlanması.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Öğrencilere sosyal sorumluluk ve topluma hizmet konularına ilişkin temel bilgileri sağlamaktır. Öğrencilere sosyal sorumluluk ve topluma hizmet konularına ilişkin temel bilgileri sağlamaktır. Sosyal sorumluluk başlı başına kuruluşlar açısından doğru konumlandırılması gereken bir iletişim stratejisidir. Aslında kurumsal itibarın yönetilmesine ilişkin uygulamada dikkate alınması gereken en önemli etkenler: çalışan, kurumsal kimlik, vizyon, etik değerler ve elbette kurumsal sosyal sorumluluk olarak ön plana çıkmaktadır. Bu ders kapsamında bu kavramlar Sivil Toplum Kuruluşları ile birlikte uygulamalı olarak incelenmektedir.
No Dersin Kazanımları  
1 İşletmelerin hangi sosyal sorumluluk faaliyetlerini yerine getirmesi gerektiğini kavrar, bu konuda gerekli görev ve sorumlulukları geliştirir.
2 Sosyal sorumluluk stratejileri tasarlar ve hazırlar.
3 Sosyal sorumluluk programlarına ve kampanyalarına toplumun ve çalışanların etkin katılımı organize eder.
4 Sosyal sorumluluk kampanyalarının sonuçlarını etkili bir iletişimle hazırlar.
5 Sosyal sorumluluk kampanyalarının sonuçlarını etkili bir iletişimle hazırlar.
6 Sosyal sorumluluk kampanyalarının sonuçlarını etkili bir iletişimle hazırlar.
7 Sosyal sorumluluk stratejileri tasarlar ve hazırlar.
8 Sosyal sorumluluk kampanyalarının sonuçlarını etkili bir iletişimle hazırlar.
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13PY14PY15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Sosyal sorumluluk kavramı, amacı ve önemi, sorumluluk alma.
2 Sosyal sorumluluk bağlamında toplumsal ve çevresel sorumluluklar
3 Sosyal sorumluluk ve etik ilişkisi, etik kavramı ve fayda üretme
4 Sosyal sorumluluk ve topluma hizmet ilişkisi. Kamu hizmetlerinden farkı
5 Sosyal sorumluluk kavramı ve kurum sürdürülebilirliği açısından önemi
6 Sosyal sorumluluk kampanyalarının pazarlama açısından önemi
7 Sosyal sorumluluk kampanyalarının kurumsal itibar açısından önemi
8 Dünya’da ve Türkiye’de uygulanan sosyal sorumluluk projelerinin incelenmesi
9 Sosyal sorumluluk projelerinin uygulanması, proje hazırlama
10 Sosyal sorumluluk projeleriyle topluma hizmet sürecinin incelenmesi
11 Örnek sosyal sorumluluk projelerinin saptanması ve tasarımı
12 Sosyal sorumluluk projelerinde başarı faktörleri ve denetim
13 Birey ve grup düzeyinde topluma hizmet faaliyetleri, tümevarımsal fayda
14 Örgüt düzeyinde topluma hizmet faaliyetleri, dernekler ve vakıflar.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Büro yönetimi ve sekreterlik alanına ilişkin temel kavramları tanımak ve kullanabilmek. 4
2 Alana ilişkin gerekli verilerin tespiti, toplanması ve işlenmesini gerektiği gibi yaparak, pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek 4
3 Büro yönetimi ve sekreterliğe ilişkin tasarımları ve uygulamaları ast, üst ve paydaşlarına gerektiği şekilde açıklayabilmek. 3
4 Gerekli seviyelerde takım çalışmaları başlatabilmek, uygulamak ve sürdürebilmek. 5
5 Büro yönetimi ve sekreterlik alanına ilişkin yeniliklerin takip edilmesi, gerekli olanlarının öğrenilmesi ve uygulanması. 5
6 Öngörülmeyen durumlara ilişkin oluşan ve oluşabilecek sorunları belirleme ve çözümleyebilme. 5
7 Bürolarda kendisine bağlı olarak çalışan işgörenlerin denetlenmesi ve değerlendirmelerinin objektif olarak yapılabilmesi 4
8 Büro Yönetimi ve Sekreterlik alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 3
9 Temel bilgisayar kullanımı ve alanına ilişkin gerekli yazılımların kullanılabilmesi. 5
10 Büro yönetimi ve sekreterlik alanına ilişkin gerekli olan sosyal sorumluluk, etik değerler, sosyal güvenlik hakları, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak ve uygulayabilmek. 5
11 Büroların düzenine ilişkin gerekli dosyalama ve arşivleme çalışmalarını gerçekleştirebilmek 4
12 Büro yönetimi ve sekreterlik alanında yapılması muhtemel toplantı ve törenlere ilişkin zaman ve protokol düzenlemelerini yapabilmek 4
13 Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak. 3
14 Türkçe dilbilgisine ilişkin gerekli kural ve kaideleri bilerek bunları çalışmalarında uygulamak. 5
15 Günlük çalışmalarda kullanılan genel iletişim bilgilerini etkili ve sonuç odaklı kullanabilmek. 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 104    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Ebru Özgen, Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri, Mavi Ağaç Yayınları, İstanbul, 2006. Philip Kotler, Kurumsal Sosyal Sorumluluk, MediaCat Yayınları, İstanbul, 2006. Ceyda Aydede, Yükselen Trend Kurumsal Sosyal Sorumluluk, MediaCat Yayınları, İstanbul, 2007.
Diğer Kaynaklar Ebru Özgen, Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri, Mavi Ağaç Yayınları, İstanbul, 2006. Philip Kotler, Kurumsal Sosyal Sorumluluk, MediaCat Yayınları, İstanbul, 2006. Ceyda Aydede, Yükselen Trend Kurumsal Sosyal Sorumluluk, MediaCat Yayınları, İstanbul, 2007.
Materyal
Dökümanlar Ebru Özgen, Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri, Mavi Ağaç Yayınları, İstanbul, 2006. Philip Kotler, Kurumsal Sosyal Sorumluluk, MediaCat Yayınları, İstanbul, 2006. Ceyda Aydede, Yükselen Trend Kurumsal Sosyal Sorumluluk, MediaCat Yayınları, İstanbul, 2007.
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri