Ders Adı Meslek Etiği
Ders Kodu BYA-3211
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Dr. Öğretim Üyesi Derya TANER
Dersin Yardımcıları -
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği -Etik kavramı, Ahlak kavramı, İş Ahlakı kavramı -Etik ve Metaetik Teorileri -Etik Karar Alma Süreci -Etik Karar Almada Örgütsel Faktörler -İş Etiği Programlarının Yönetimi -İş Etiğinin Kurumsallaşması
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Öğrencilere iş hayatında etik kurallara uygun çalışmaya yönelik bilgi ve beceriler kazandırmaktır.
No Dersin Kazanımları  
1 Etik, ahlak, gibi temel kavramları tanımlayabilme
2 Etik ve ahlak kavramları arasındaki farkları açıklayabilme
3 İş ahlakı analizini yapabilme
4 Meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçlarını açıklayabilme
5 Etik karar alma sürecini kavrayabilme
6 Etik karar almada örgütsel faktörleri açıklayabilme
7 İş etiği programlarının yönetimini değerlendirebilme
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13PY14PY15
1
2
3
4
5
6
7
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Etik ve Kapsamı
  Ön Hazırlık: -Çakıroğlu Demet, Meslek Etiği, Nobel Akademik Yayıncılık, 2014 -Atak Selçuk, Meslek Etiği Kavramları, Adalet Yayınevi -Kolçak Menşure, Meslek Etiği (Tüm Alanlar İçin), Ekin Basım Yayın, 2016 -Mehmet Yapıcı (Ed.), Meslek Etiği, Eğiten Kitap, 2016 -İyi, S. Tepe, H., (2019). ‘Etik Nedir?’, İ. Kuçuradi, D. Taşdelen. (Ed.), Etik, içinde (1-20), Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Yayını. -Yıldız, A. vd (2018). ‘İş Ahlakı: Temelleri, Kapsamı ve Sınırları’, N. Erdoğmuş vd. (Ed.), Temelleri ve Uygulamaları İle İş Ahlakı’, içinde (22-44), İstanbul: IGIAD Yayınları.
2 Ahlak ve Kapsamı
  Ön Hazırlık: -Çakıroğlu Demet, Meslek Etiği, Nobel Akademik Yayıncılık, 2014 -Atak Selçuk, Meslek Etiği Kavramları, Adalet Yayınevi -Kolçak Menşure, Meslek Etiği (Tüm Alanlar İçin), Ekin Basım Yayın, 2016 -Mehmet Yapıcı (Ed.), Meslek Etiği, Eğiten Kitap, 2016 -İyi, S. Tepe, H., (2019). ‘Etik Nedir?’, İ. Kuçuradi, D. Taşdelen. (Ed.), Etik, içinde (1-20), Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Yayını. -Yıldız, A. vd (2018). ‘İş Ahlakı: Temelleri, Kapsamı ve Sınırları’, N. Erdoğmuş vd. (Ed.), Temelleri ve Uygulamaları İle İş Ahlakı’, içinde (22-44), İstanbul: IGIAD Yayınları.
3 İş Ahlakı ve Kapsamı
  Ön Hazırlık: -Çakıroğlu Demet, Meslek Etiği, Nobel Akademik Yayıncılık, 2014 -Atak Selçuk, Meslek Etiği Kavramları, Adalet Yayınevi -Kolçak Menşure, Meslek Etiği (Tüm Alanlar İçin), Ekin Basım Yayın, 2016 -Mehmet Yapıcı (Ed.), Meslek Etiği, Eğiten Kitap, 2016 -İyi, S. Tepe, H., (2019). ‘Etik Nedir?’, İ. Kuçuradi, D. Taşdelen. (Ed.), Etik, içinde (1-20), Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Yayını. -Yıldız, A. vd (2018). ‘İş Ahlakı: Temelleri, Kapsamı ve Sınırları’, N. Erdoğmuş vd. (Ed.), Temelleri ve Uygulamaları İle İş Ahlakı’, içinde (22-44), İstanbul: IGIAD Yayınları.
4 Etik ve Metaetik Teorileri I
  Ön Hazırlık: -Çakıroğlu Demet, Meslek Etiği, Nobel Akademik Yayıncılık, 2014 -Atak Selçuk, Meslek Etiği Kavramları, Adalet Yayınevi -Kolçak Menşure, Meslek Etiği (Tüm Alanlar İçin), Ekin Basım Yayın, 2016 -Mehmet Yapıcı (Ed.), Meslek Etiği, Eğiten Kitap, 2016 -İyi, S. Tepe, H., (2019). ‘Etik Nedir?’, İ. Kuçuradi, D. Taşdelen. (Ed.), Etik, içinde (1-20), Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Yayını. -Yıldız, A. vd (2018). ‘İş Ahlakı: Temelleri, Kapsamı ve Sınırları’, N. Erdoğmuş vd. (Ed.), Temelleri ve Uygulamaları İle İş Ahlakı’, içinde (22-44), İstanbul: IGIAD Yayınları.
5 Etik ve Metaetik Teorileri II
  Ön Hazırlık: -Çakıroğlu Demet, Meslek Etiği, Nobel Akademik Yayıncılık, 2014 -Atak Selçuk, Meslek Etiği Kavramları, Adalet Yayınevi -Kolçak Menşure, Meslek Etiği (Tüm Alanlar İçin), Ekin Basım Yayın, 2016 -Mehmet Yapıcı (Ed.), Meslek Etiği, Eğiten Kitap, 2016 -İyi, S. Tepe, H., (2019). ‘Etik Nedir?’, İ. Kuçuradi, D. Taşdelen. (Ed.), Etik, içinde (1-20), Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Yayını. -Yıldız, A. vd (2018). ‘İş Ahlakı: Temelleri, Kapsamı ve Sınırları’, N. Erdoğmuş vd. (Ed.), Temelleri ve Uygulamaları İle İş Ahlakı’, içinde (22-44), İstanbul: IGIAD Yayınları.
6 Etik ve Metaetik Teorileri III
  Ön Hazırlık: -Çakıroğlu Demet, Meslek Etiği, Nobel Akademik Yayıncılık, 2014 -Atak Selçuk, Meslek Etiği Kavramları, Adalet Yayınevi -Kolçak Menşure, Meslek Etiği (Tüm Alanlar İçin), Ekin Basım Yayın, 2016 -Mehmet Yapıcı (Ed.), Meslek Etiği, Eğiten Kitap, 2016 -İyi, S. Tepe, H., (2019). ‘Etik Nedir?’, İ. Kuçuradi, D. Taşdelen. (Ed.), Etik, içinde (1-20), Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Yayını. -Yıldız, A. vd (2018). ‘İş Ahlakı: Temelleri, Kapsamı ve Sınırları’, N. Erdoğmuş vd. (Ed.), Temelleri ve Uygulamaları İle İş Ahlakı’, içinde (22-44), İstanbul: IGIAD Yayınları.
7 Etik Karar Alma Süreci I
  Ön Hazırlık: -Çakıroğlu Demet, Meslek Etiği, Nobel Akademik Yayıncılık, 2014 -Atak Selçuk, Meslek Etiği Kavramları, Adalet Yayınevi -Kolçak Menşure, Meslek Etiği (Tüm Alanlar İçin), Ekin Basım Yayın, 2016 -Mehmet Yapıcı (Ed.), Meslek Etiği, Eğiten Kitap, 2016 -İyi, S. Tepe, H., (2019). ‘Etik Nedir?’, İ. Kuçuradi, D. Taşdelen. (Ed.), Etik, içinde (1-20), Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Yayını. -Yıldız, A. vd (2018). ‘İş Ahlakı: Temelleri, Kapsamı ve Sınırları’, N. Erdoğmuş vd. (Ed.), Temelleri ve Uygulamaları İle İş Ahlakı’, içinde (22-44), İstanbul: IGIAD Yayınları.
8 Etik Karar Alma Süreci II
  Ön Hazırlık: -Çakıroğlu Demet, Meslek Etiği, Nobel Akademik Yayıncılık, 2014 -Atak Selçuk, Meslek Etiği Kavramları, Adalet Yayınevi -Kolçak Menşure, Meslek Etiği (Tüm Alanlar İçin), Ekin Basım Yayın, 2016 -Mehmet Yapıcı (Ed.), Meslek Etiği, Eğiten Kitap, 2016 -İyi, S. Tepe, H., (2019). ‘Etik Nedir?’, İ. Kuçuradi, D. Taşdelen. (Ed.), Etik, içinde (1-20), Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Yayını. -Yıldız, A. vd (2018). ‘İş Ahlakı: Temelleri, Kapsamı ve Sınırları’, N. Erdoğmuş vd. (Ed.), Temelleri ve Uygulamaları İle İş Ahlakı’, içinde (22-44), İstanbul: IGIAD Yayınları.
9 Arasınav Haftası
10 Etik Karar Almada Örgütsel Faktörler I
  Ön Hazırlık: -Çakıroğlu Demet, Meslek Etiği, Nobel Akademik Yayıncılık, 2014 -Atak Selçuk, Meslek Etiği Kavramları, Adalet Yayınevi -Kolçak Menşure, Meslek Etiği (Tüm Alanlar İçin), Ekin Basım Yayın, 2016 -Mehmet Yapıcı (Ed.), Meslek Etiği, Eğiten Kitap, 2016 -İyi, S. Tepe, H., (2019). ‘Etik Nedir?’, İ. Kuçuradi, D. Taşdelen. (Ed.), Etik, içinde (1-20), Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Yayını. -Yıldız, A. vd (2018). ‘İş Ahlakı: Temelleri, Kapsamı ve Sınırları’, N. Erdoğmuş vd. (Ed.), Temelleri ve Uygulamaları İle İş Ahlakı’, içinde (22-44), İstanbul: IGIAD Yayınları.
11 Etik Karar Almada Örgütsel Faktörler II
  Ön Hazırlık: -Çakıroğlu Demet, Meslek Etiği, Nobel Akademik Yayıncılık, 2014 -Atak Selçuk, Meslek Etiği Kavramları, Adalet Yayınevi -Kolçak Menşure, Meslek Etiği (Tüm Alanlar İçin), Ekin Basım Yayın, 2016 -Mehmet Yapıcı (Ed.), Meslek Etiği, Eğiten Kitap, 2016 -İyi, S. Tepe, H., (2019). ‘Etik Nedir?’, İ. Kuçuradi, D. Taşdelen. (Ed.), Etik, içinde (1-20), Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Yayını. -Yıldız, A. vd (2018). ‘İş Ahlakı: Temelleri, Kapsamı ve Sınırları’, N. Erdoğmuş vd. (Ed.), Temelleri ve Uygulamaları İle İş Ahlakı’, içinde (22-44), İstanbul: IGIAD Yayınları.
12 Etik Karar Almada Örgütsel Faktörler III
  Ön Hazırlık: -Çakıroğlu Demet, Meslek Etiği, Nobel Akademik Yayıncılık, 2014 -Atak Selçuk, Meslek Etiği Kavramları, Adalet Yayınevi -Kolçak Menşure, Meslek Etiği (Tüm Alanlar İçin), Ekin Basım Yayın, 2016 -Mehmet Yapıcı (Ed.), Meslek Etiği, Eğiten Kitap, 2016 -İyi, S. Tepe, H., (2019). ‘Etik Nedir?’, İ. Kuçuradi, D. Taşdelen. (Ed.), Etik, içinde (1-20), Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Yayını. -Yıldız, A. vd (2018). ‘İş Ahlakı: Temelleri, Kapsamı ve Sınırları’, N. Erdoğmuş vd. (Ed.), Temelleri ve Uygulamaları İle İş Ahlakı’, içinde (22-44), İstanbul: IGIAD Yayınları.
13 İş Etiği Programlarının Yönetimi
  Ön Hazırlık: -Çakıroğlu Demet, Meslek Etiği, Nobel Akademik Yayıncılık, 2014 -Atak Selçuk, Meslek Etiği Kavramları, Adalet Yayınevi -Kolçak Menşure, Meslek Etiği (Tüm Alanlar İçin), Ekin Basım Yayın, 2016 -Mehmet Yapıcı (Ed.), Meslek Etiği, Eğiten Kitap, 2016 -İyi, S. Tepe, H., (2019). ‘Etik Nedir?’, İ. Kuçuradi, D. Taşdelen. (Ed.), Etik, içinde (1-20), Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Yayını. -Yıldız, A. vd (2018). ‘İş Ahlakı: Temelleri, Kapsamı ve Sınırları’, N. Erdoğmuş vd. (Ed.), Temelleri ve Uygulamaları İle İş Ahlakı’, içinde (22-44), İstanbul: IGIAD Yayınları.
14 Final Sınav Haftası
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Büro yönetimi ve sekreterlik alanına ilişkin temel kavramları tanımak ve kullanabilmek. 5
2 Alana ilişkin gerekli verilerin tespiti, toplanması ve işlenmesini gerektiği gibi yaparak, pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek 5
3 Büro yönetimi ve sekreterliğe ilişkin tasarımları ve uygulamaları ast, üst ve paydaşlarına gerektiği şekilde açıklayabilmek. 5
4 Gerekli seviyelerde takım çalışmaları başlatabilmek, uygulamak ve sürdürebilmek. 5
5 Büro yönetimi ve sekreterlik alanına ilişkin yeniliklerin takip edilmesi, gerekli olanlarının öğrenilmesi ve uygulanması. 5
6 Öngörülmeyen durumlara ilişkin oluşan ve oluşabilecek sorunları belirleme ve çözümleyebilme. 4
7 Bürolarda kendisine bağlı olarak çalışan işgörenlerin denetlenmesi ve değerlendirmelerinin objektif olarak yapılabilmesi 5
8 Büro Yönetimi ve Sekreterlik alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 3
9 Temel bilgisayar kullanımı ve alanına ilişkin gerekli yazılımların kullanılabilmesi. 3
10 Büro yönetimi ve sekreterlik alanına ilişkin gerekli olan sosyal sorumluluk, etik değerler, sosyal güvenlik hakları, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak ve uygulayabilmek. 5
11 Büroların düzenine ilişkin gerekli dosyalama ve arşivleme çalışmalarını gerçekleştirebilmek 5
12 Büro yönetimi ve sekreterlik alanında yapılması muhtemel toplantı ve törenlere ilişkin zaman ve protokol düzenlemelerini yapabilmek 5
13 Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak. 3
14 Türkçe dilbilgisine ilişkin gerekli kural ve kaideleri bilerek bunları çalışmalarında uygulamak. 5
15 Günlük çalışmalarda kullanılan genel iletişim bilgilerini etkili ve sonuç odaklı kullanabilmek. 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 15 2 30
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 15 2 30
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 100    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu -Çakıroğlu Demet, Meslek Etiği, Nobel Akademik Yayıncılık, 2014 -Atak Selçuk, Meslek Etiği Kavramları, Adalet Yayınevi -Kolçak Menşure, Meslek Etiği (Tüm Alanlar İçin), Ekin Basım Yayın, 2016 -Mehmet Yapıcı (Ed.), Meslek Etiği, Eğiten Kitap, 2016 -İyi, S. Tepe, H., (2019). ‘Etik Nedir?’, İ. Kuçuradi, D. Taşdelen. (Ed.), Etik, içinde (1-20), Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Yayını. -Yıldız, A. vd (2018). ‘İş Ahlakı: Temelleri, Kapsamı ve Sınırları’, N. Erdoğmuş vd. (Ed.), Temelleri ve Uygulamaları İle İş Ahlakı’, içinde (22-44), İstanbul: IGIAD Yayınları.
Diğer Kaynaklar -Çakıroğlu Demet, Meslek Etiği, Nobel Akademik Yayıncılık, 2014 -Atak Selçuk, Meslek Etiği Kavramları, Adalet Yayınevi -Kolçak Menşure, Meslek Etiği (Tüm Alanlar İçin), Ekin Basım Yayın, 2016 -Mehmet Yapıcı (Ed.), Meslek Etiği, Eğiten Kitap, 2016 -İyi, S. Tepe, H., (2019). ‘Etik Nedir?’, İ. Kuçuradi, D. Taşdelen. (Ed.), Etik, içinde (1-20), Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Yayını. -Yıldız, A. vd (2018). ‘İş Ahlakı: Temelleri, Kapsamı ve Sınırları’, N. Erdoğmuş vd. (Ed.), Temelleri ve Uygulamaları İle İş Ahlakı’, içinde (22-44), İstanbul: IGIAD Yayınları.
Materyal
Dökümanlar -Çakıroğlu Demet, Meslek Etiği, Nobel Akademik Yayıncılık, 2014 -Atak Selçuk, Meslek Etiği Kavramları, Adalet Yayınevi -Kolçak Menşure, Meslek Etiği (Tüm Alanlar İçin), Ekin Basım Yayın, 2016 -Mehmet Yapıcı (Ed.), Meslek Etiği, Eğiten Kitap, 2016 -İyi, S. Tepe, H., (2019). ‘Etik Nedir?’, İ. Kuçuradi, D. Taşdelen. (Ed.), Etik, içinde (1-20), Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Yayını. -Yıldız, A. vd (2018). ‘İş Ahlakı: Temelleri, Kapsamı ve Sınırları’, N. Erdoğmuş vd. (Ed.), Temelleri ve Uygulamaları İle İş Ahlakı’, içinde (22-44), İstanbul: IGIAD Yayınları.
Ödevler -
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri