Ders Adı Protokol Yönetimi
Ders Kodu BYA-3207
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. DUYGU SELEK
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Protokolün tanımı, tarihsel gelişimi, protokol türleri, ilkeleri, protokol birimlerinin görevleri, iş ortamında protokol ve sosyal davranış kuralları, kurumsal protokol, kurumsal etkinliklerde protokol
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Sosyal hayatta ve iş hayatında sosyal davranış ve protokol kurallarını öğrenmek ve uygulamak
No Dersin Kazanımları  
1 Protokol kurallarının amacı ve önemini anlamak
2 iş hayatında protokol kurallarını öğrenmek ve uygulayabilmek
3 kamu yönetimini öğrenir
4 devlet teorisini öğrenir
5 demokrasiyi kavrar
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13PY14PY15
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Protokol ve protokol listeleri
  Ön Hazırlık: Protokol Bilgisi Prof. Dr. Hasan Tutar,Doç. Dr. Mehmet Altınöz
2 Terbiye, Nezaket, Görgü ve Zarafet Kuralları
  Ön Hazırlık: Protokol Bilgisi Prof. Dr. Hasan Tutar,Doç. Dr. Mehmet Altınöz
3 Toplumsal Yaşamı Düzenleyen Kurallar
  Ön Hazırlık: Protokol Bilgisi Prof. Dr. Hasan Tutar,Doç. Dr. Mehmet Altınöz
4 İş Yaşamını Düzenleyen Kurallar
  Ön Hazırlık: Protokol Bilgisi Prof. Dr. Hasan Tutar,Doç. Dr. Mehmet Altınöz
5 Hitap şekilleri, tanışma ve tanıştırma
  Ön Hazırlık: Protokol Bilgisi Prof. Dr. Hasan Tutar,Doç. Dr. Mehmet Altınöz
6 Selamlaşma, tokalaşma, karşılama, uğurlama ve makamda davranış kuralları
  Ön Hazırlık: Protokol Bilgisi Prof. Dr. Hasan Tutar,Doç. Dr. Mehmet Altınöz
7 İletişim Araçlarında Uygulanan Protokol Kuralları
  Ön Hazırlık: Protokol Bilgisi Prof. Dr. Hasan Tutar,Doç. Dr. Mehmet Altınöz
8 Yazılı İletişimde Protokol
  Ön Hazırlık: Protokol Bilgisi Prof. Dr. Hasan Tutar,Doç. Dr. Mehmet Altınöz
9 Araçlarda Protokol - Dış Görünüm Protokolü - Göreve Başlama ve Ayrılma Protokolü
  Ön Hazırlık: Protokol Bilgisi Prof. Dr. Hasan Tutar,Doç. Dr. Mehmet Altınöz
10 Açılış, Tören ve Konuşma Protokolü- Bayrak Protokolü- Toplantı Protokolü
  Ön Hazırlık: Protokol Bilgisi Prof. Dr. Hasan Tutar,Doç. Dr. Mehmet Altınöz
11 Ziyaret Protokolü
  Ön Hazırlık: Protokol Bilgisi Prof. Dr. Hasan Tutar,Doç. Dr. Mehmet Altınöz
12 Davet Protokolü
  Ön Hazırlık: Protokol Bilgisi Prof. Dr. Hasan Tutar,Doç. Dr. Mehmet Altınöz
13 Çiçek, Hediye ve Teşekkür Protokolü
  Ön Hazırlık: Protokol Bilgisi Prof. Dr. Hasan Tutar,Doç. Dr. Mehmet Altınöz
14 Sekreterin Görevini Yerine Getirirken Uygulayacağı Protokol Kuralları
  Ön Hazırlık: Protokol Bilgisi Prof. Dr. Hasan Tutar,Doç. Dr. Mehmet Altınöz
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Büro yönetimi ve sekreterlik alanına ilişkin temel kavramları tanımak ve kullanabilmek. 1
2 Alana ilişkin gerekli verilerin tespiti, toplanması ve işlenmesini gerektiği gibi yaparak, pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek 1
3 Büro yönetimi ve sekreterliğe ilişkin tasarımları ve uygulamaları ast, üst ve paydaşlarına gerektiği şekilde açıklayabilmek. 1
4 Gerekli seviyelerde takım çalışmaları başlatabilmek, uygulamak ve sürdürebilmek. 1
5 Büro yönetimi ve sekreterlik alanına ilişkin yeniliklerin takip edilmesi, gerekli olanlarının öğrenilmesi ve uygulanması. 1
6 Öngörülmeyen durumlara ilişkin oluşan ve oluşabilecek sorunları belirleme ve çözümleyebilme. 1
7 Bürolarda kendisine bağlı olarak çalışan işgörenlerin denetlenmesi ve değerlendirmelerinin objektif olarak yapılabilmesi 1
8 Büro Yönetimi ve Sekreterlik alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 1
9 Temel bilgisayar kullanımı ve alanına ilişkin gerekli yazılımların kullanılabilmesi. 1
10 Büro yönetimi ve sekreterlik alanına ilişkin gerekli olan sosyal sorumluluk, etik değerler, sosyal güvenlik hakları, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak ve uygulayabilmek. 1
11 Büroların düzenine ilişkin gerekli dosyalama ve arşivleme çalışmalarını gerçekleştirebilmek 1
12 Büro yönetimi ve sekreterlik alanında yapılması muhtemel toplantı ve törenlere ilişkin zaman ve protokol düzenlemelerini yapabilmek 5
13 Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak. 1
14 Türkçe dilbilgisine ilişkin gerekli kural ve kaideleri bilerek bunları çalışmalarında uygulamak. 1
15 Günlük çalışmalarda kullanılan genel iletişim bilgilerini etkili ve sonuç odaklı kullanabilmek. 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 5 5
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 71    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu Protokol Bilgisi Prof. Dr. Hasan Tutar,Doç. Dr. Mehmet Altınöz
Diğer Kaynaklar Protokol Bilgisi Prof. Dr. Hasan Tutar,Doç. Dr. Mehmet Altınöz
Materyal
Dökümanlar Protokol Bilgisi Prof. Dr. Hasan Tutar,Doç. Dr. Mehmet Altınöz
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri