Ders Adı Sektör Uygulamaları
Ders Kodu BYA-3201
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALİ İHSAN TEMURÇİN
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği 1- DÜNYA İKTİSAT TARİHİ 2- TÜRKİYE İKTİSAT TARİHİ 3- TÜRKİYE EKONOMİSİNDE ÖZEL SRKTÖRÜN ÖNEMİ 4- GELİŞEN TÜKETİCİ TRENDLERİ BAĞLAMINDA POTANSİYEL SEKTÖRLER NELER OLABİLİR
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı DÜNYA VE TÜRKİYE İKTİSAT TARİHİ VERİLERİYLE ÖLĞRENCİLERE MEVCUT İŞLETME SEKTÖRLERİ HAKKINDA BİLGİLENDİREREK POTANSİYEL İŞ SEKTÖRLERİ HAKKINDA VİZYON KAZANDIRMAKTIR.
No Dersin Kazanımları  
1 Büro yönetimi ve sekreterlik alanına ilişkin temel kavramları tanımak ve kullanabilmek.
2 Büro yönetimi ve sekreterlik alanına ilişkin yeniliklerin takip edilmesi, gerekli olanlarının öğrenilmesi ve uygulanması.
3 Büro Yönetimi ve Sekreterlik alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak
4 Büro yönetimi ve sekreterlik alanına ilişkin yeniliklerin takip edilmesi, gerekli olanlarının öğrenilmesi ve uygulanması.
5 Büro yönetimi ve sekreterlik alanına ilişkin gerekli olan sosyal sorumluluk, etik değerler, sosyal güvenlik hakları, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak ve uygulayabilmek.
6 Büroların düzenine ilişkin gerekli dosyalama ve arşivleme çalışmalarını gerçekleştirebilmek
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13PY14PY15
1
2
3
4
5
6
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 İKTİSAT TARİHİNE GENEL BAKIŞ
2 İNSANLIK TARİHİNDEKİ AVCI- TOPLAYICILIK DÖNEMİMİ
3 YERLEŞİK YAŞAMA GEÇİŞ VE TARIM DEVRİMİ
4 TİCARET DÖNEMİNİN BAŞLAYIŞI ; İPEK, BAHARATVE KRAL YOLLARININ TARİHSEL ÖNEMİ
5 AHİLİK TEŞKİLATI VE KERVANSARAYLARIN TÜRK İKTİSAT TARİHİNDEKİ ÖNEMİ
6 COĞRAFİ KEŞİFLER VE KEŞİFLERİN DÜNYA EKONOMİSİNE ETKİLERİ
7 RÖNESANS VE REFORM HAREKETLERİNİN SANAYİ DEVRİMİNE ETKİLERİ
8 SANAYİ DEVRİMİ ; ENDÜSTRİ 1.0
9 MODERN İŞLETME BİLİMİNİN VE SEKTÖRLERİN OLUŞUMU
10 ENDÜSTRİ 2.0
11 ENDÜSTRİ 3.0
12 ENDÜSTRİ 4.O
13 2000 Lİ YILLAR SONRASI DÜNYA VE TÜRKİYEDEKİ EKONOMİK GELİŞMELER
14 TÜRKİYE EKONOMİSİ VE ÖDEMELER DENGESİNİN ANALİZİ
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Büro yönetimi ve sekreterlik alanına ilişkin temel kavramları tanımak ve kullanabilmek. 5
2 Alana ilişkin gerekli verilerin tespiti, toplanması ve işlenmesini gerektiği gibi yaparak, pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek 5
3 Büro yönetimi ve sekreterliğe ilişkin tasarımları ve uygulamaları ast, üst ve paydaşlarına gerektiği şekilde açıklayabilmek. 3
4 Gerekli seviyelerde takım çalışmaları başlatabilmek, uygulamak ve sürdürebilmek. 5
5 Büro yönetimi ve sekreterlik alanına ilişkin yeniliklerin takip edilmesi, gerekli olanlarının öğrenilmesi ve uygulanması. 4
6 Öngörülmeyen durumlara ilişkin oluşan ve oluşabilecek sorunları belirleme ve çözümleyebilme. 5
7 Bürolarda kendisine bağlı olarak çalışan işgörenlerin denetlenmesi ve değerlendirmelerinin objektif olarak yapılabilmesi 5
8 Büro Yönetimi ve Sekreterlik alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 4
9 Temel bilgisayar kullanımı ve alanına ilişkin gerekli yazılımların kullanılabilmesi. 4
10 Büro yönetimi ve sekreterlik alanına ilişkin gerekli olan sosyal sorumluluk, etik değerler, sosyal güvenlik hakları, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak ve uygulayabilmek. 5
11 Büroların düzenine ilişkin gerekli dosyalama ve arşivleme çalışmalarını gerçekleştirebilmek 5
12 Büro yönetimi ve sekreterlik alanında yapılması muhtemel toplantı ve törenlere ilişkin zaman ve protokol düzenlemelerini yapabilmek 5
13 Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak. 3
14 Türkçe dilbilgisine ilişkin gerekli kural ve kaideleri bilerek bunları çalışmalarında uygulamak. 4
15 Günlük çalışmalarda kullanılan genel iletişim bilgilerini etkili ve sonuç odaklı kullanabilmek. 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 1 14
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 2 32
Ödevler 1 7 7
Sunum 1 7 7
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 12 12
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 12 12
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 84    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu İKTİSAT TARİHİ- PROF. DR. TEVFİK GÜRAN- DER YAYINLARI YÖNETİM VE ORGANİZASYON -PROF. DR. EROL EREN- BETA YAYINLARI
Diğer Kaynaklar İKTİSAT TARİHİ- PROF. DR. TEVFİK GÜRAN- DER YAYINLARI YÖNETİM VE ORGANİZASYON -PROF. DR. EROL EREN- BETA YAYINLARI
Materyal
Dökümanlar İKTİSAT TARİHİ- PROF. DR. TEVFİK GÜRAN- DER YAYINLARI YÖNETİM VE ORGANİZASYON -PROF. DR. EROL EREN- BETA YAYINLARI
Ödevler TÜRKİYE -AB İLİŞKİLERİ
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri