Ders Adı Ticari Belgeler
Ders Kodu BYA-3117
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr.Gör. Hidayet ACAR
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği İşletme içi ve işletme dışı tanzim edilen ticari belgeler ve bu belgelerin uygulamada tanzim edilip muhasebe kayıtlarına işlenmesi.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı İşletmedekimalikarakterliolaylarınişakışlarıdoğalveyapaybelgelerlesağlanır.Doğal belgeler kanun hükümleriyle,yapay belgeler ise,genellikleisteğebağlıolarakdüzenlenirler.Dışarıdanişletmeyeveişletmedendışarıyaolanişakışlarıdoğalbelgelerle,işletme içinde oluşan olaylar ise,yapay belgeler ile sağlanır. Bu belgelerin neler olduğunun bilinmesi uygulamada nasıl tanzim edilir öğrenilmesi. Meslekte bu bilgilerin kullanılabilmesi.
No Dersin Kazanımları  
1 Ticari işletmelerde Çalışacak olan öğrencilerin. İşletmeyi tanımaları ve çalışırken gerek duyabilecekleri ticari belgeleri tanımaları, gerektiğinde tanzim edeilmeleri.
2 Belge Tanımı, Kıymetli Belgeler ve Ticari Belgeler Tanımı,
3 Kıymetli belgelerin tanımından sonra edinlen teorik bilgilerin, uygulamada öğrenilmesi ve tanzim edilmesi.
4 İşletmede kullanılan, geliri gösteren belgelerin teorikte öğrenilmesinden sonra uygulamalı ve pratikte tanzim edilmesinin öğrenilmesi.
5 İşletmede kullanılan, gideri gösteren belgelerin teorikte öğrenilmesinden sonra uygulamalı ve pratikte tanzim edilmesinin öğrenilmesi.
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13PY14PY15
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Ticari işletme tanımı, genel ve özel amaçları amaçları.
  Ön Hazırlık: Ders kitaplarında ders öncesi ilg hafta konularının okunması. Verilen ödevlerin yapılıp derste çözümünün yapılması
2 Ticari işletme tanımı, genel ve özel amaçları amaçları. İşletmelerin sınıflandırılmaları.
  Ön Hazırlık: Ders kitaplarında ders öncesi ilg hafta konularının okunması. Verilen ödevlerin yapılıp derste çözümünün yapılması
3 Belge tanımı, Ticari işletmelerde kullanılan belge tanımı.
  Ön Hazırlık: Ders kitaplarında ders öncesi ilg hafta konularının okunması. Verilen ödevlerin yapılıp derste çözümünün yapılması
4 Ticari işletmelerde kullanılan belgelerden Faturanın tanımı. Faturada bulunması gereken zorunlu bilgiler. Faturanın tanzim edilmesinin uygulamada yapılması.
  Ön Hazırlık: Ders kitaplarında ders öncesi ilg hafta konularının okunması. Verilen ödevlerin yapılıp derste çözümünün yapılması
5 Ticari işletmelerde kullanılan belgelerden İrsaliyeli Faturanın tanımı. İrsaliyeli Faturada bulunması gereken zorunlu bilgiler. İrsaliyeli Faturanın tanzim edilmesinin uygulamada yapılması.
  Ön Hazırlık: Ders kitaplarında ders öncesi ilg hafta konularının okunması. Verilen ödevlerin yapılıp derste çözümünün yapılması
6 Ticari işletmelerde kullanılan belgelerden İrsaliyenin tanımı. İrsaliyede bulunması gereken zorunlu bilgiler. İrsaliyenin tanzim edilmesinin uygulamada yapılması.
  Ön Hazırlık: Ders kitaplarında ders öncesi ilg hafta konularının okunması. Verilen ödevlerin yapılıp derste çözümünün yapılması
7 Ticari işletmelerde kullanılan belgelerden Gider pusulası tanımı. Gider pusulası bulunması gereken zorunlu bilgiler. Gider pusulası tanzim edilmesinin uygulamada yapılması.
  Ön Hazırlık: Ders kitaplarında ders öncesi ilg hafta konularının okunması. Verilen ödevlerin yapılıp derste çözümünün yapılması
8 Ticari işletmelerde kullanılan belgelerden Serbest meslek makbuzu tanımı. Serbest meslek makbuzunda bulunması gereken zorunlu bilgiler. Serbest meslek makbuzu tanzim edilmesinin uygulamada yapılması.
  Ön Hazırlık: Ders kitaplarında ders öncesi ilg hafta konularının okunması. Verilen ödevlerin yapılıp derste çözümünün yapılması
9 Ticari işletmelerde kullanılan belgelerden Mustahil makbuzu tanımı. Mustahil makbuzunda bulunması gereken zorunlu bilgiler. Mustahil makbuzu tanzim edilmesinin uygulamada yapılması.
  Ön Hazırlık: Ders kitaplarında ders öncesi ilg hafta konularının okunması. Verilen ödevlerin yapılıp derste çözümünün yapılması
10 Ticari işletmelerde kullanılan belgelerden Parakende satış vesikaları( Fiş) tanımı. Parakende satış vesikaları( Fiş)bulunması gereken zorunlu bilgiler. Parakende satış vesikaları( Fiş) tanzim edilmesinin uygulamada yapılması.
  Ön Hazırlık: Ders kitaplarında ders öncesi ilg hafta konularının okunması. Verilen ödevlerin yapılıp derste çözümünün yapılması
11 Ticari işletmelerde kullanılan belgelerden Taşıma irsaliyesi tanımı. Taşıma irsaliyesi bulunması gereken zorunlu bilgiler. Taşıma irsaliyesi tanzim edilmesinin uygulamada yapılması.
  Ön Hazırlık: Ders kitaplarında ders öncesi ilg hafta konularının okunması. Verilen ödevlerin yapılıp derste çözümünün yapılması
12 Ticari işletmelerde kullanılan belgelerden Günlük müşteri listesi tanımı. Günlük müşteri listesinde bulunması gereken zorunlu bilgiler. Günlük müşteri listesi tanzim edilmesinin uygulamada yapılması.
  Ön Hazırlık: Ders kitaplarında ders öncesi ilg hafta konularının okunması. Verilen ödevlerin yapılıp derste çözümünün yapılması
13 Ticari işletme muhasebesinde kullanılan belgelerin tanımı, kullanım amaçları tanzim edilmelerine ilişkin bilgiler.
  Ön Hazırlık: Ders kitaplarında ders öncesi ilg hafta konularının okunması. Verilen ödevlerin yapılıp derste çözümünün yapılması
14 Ticari işletme muhasebesinde kullanılan belgelerin tanımı, kullanım amaçları tanzim edilmelerine ilişkin bilgiler ve uygulamada tanzim edilmeleri.
  Ön Hazırlık: Ders kitaplarında ders öncesi ilg hafta konularının okunması. Verilen ödevlerin yapılıp derste çözümünün yapılması
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Büro yönetimi ve sekreterlik alanına ilişkin temel kavramları tanımak ve kullanabilmek. 2
2 Alana ilişkin gerekli verilerin tespiti, toplanması ve işlenmesini gerektiği gibi yaparak, pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek 2
3 Büro yönetimi ve sekreterliğe ilişkin tasarımları ve uygulamaları ast, üst ve paydaşlarına gerektiği şekilde açıklayabilmek. 3
4 Gerekli seviyelerde takım çalışmaları başlatabilmek, uygulamak ve sürdürebilmek. 2
5 Büro yönetimi ve sekreterlik alanına ilişkin yeniliklerin takip edilmesi, gerekli olanlarının öğrenilmesi ve uygulanması. 2
6 Öngörülmeyen durumlara ilişkin oluşan ve oluşabilecek sorunları belirleme ve çözümleyebilme. 1
7 Bürolarda kendisine bağlı olarak çalışan işgörenlerin denetlenmesi ve değerlendirmelerinin objektif olarak yapılabilmesi 1
8 Büro Yönetimi ve Sekreterlik alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 1
9 Temel bilgisayar kullanımı ve alanına ilişkin gerekli yazılımların kullanılabilmesi. 3
10 Büro yönetimi ve sekreterlik alanına ilişkin gerekli olan sosyal sorumluluk, etik değerler, sosyal güvenlik hakları, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak ve uygulayabilmek. 2
11 Büroların düzenine ilişkin gerekli dosyalama ve arşivleme çalışmalarını gerçekleştirebilmek 4
12 Büro yönetimi ve sekreterlik alanında yapılması muhtemel toplantı ve törenlere ilişkin zaman ve protokol düzenlemelerini yapabilmek 3
13 Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak. 3
14 Türkçe dilbilgisine ilişkin gerekli kural ve kaideleri bilerek bunları çalışmalarında uygulamak. 1
15 Günlük çalışmalarda kullanılan genel iletişim bilgilerini etkili ve sonuç odaklı kullanabilmek. 1
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 4 4 16
Sunum 1 1 1
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 2 2 4
Ara Sınavlar 1 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 77    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Ticari İşletme ve Belgeler. Doç Dr. Durmuş ACAR, Dr. Hayrettin USUL, Dr. İsmet TİTİZ
Diğer Kaynaklar Ticari İşletme ve Belgeler. Doç Dr. Durmuş ACAR, Dr. Hayrettin USUL, Dr. İsmet TİTİZ
Materyal
Dökümanlar Ticari İşletme ve Belgeler. Doç Dr. Durmuş ACAR, Dr. Hayrettin USUL, Dr. İsmet TİTİZ
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri