Ders Adı Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı
Ders Kodu BYA-3103
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Harun ÇAKIR
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Sunum cihazları ve yazılımları tanımak ve sunum yapmak, veri giriş ortamı, donanım ve yazılımı belirlemek, veri türleri ve veri işleme işlemleri yapmak ve veriye hızlı erişimi sağlama işlemleri, raporlama ve depolama ile veri güvenliğini sağlamak, web sayfası işlemleri yapmak, web sayfası yapmak ve web sayfalarını yayınlamak ve güncellemek.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Bu derste, öğrencinin öğrendiği bilişim olanaklarını kullanarak kendini geliştirmesi, bu hususta sıkça pratik yapması, Ofis programları arasında yer alan kelime işlemci, hesap tablosu, sunum, veritabanı oluşturma programlarının kullanımlarını belirli düzeye kadar öğrenmesi ve bunu uygulaması, internet ile temel kavramların bilinmesi ve internette gezinti, korunma ve arama teknikleri konusunda bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır.
No Dersin Kazanımları  
1 1-Bilgisayarda metin dosyası oluşturabilir.
2 2-Metin dosyası işlemleri yapabilir.
3 3-Bilgisayarda mesleki yazı hazırlayabilir.
4 4-Bilgisayarda matematiksel ve mantıksal dosya oluşturabilir.
5 Windows İşletim sistemini kullanabilir ve denetim ayarlarını yapabilir
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13PY14PY15
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Bilgisayar donanımı ve yazılım kavramları
2 MS Word programında belge oluşturmak ve düzenlemek
3 MS Word belgesine nesneler eklemek ve düzenlemek
4 MS Word belgesinin sayfa düzenini yapmak ve yazdırma işlemlerini gerçekleştirmek
5 MS Word uygulamaları
6 MS Excel programında belge oluşturmak, düzenlemek ve yazdırma işlemleri
7 MS Excel Programında veriler üzerinde işlemler gerçekleştirmek
8 MS Excel programında formüllerle işlemler yapmak
9 MS Excel programında formüllerle işlemler yapmak
10 MS Excel uygulamaları
11 MS PowerPoint programında belge oluşturmak ve düzenlemek
12 Sunum teknikleri
13 Ağ kavramları, İnternet ve Bulut sistemi
14 e-Posta ve Outlook kullanımı
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Büro yönetimi ve sekreterlik alanına ilişkin temel kavramları tanımak ve kullanabilmek. 1
2 Alana ilişkin gerekli verilerin tespiti, toplanması ve işlenmesini gerektiği gibi yaparak, pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek 1
3 Büro yönetimi ve sekreterliğe ilişkin tasarımları ve uygulamaları ast, üst ve paydaşlarına gerektiği şekilde açıklayabilmek. 1
4 Gerekli seviyelerde takım çalışmaları başlatabilmek, uygulamak ve sürdürebilmek. 1
5 Büro yönetimi ve sekreterlik alanına ilişkin yeniliklerin takip edilmesi, gerekli olanlarının öğrenilmesi ve uygulanması. 2
6 Öngörülmeyen durumlara ilişkin oluşan ve oluşabilecek sorunları belirleme ve çözümleyebilme. 2
7 Bürolarda kendisine bağlı olarak çalışan işgörenlerin denetlenmesi ve değerlendirmelerinin objektif olarak yapılabilmesi 1
8 Büro Yönetimi ve Sekreterlik alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 1
9 Temel bilgisayar kullanımı ve alanına ilişkin gerekli yazılımların kullanılabilmesi. 5
10 Büro yönetimi ve sekreterlik alanına ilişkin gerekli olan sosyal sorumluluk, etik değerler, sosyal güvenlik hakları, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak ve uygulayabilmek. 1
11 Büroların düzenine ilişkin gerekli dosyalama ve arşivleme çalışmalarını gerçekleştirebilmek 1
12 Büro yönetimi ve sekreterlik alanında yapılması muhtemel toplantı ve törenlere ilişkin zaman ve protokol düzenlemelerini yapabilmek 1
13 Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak. 1
14 Türkçe dilbilgisine ilişkin gerekli kural ve kaideleri bilerek bunları çalışmalarında uygulamak. 1
15 Günlük çalışmalarda kullanılan genel iletişim bilgilerini etkili ve sonuç odaklı kullanabilmek. 1
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 10 3 30
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 102    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Bayram Yıldız, Office 2010, Kodlab Yayınları • Gökalp Harman, Microsoft Office 2010 Terfi Rehberi, Pusula Yayıncılık ve İletişim • (Kolektif), Temel Bilgisayar Eğitimi, Arkadaş Yayınları
Diğer Kaynaklar Bayram Yıldız, Office 2010, Kodlab Yayınları • Gökalp Harman, Microsoft Office 2010 Terfi Rehberi, Pusula Yayıncılık ve İletişim • (Kolektif), Temel Bilgisayar Eğitimi, Arkadaş Yayınları
Materyal
Dökümanlar Bayram Yıldız, Office 2010, Kodlab Yayınları • Gökalp Harman, Microsoft Office 2010 Terfi Rehberi, Pusula Yayıncılık ve İletişim • (Kolektif), Temel Bilgisayar Eğitimi, Arkadaş Yayınları
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri