Ders Adı Dosyalama ve Arşivleme
Ders Kodu BYA-3102
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Hidayet ACAR
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği 1. Ünite Konular: Bilgi Kavramı Bilginin Organizasyonu Bilgi Yönetimi ....................................... Belge Kavramı ............................................... Bilgi Yönetimi ..................................... Belge Türleri ......................................... Kayıt Kavramı ............................................... Kayıt Yönetimi ...................................... Kayıt Yönetiminin Amaçları ................ Kayıt Yaşam Süreci ............................... Dosya Planı .................................................... 2. Ünite Konular: Bilgi ve Belge Merkezlerinin Tarihçesi Bilgi ve Belge Merkezlerinin Önemi Bilgi ve Belge Merkezlerinde Toplam Kalite Yönetimi ..................................... Bilgi ve Belge Merkezlerinin Türleri ........... Kütüphaneler ........................................ Dokümantasyon Merkezleri ............... 2. Ünite Konular: Enformasyon Merkezleri ..................... Arşivler .................................................. Müzeler ................................................. Sosyal Sorumluluk Kavramı ......................... Bilgi Profesyonelleri İçin Etik KkKuralları .. Kuralları. 3.Ünite Konular: Bilgi ve Belge Merkezlerinde Yönetim Yönetim Kavramı ve Bağlı arihçesi ........... Yönetim ................................................. Klasik Yönetim ve Organizasyon Teorisi .................................................... Davranışsal (Neo-Klasik) Yönetim ve Organizasyon Teorisi ........................... Modern Organizasyon Teorisi ............ 3.Ünite Konular: Yönetsel Etkiler ............................................. Bilgi ve Belge Merkezleri Açısından Yönetim Faaliyetlerinin Önemi .......... Yönetim Teorilerinin Bilgi ve Belge Merkezleri Üzerindeki Etkileri ............ Yönetsel ve Stratejik İşlevler ....................... Planlama ............................................... Örgütleme ............................................. Yöneltme ............................................... Denetim ................................................ 4. Ünite Konular: Bilgi ve Belge Merkezlerinde Yapı Organizasyon Kavramı ................................. Organizasyon Sürecinin Aşamaları ..... Örgütsel Yapı ................................................ Örgütlenme İlkeleri .............................. Örgüt Kültürü ............................................... Kültür Kavramı ..................................... Kültürü Oluşturan Öğeler ................... Kültürel Açıdan Örgüt ......................... Konular: 1. Dosyalama Kavramı 2. Dosyalama Süreci 3. Dosyalama Sistemleri 4. Dosyalama Biriminin Örgütlenmesi. Konular: 1. Belge Değişim Süreci 2. Belge Değişim Süreci Modelleri. Konular: 1. Dosyalama Araçları 2. Dijitalleştirme Kavramı. Konular: 1. Elektronik Belgelerin Korunması Elektronik Belge Yönetim Sistemleri. Konular: 1. Elektronik Belge Yönetim Sistemleri. 2. E- İmza ve Devlet Kavramları. Konular: 1. Arşivleme Kavramı 2. Arşivleme Türleri. Konular: 1. Arşivleme Türleri 2. Arşivleme Süreci. Konular: 1. Arşiv Yönetimi 2. Belgelerin Saklama Süreleri ve İmha Süreci.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Belgenin ortaya çıkışından itibaren belli bir sistematik ve kurallar çerçevesinde ileride ihtiyaç duyulduğunda en hızlı şekilde tekrar belgeye ulaşmak, belgenin kaybolmaması ya da zarar görmemesini temin edecek şekilde ve örgütsel etkinliği maksimum kılacak bir şekilde evrak yönetim ve arşiv yönetim sistemlerinin kurulmasını hedeflemektedir.
No Dersin Kazanımları  
1 Bilgi ve belgeyi tanımlama. İşletme içinde üretilen belgelerin. Yapılan yazışmalarda ortaya çıkan belgelerin kaydedilmesi.
2 İşletme içinde üretilen belgelerin ve işletme dışından gelen belgelerin tasnif edilmesi. Gelen evrak defterine kaydedilmesi.
3 İşletme içinde üretilen belgelerin ve işletme dışından gelen belgelerin tasnif edilmesi. Gelen evrak defterine kaydedilmesi.İlgili birimlere zimmet karşılığında teslim edilmesi.
4 İşlemleri biten evrakların, tasnif edilip ilgili birimlerce Dosyalanması.
5 İşlemleri biten evrakların, tasnif edilip ilgili birimlerce Dosyalanması. Dosyalarda bekleme süresi dolan evrakların arşivlere gönderilmesi için gerekli çalışmaların yapılmaı.
6 Arşiv tanımları, arşiv çeşitleri, arşivin ve arşivlemenin önemn.
7 Arşivdeki evrakların korunması, bekleme süresi dolan evrakların imhası.
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13PY14PY15
1
2
3
4
5
6
7
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Bilginin Organizasyonu Bilgi Yönetimi Belge Kavramı Bilgi Yönetimi Belge Türleri Kayıt Kavramı Kayıt Yönetimi Kayıt Yönetiminin Amaçları Kayıt Yaşam Süreci Dosya Planı
  Ön Hazırlık: Dersden önce ders kitabını okumak
2 Bilgi ve Belge Merkezlerinin Tarihçesi Bilgi ve Belge Merkezlerinin Önemi Bilgi ve Belge Merkezlerinde Toplam Kalite Yönetimi Bilgi ve Belge Merkezlerinin Türleri Kütüphaneler Dokümantasyon Merkezleri
  Ön Hazırlık: Dersden önce ders kitabını okumak
3 Enformasyon Merkezleri ..................... Arşivler .................................................. Müzeler ................................................. Sosyal Sorumluluk Kavramı ......................... Bilgi Profesyonelleri İçin Etik KkKuralları .. Kuralları.
  Ön Hazırlık: Dersden önce ders kitabını okumak
4 Bilgi ve Belge Merkezlerinde Yönetim Yönetim Kavramı ve Bağlı arihçesi ........... Yönetim ................................................. Klasik Yönetim ve Organizasyon Teorisi .................................................... Davranışsal (Neo-Klasik) Yönetim ve Organizasyon Teorisi ........................... Modern Organizasyon Teorisi ............
  Ön Hazırlık: Dersden önce ders kitabını okumak
5 Yönetsel Etkiler ............................................. Bilgi ve Belge Merkezleri Açısından Yönetim Faaliyetlerinin Önemi .......... Yönetim Teorilerinin Bilgi ve Belge Merkezleri Üzerindeki Etkileri ............ Yönetsel ve Stratejik İşlevler ....................... Planlama ............................................... Örgütleme ............................................. Yöneltme Denetim
  Ön Hazırlık: Dersden önce ders kitabını okumak
6 Bilgi ve Belge Merkezlerinde Yapı Organizasyon Kavramı ................................. Organizasyon Sürecinin Aşamaları ..... Örgütsel Yapı ................................................ Örgütlenme İlkeleri .............................. Örgüt Kültürü ............................................... Kültür Kavramı ..................................... Kültürü Oluşturan Öğeler ................... Kültürel Açıdan Örgüt .........................
  Ön Hazırlık: Dersden önce ders kitabını okumak
7 1. Dosyalama Kavramı 2. Dosyalama Süreci 3. Dosyalama Sistemleri 4. Dosyalama Biriminin Örgütlenmesi.
  Ön Hazırlık: Dersden önce ders kitabını okumak
8 1. Belge Değişim Süreci 2. Belge Değişim Süreci Modelleri.
  Ön Hazırlık: Dersden önce ders kitabını okumak
9 1. Dosyalama Araçları 2. Dijitalleştirme Kavramı.
  Ön Hazırlık: Dersden önce ders kitabını okumak
10 1. Elektronik Belgelerin Korunması Elektronik Belge Yönetim Sistemleri.
  Ön Hazırlık: Dersden önce ders kitabını okumak
11 1. Elektronik Belge Yönetim Sistemleri. 2. E- İmza ve Devlet Kavramları.
  Ön Hazırlık: Dersden önce ders kitabını okumak
12 1. Arşivleme Türleri 2. Arşivleme Süreci.
  Ön Hazırlık: Dersden önce ders kitabını okumak
13 1. Arşivleme Türleri 2. Arşivleme Süreci.
  Ön Hazırlık: Dersden önce ders kitabını okumak
14 1. Arşiv Yönetimi 2. Belgelerin Saklama Süreleri ve İmha Süreci.
  Ön Hazırlık: Dersden önce ders kitabını okumak
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Büro yönetimi ve sekreterlik alanına ilişkin temel kavramları tanımak ve kullanabilmek. 3
2 Alana ilişkin gerekli verilerin tespiti, toplanması ve işlenmesini gerektiği gibi yaparak, pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek 3
3 Büro yönetimi ve sekreterliğe ilişkin tasarımları ve uygulamaları ast, üst ve paydaşlarına gerektiği şekilde açıklayabilmek. 4
4 Gerekli seviyelerde takım çalışmaları başlatabilmek, uygulamak ve sürdürebilmek. 4
5 Büro yönetimi ve sekreterlik alanına ilişkin yeniliklerin takip edilmesi, gerekli olanlarının öğrenilmesi ve uygulanması. 3
6 Öngörülmeyen durumlara ilişkin oluşan ve oluşabilecek sorunları belirleme ve çözümleyebilme. 3
7 Bürolarda kendisine bağlı olarak çalışan işgörenlerin denetlenmesi ve değerlendirmelerinin objektif olarak yapılabilmesi 3
8 Büro Yönetimi ve Sekreterlik alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 3
9 Temel bilgisayar kullanımı ve alanına ilişkin gerekli yazılımların kullanılabilmesi. 4
10 Büro yönetimi ve sekreterlik alanına ilişkin gerekli olan sosyal sorumluluk, etik değerler, sosyal güvenlik hakları, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak ve uygulayabilmek. 3
11 Büroların düzenine ilişkin gerekli dosyalama ve arşivleme çalışmalarını gerçekleştirebilmek 4
12 Büro yönetimi ve sekreterlik alanında yapılması muhtemel toplantı ve törenlere ilişkin zaman ve protokol düzenlemelerini yapabilmek 3
13 Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak. 1
14 Türkçe dilbilgisine ilişkin gerekli kural ve kaideleri bilerek bunları çalışmalarında uygulamak. 3
15 Günlük çalışmalarda kullanılan genel iletişim bilgilerini etkili ve sonuç odaklı kullanabilmek. 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 2 3 6
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 118    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Ders Kitabı
Diğer Kaynaklar Ders Kitabı
Materyal
Dökümanlar Ders Kitabı
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri