Ders Adı Hayat Sigortaları ve Bireysel Emeklilik Sistemleri
Ders Kodu FBS-3205
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Fatih Çelik
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Bireysel emeklilik sisteminin genel özellikleri, ekonominin genel kavramları, sermaye piyasaları ve temel sermaye piyasası araçları, Türk Sosyal güvenlik sisteminin temel özellikleri, sosyal güvenliğin finansmanı, BES in temel unsurları, gözetim ve denetim unsurları.. Müşteri odaklı satış yöntemleri , ve satış sürecinin yönetimi..
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Bireysel emeklilik sistemi ve uygulamaları hakkında öğrencilere bilgi vermek.
No Dersin Kazanımları  
1 Sermaye piyasalarındaki hukuki ve idari düzen hakkında bilgi sahibi olmak
2 Sigorta poliçesi ve poliçenin düzenlenmesindeki aktüerya prensipleri hakkında bilgi sahibi olmak
3 Sermaye piyayası araçlarının müşterilere pazarlanması aşamasında müşteriyi ikna edebilecek düzeyde bilgi ve beceriye sahip olmak.
4 Bireysel emeklilik sisteminin temel kavramlarını tanımlamak.
5 Bireysel emeklilik sistemine katılanların hakları ve yükümlülükleri hakkında bilgi sahibi olmak.
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Sosyal Güvenlik Sistemi ve Uygulamaları
2 Türkiye’de Sosyal Güvenlik Uygulamaları
3 Bireysel Emeklilik Sisteminin Tarihsel Gelişimi
4 Bireysel Emeklilik Sisteminin Amacı ve Özellikleri
5 Bireysel Emeklilik Sisteminin İşleyişi ve Taraflar
6 Bireysel Emeklilik Sisteminin Finansman Kaynakları
7 Emeklilik Yatırım Fonları
8 Bireysel Emeklilik Sisteminde Denetim Mekanizmaları ve Ceza Uygulamaları
9 Bireysel Emeklilik Sisteminde Vergilendirme
10 Dünya’da Uygulanan Bireysel Emeklilik Sistemleri
11 Etkin Bir Bireysel Emeklilik Sistemi İçin Gerekli Koşullar
12 Bireysel Emeklilik Sisteminin Genel Ekonomik Etkisi ve Ulusal Tasarruflara Etkisi
13 Bireysel Emeklilik Sisteminin Sermaye Piyasasına ve Makro Ekonomiye Etkisi
14 Bireysel Emeklilik Satış Süreci
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Programı başarıyla tamamlamak için faydalanılan teknolojik donanımları başarıyla kullanabilmek. 2
2 Programı başarıyla tamamlayabilmek ve alanında çalışmaya başladıktan sonra verimini ve başarılarını arttırmada önem kazanan, iktisat, işletme, pazarlama, hukuk ve muhasebe gibi yardımcı alanlarda yeterli bir alt yapı oluşturabilmek. 2
3 Kitap, akademik çalışma, seminer, konferans, internet ve diğer araç ve bilgi kaynaklarını kullanarak; Finans, bankacılık ve/veya sigortacılık konularında orta üst düzey yönetim görevlerinin gerektirdiği yeterli altyapıya ulaşabilmek. 2
4 Ulusal ve global piyasaları günlük olarak izleyerek ortaya çıkan gelişmeleri programda edindiği bilgi donanımını kullanarak yorumlayabilmek. 2
5 Durum analizi yapmak, strateji belirlemek, planlama yapmak ve uygulamak için gerekli olan teknolojik ve bilgi donanımlarını en etkili şekilde kriz ortamlarında kullanabilmek. 2
6 Görev alacağı finansal kuruluşun hedeflerini analiz ederek atılacak stratejik adımları belirleyebilmek, bunları hayata geçirmede yalnız olarak ya da ekip çalışması içinde insiyatif ve sorumluluklar üstlenebilme yeteneklerini geliştirebilmek 2
7 Müşteri ve personel ilişkilerinde etkili olabilme, liderlik yapabilme ve ikna edebilme yeteneklerini kullanarak problemleri çözebilmek yada işletme hedeflerini gerçekleştirmede çözüme gidebilmek. 2
8 Ekip çalışması içinde görev aldığı ortamlarda; kişisel yeteneklerini ortaya koyabilmek, bilgi potansiyelini ekip ortamına aktarabilmek ve insiyatif üstlenerek verilen görev ve hedefleri gerçekleştirebilmek ve bunu tüm ekip üyelerine maledebilmek 2
9 Gerek kendi alanı gerekse yan alanlarla ilgili haber, yayın, konferans, seminer ve diğer ortamları izleme ve okuma alışkanlığını geliştirmek ve hayat boyu öğrenme strateji oluşturabilmek 2
10 Finansal kuruluşların hizmet üretip sattığını, bunun gerçekleştirebilmenin yolunun da insan ilişkilerindeki başarıya dayandığını anlayabilmek ve benimseyebilmek 2
11 Hizmet ürününün hedeflenen düzeyde satılabilmesinde tanıtımın ve sosyal ilişkileri kavrayabilmek ve bu yöndeki yeteneklerini geliştirebilmek için sosyal aktiviteler ile etkinlikler ortamlarının organizasyonlarında öncü ve planlayıcı olabilmek 2
12 Finansal kuruluşların müşterilerine verdiği hizmetlerde uygulamaları gereken kamu yararı, sosyal sorumluluk ve meslek etiği kavramlarını benimseyebilmek ve uygulayabilmek 2
13 Finansal piyasalar ve finansal ürünler ile oyuncularını en üst düzeyde tanıyabilmek, görev aldığı ya da yönettiği kurumların başarılı olması ve büyüyebilmesi için etkin ve sonuç alıcı stratejiler oluşturarak uygulayabilmek 3
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 40
Devam 0 0
Uygulama 1 20
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 1 10 10
Sunum 1 10 10
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 5 5
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 110    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ / HİLAL İLGİN UYAR BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ ALT YAPISI /Dr.ŞEBNEM URALCAN
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri