Ders Adı Banka ve Sigorta Muhasebesi
Ders Kodu FBS-3203
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) ÖĞR.GÖR. MUSTAFA NURİ TUNCAY
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Banka ile İlgili Temel Kavramlar ve Kuruluş İşlemleri, Bankaların Kaynak Sağlama ve Muhasebe İşlemleri, bankada Yapılan Kredi işlemleri, Bankada Yapılan Kambiyo İşlemleri, Bankada Yapılan hizmet işlemleri.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Dersin temel amacı, banka işletmeleri ve muhasebe sistemi hakında bilgiler vermek , kredi verme ve muhasebeleştirmesi hakkında bilgiler vermek, hizmet ve kambiyo işlemleri ve muhasebesi hakkında bilgiler vermek,sigorta işletmeleri ve muhasebe sistemi hakkında bilgiler vermektir.
No Dersin Kazanımları  
1 Banka muhasebesini temel kurallarını öğrenmek
2 Bankalarda düzenlenmesi zorunlu olan finansal tabloları öğrenmek
3 Banka tek düzen hesap planı ve temel işleyiş kurallarını öğrenmek
4 Mevduat hesapları ve işleyişini öğrenmek
5 Kredi işlemlerini öğrenir
6 Kredi işlemleri ve muhasebeleştirilmesini öğrenir
7 Havale işlemlerini öğrenir
8 Sigorta tek düzen hesap planını listeler
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Temel Muhasebe ilkeleri, temel varsayımlar ve muhasebe standartları
2 Mali tablo temel ilkeleri
3 Mali tablolar ve raporlar
4 Bilanço, Nakit akım tablosu, Özkaynak değişim tablosu, faaliyet raporu, konsolide mali tablolar
5 Tek düzen hesap planı ve tek düzen hesap planının yapısı
6 dönen deüerler, kasa, efektif deposu
7 yoldaki paralar-türk parası, yoldaki paralar- yabancı para
8 satın alınan çekler, vadesi gelmiş menkul değerler
9 kıymetli madenler, yurtiçi bankalar- türk parası
10 Yurtdışı bankalar- yabancı para
11 ıskonto ve iştira senetleri, iskonto ve iştira senetlerinden kazanılmamış gelirler
12 ayniyat mevcudu, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası kredileri
13 Karşılıklar, genel karşılıklar
14 Kıdem tazminatı karşılığı, vergi karşılıkları, karşılıklar- yabancı para
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Programı başarıyla tamamlamak için faydalanılan teknolojik donanımları başarıyla kullanabilmek. 3
2 Programı başarıyla tamamlayabilmek ve alanında çalışmaya başladıktan sonra verimini ve başarılarını arttırmada önem kazanan, iktisat, işletme, pazarlama, hukuk ve muhasebe gibi yardımcı alanlarda yeterli bir alt yapı oluşturabilmek. 3
3 Kitap, akademik çalışma, seminer, konferans, internet ve diğer araç ve bilgi kaynaklarını kullanarak; Finans, bankacılık ve/veya sigortacılık konularında orta üst düzey yönetim görevlerinin gerektirdiği yeterli altyapıya ulaşabilmek. 3
4 Ulusal ve global piyasaları günlük olarak izleyerek ortaya çıkan gelişmeleri programda edindiği bilgi donanımını kullanarak yorumlayabilmek. 3
5 Durum analizi yapmak, strateji belirlemek, planlama yapmak ve uygulamak için gerekli olan teknolojik ve bilgi donanımlarını en etkili şekilde kriz ortamlarında kullanabilmek. 3
6 Görev alacağı finansal kuruluşun hedeflerini analiz ederek atılacak stratejik adımları belirleyebilmek, bunları hayata geçirmede yalnız olarak ya da ekip çalışması içinde insiyatif ve sorumluluklar üstlenebilme yeteneklerini geliştirebilmek 3
7 Müşteri ve personel ilişkilerinde etkili olabilme, liderlik yapabilme ve ikna edebilme yeteneklerini kullanarak problemleri çözebilmek yada işletme hedeflerini gerçekleştirmede çözüme gidebilmek. 3
8 Ekip çalışması içinde görev aldığı ortamlarda; kişisel yeteneklerini ortaya koyabilmek, bilgi potansiyelini ekip ortamına aktarabilmek ve insiyatif üstlenerek verilen görev ve hedefleri gerçekleştirebilmek ve bunu tüm ekip üyelerine maledebilmek 1
9 Gerek kendi alanı gerekse yan alanlarla ilgili haber, yayın, konferans, seminer ve diğer ortamları izleme ve okuma alışkanlığını geliştirmek ve hayat boyu öğrenme strateji oluşturabilmek 1
10 Finansal kuruluşların hizmet üretip sattığını, bunun gerçekleştirebilmenin yolunun da insan ilişkilerindeki başarıya dayandığını anlayabilmek ve benimseyebilmek 1
11 Hizmet ürününün hedeflenen düzeyde satılabilmesinde tanıtımın ve sosyal ilişkileri kavrayabilmek ve bu yöndeki yeteneklerini geliştirebilmek için sosyal aktiviteler ile etkinlikler ortamlarının organizasyonlarında öncü ve planlayıcı olabilmek 1
12 Finansal kuruluşların müşterilerine verdiği hizmetlerde uygulamaları gereken kamu yararı, sosyal sorumluluk ve meslek etiği kavramlarını benimseyebilmek ve uygulayabilmek 1
13 Finansal piyasalar ve finansal ürünler ile oyuncularını en üst düzeyde tanıyabilmek, görev aldığı ya da yönettiği kurumların başarılı olması ve büyüyebilmesi için etkin ve sonuç alıcı stratejiler oluşturarak uygulayabilmek 1
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 86    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu BANKA MUHASEBESİ M.SERDAR ATAY SİGORTA MUHASEBESİ MELİHA ÇETİN
Diğer Kaynaklar BANKA MUHASEBESİ M.SERDAR ATAY SİGORTA MUHASEBESİ MELİHA ÇETİN
Materyal
Dökümanlar BANKA MUHASEBESİ M.SERDAR ATAY SİGORTA MUHASEBESİ MELİHA ÇETİN
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri