Ders Adı Bankacılık Kredi ve Mevduat Ürünleri
Ders Kodu FBS-3117
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Orkun Özkara
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Rotatif Kredi, Spot Kredi, iskonto-iştira kredileri, taksitli ticai krediler, bireysel ihtiyaç kredileri, yatırım kredileri, bireysel finansman kredileri, konut kredileri, vadesiz mevduat, vadeli mevduat, türev ürünler, banka ve aracı kurumların aracılık ettiği yatırım ürünleri, bireysel emeklilik, birikim sigortaları
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Ürün bazında kredi ve mevduat ürünlerinin detayları ve kullanım şekilleri hakkında bilgi sahibi olmak.
No Dersin Kazanımları  
1 bireysel krediler, kurumsal krediler, mevduat ürünleri, türev ürünler, para aktarım mekanizmaları.
2 bireysel krediler, kurumsal krediler, mevduat ürünleri, türev ürünler, para aktarım mekanizmaları.
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
8 .
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Bankacılık, mevduat tanımı, çeşitleri, katılım fonu ve çeşitleri
  Ön Hazırlık: Bankacılık, mevduat tanımı, çeşitleri, katılım fonu ve çeşitleri
2 Vadelerine Göre Mevduat ve Katılım Fonlarının Sınıflandırılması
  Ön Hazırlık: Vadelerine Göre Mevduat ve Katılım Fonlarının Sınıflandırılması
3 Mevduat ve Katılım Fonlarında Diğer Uygulama Seçenekleri
  Ön Hazırlık: Mevduat ve Katılım Fonlarında Diğer Uygulama Seçenekleri
4 Mevduatta Garanti Uygulaması
  Ön Hazırlık: Mevduatta Garanti Uygulaması
5 Faiz Hesaplamasında Valör Mevduat Hesaplarında Zamanaşımı
  Ön Hazırlık: Faiz Hesaplamasında Valör Mevduat Hesaplarında Zamanaşımı
6 Banka Sırları
  Ön Hazırlık: Banka Sırları
7 Zorunlu Karşılık Sistemi
  Ön Hazırlık: Zorunlu Karşılık Sistemi
8 Mevduat Hesaplarında Tasarruf Yetkisi
  Ön Hazırlık: Mevduat Hesaplarında Tasarruf Yetkisi
9 Tüzel Kişilere Ait Hesaplarda Tasarruf Yetkisi
  Ön Hazırlık: Tüzel Kişilere Ait Hesaplarda Tasarruf Yetkisi
10 Mevduat Hesaplarının Açılışı, Para Yatırılması, Para Ödenmesi ve Kapatılması, Çekler
  Ön Hazırlık: Mevduat Hesaplarının Açılışı, Para Yatırılması, Para Ödenmesi ve Kapatılması, Çekler
11 Banka Kredileri ve Türleri
  Ön Hazırlık: Banka Kredileri ve Türleri
12 Kredi Çeşitleri
  Ön Hazırlık: Kredi Çeşitleri
13 GAYRİNAKDİ KREDİLER
  Ön Hazırlık: GAYRİNAKDİ KREDİLER
14 Kredi Süreci
  Ön Hazırlık: Kredi Süreci
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Programı başarıyla tamamlamak için faydalanılan teknolojik donanımları başarıyla kullanabilmek. 3
2 Programı başarıyla tamamlayabilmek ve alanında çalışmaya başladıktan sonra verimini ve başarılarını arttırmada önem kazanan, iktisat, işletme, pazarlama, hukuk ve muhasebe gibi yardımcı alanlarda yeterli bir alt yapı oluşturabilmek. 3
3 Kitap, akademik çalışma, seminer, konferans, internet ve diğer araç ve bilgi kaynaklarını kullanarak; Finans, bankacılık ve/veya sigortacılık konularında orta üst düzey yönetim görevlerinin gerektirdiği yeterli altyapıya ulaşabilmek. 3
4 Ulusal ve global piyasaları günlük olarak izleyerek ortaya çıkan gelişmeleri programda edindiği bilgi donanımını kullanarak yorumlayabilmek. 3
5 Durum analizi yapmak, strateji belirlemek, planlama yapmak ve uygulamak için gerekli olan teknolojik ve bilgi donanımlarını en etkili şekilde kriz ortamlarında kullanabilmek. 3
6 Görev alacağı finansal kuruluşun hedeflerini analiz ederek atılacak stratejik adımları belirleyebilmek, bunları hayata geçirmede yalnız olarak ya da ekip çalışması içinde insiyatif ve sorumluluklar üstlenebilme yeteneklerini geliştirebilmek 3
7 Müşteri ve personel ilişkilerinde etkili olabilme, liderlik yapabilme ve ikna edebilme yeteneklerini kullanarak problemleri çözebilmek yada işletme hedeflerini gerçekleştirmede çözüme gidebilmek. 3
8 Ekip çalışması içinde görev aldığı ortamlarda; kişisel yeteneklerini ortaya koyabilmek, bilgi potansiyelini ekip ortamına aktarabilmek ve insiyatif üstlenerek verilen görev ve hedefleri gerçekleştirebilmek ve bunu tüm ekip üyelerine maledebilmek 1
9 Gerek kendi alanı gerekse yan alanlarla ilgili haber, yayın, konferans, seminer ve diğer ortamları izleme ve okuma alışkanlığını geliştirmek ve hayat boyu öğrenme strateji oluşturabilmek 1
10 Finansal kuruluşların hizmet üretip sattığını, bunun gerçekleştirebilmenin yolunun da insan ilişkilerindeki başarıya dayandığını anlayabilmek ve benimseyebilmek 1
11 Hizmet ürününün hedeflenen düzeyde satılabilmesinde tanıtımın ve sosyal ilişkileri kavrayabilmek ve bu yöndeki yeteneklerini geliştirebilmek için sosyal aktiviteler ile etkinlikler ortamlarının organizasyonlarında öncü ve planlayıcı olabilmek 1
12 Finansal kuruluşların müşterilerine verdiği hizmetlerde uygulamaları gereken kamu yararı, sosyal sorumluluk ve meslek etiği kavramlarını benimseyebilmek ve uygulayabilmek 1
13 Finansal piyasalar ve finansal ürünler ile oyuncularını en üst düzeyde tanıyabilmek, görev aldığı ya da yönettiği kurumların başarılı olması ve büyüyebilmesi için etkin ve sonuç alıcı stratejiler oluşturarak uygulayabilmek 1
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 10
Devam 1 30
Uygulama 1 20
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 0 0 0
Sunum 1 10 10
Proje 1 1 1
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 93    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Derslerde gösterilen ders notları
Diğer Kaynaklar Derslerde gösterilen ders notları
Materyal
Dökümanlar Derslerde gösterilen ders notları
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri