Ders Adı Temel Bankacılık İşlemleri
Ders Kodu FBS-3107
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Öğr.Gör. Orkun ÖZKARA
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Finansal sistem, bankaların türleri, bankaların fonksiyonları, temel bankacılık faaliyetleri, banka bilançolarının analizi, bankaların menkul kıymet işlemleri, bankaların dış ticaret işlemleri, banka riskleri ve yönetimi, yatırım fonları, yatırım ortaklıkları, faktöring, forfaiting, leasing, aracı kurumlar ve sigorta şirketleri
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Finansal sistemi faaliyet gösteren temel kurumları çerçevesinde tanımak; bankacılığın temellerini anlamak.
No Dersin Kazanımları  
1 Finansal sistemi tanır
2 Banka türlerini ve fonksiyonlarını anlar
3 bankaların temel faaliyetlerini bilir
4 bankaların risklerini ve nasıl yönetileceğini bilir
5 banka dışı finansal kurumları ve faaliyetlerini bilir
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Finansal Sistem ve Bankaların yeri
  Ön Hazırlık: Yrd.Doç.Dr.Alptekin Güney Banka İşlemleri, Beta Yayınevi. 2019.
2 Banka Türleri (Merkez Bankacılığı, Yatırım Bankaları, Kalkınma Bankaları, Katılım Bankaları)
  Ön Hazırlık: Yrd.Doç.Dr.Alptekin Güney Banka İşlemleri, Beta Yayınevi. 2019.
3 Ticari Bankacılığa Giriş
  Ön Hazırlık: Yrd.Doç.Dr.Alptekin Güney Banka İşlemleri, Beta Yayınevi. 2019.
4 Bankaların Fon Kaynakları
  Ön Hazırlık: Yrd.Doç.Dr.Alptekin Güney Banka İşlemleri, Beta Yayınevi. 2019.
5 Bankaların Fon Kullandırma İşlemleri
  Ön Hazırlık: Yrd.Doç.Dr.Alptekin Güney Banka İşlemleri, Beta Yayınevi. 2019.
6 Temel Kredi Bilgisi
  Ön Hazırlık: Yrd.Doç.Dr.Alptekin Güney Banka İşlemleri, Beta Yayınevi. 2019.
7 Kredi Türleri (Bireysel KRedileri, Ticari Krediler, Gayrinakdi Krediler)
  Ön Hazırlık: Yrd.Doç.Dr.Alptekin Güney Banka İşlemleri, Beta Yayınevi. 2019.
8 Ara (vize) sınav
  Ön Hazırlık: Yrd.Doç.Dr.Alptekin Güney Banka İşlemleri, Beta Yayınevi. 2019.
9 Bankaların dış ticaret işlemleri
  Ön Hazırlık: Yrd.Doç.Dr.Alptekin Güney Banka İşlemleri, Beta Yayınevi. 2019.
10 Bankaların menkul kıymet işlemleri
  Ön Hazırlık: Yrd.Doç.Dr.Alptekin Güney Banka İşlemleri, Beta Yayınevi. 2019.
11 Bankaların maruz kaldıkları riskler ve yönetimi
  Ön Hazırlık: Yrd.Doç.Dr.Alptekin Güney Banka İşlemleri, Beta Yayınevi. 2019.
12 Finansal sistemde faaliyet gösteren banka dışı aracı kurumlar ile sigorta şirketleri
  Ön Hazırlık: Yrd.Doç.Dr.Alptekin Güney Banka İşlemleri, Beta Yayınevi. 2019.
13 Yatırım fonları ve yatırım ortaklıkları
  Ön Hazırlık: Yrd.Doç.Dr.Alptekin Güney Banka İşlemleri, Beta Yayınevi. 2019.
14 Faktöring, Forfaiting ve Leasing şirketleri
  Ön Hazırlık: Yrd.Doç.Dr.Alptekin Güney Banka İşlemleri, Beta Yayınevi. 2019.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Programı başarıyla tamamlamak için faydalanılan teknolojik donanımları başarıyla kullanabilmek. 2
2 Programı başarıyla tamamlayabilmek ve alanında çalışmaya başladıktan sonra verimini ve başarılarını arttırmada önem kazanan, iktisat, işletme, pazarlama, hukuk ve muhasebe gibi yardımcı alanlarda yeterli bir alt yapı oluşturabilmek. 2
3 Kitap, akademik çalışma, seminer, konferans, internet ve diğer araç ve bilgi kaynaklarını kullanarak; Finans, bankacılık ve/veya sigortacılık konularında orta üst düzey yönetim görevlerinin gerektirdiği yeterli altyapıya ulaşabilmek. 2
4 Ulusal ve global piyasaları günlük olarak izleyerek ortaya çıkan gelişmeleri programda edindiği bilgi donanımını kullanarak yorumlayabilmek. 2
5 Durum analizi yapmak, strateji belirlemek, planlama yapmak ve uygulamak için gerekli olan teknolojik ve bilgi donanımlarını en etkili şekilde kriz ortamlarında kullanabilmek. 1
6 Görev alacağı finansal kuruluşun hedeflerini analiz ederek atılacak stratejik adımları belirleyebilmek, bunları hayata geçirmede yalnız olarak ya da ekip çalışması içinde insiyatif ve sorumluluklar üstlenebilme yeteneklerini geliştirebilmek 2
7 Müşteri ve personel ilişkilerinde etkili olabilme, liderlik yapabilme ve ikna edebilme yeteneklerini kullanarak problemleri çözebilmek yada işletme hedeflerini gerçekleştirmede çözüme gidebilmek. 1
8 Ekip çalışması içinde görev aldığı ortamlarda; kişisel yeteneklerini ortaya koyabilmek, bilgi potansiyelini ekip ortamına aktarabilmek ve insiyatif üstlenerek verilen görev ve hedefleri gerçekleştirebilmek ve bunu tüm ekip üyelerine maledebilmek 1
9 Gerek kendi alanı gerekse yan alanlarla ilgili haber, yayın, konferans, seminer ve diğer ortamları izleme ve okuma alışkanlığını geliştirmek ve hayat boyu öğrenme strateji oluşturabilmek 2
10 Finansal kuruluşların hizmet üretip sattığını, bunun gerçekleştirebilmenin yolunun da insan ilişkilerindeki başarıya dayandığını anlayabilmek ve benimseyebilmek 2
11 Hizmet ürününün hedeflenen düzeyde satılabilmesinde tanıtımın ve sosyal ilişkileri kavrayabilmek ve bu yöndeki yeteneklerini geliştirebilmek için sosyal aktiviteler ile etkinlikler ortamlarının organizasyonlarında öncü ve planlayıcı olabilmek 1
12 Finansal kuruluşların müşterilerine verdiği hizmetlerde uygulamaları gereken kamu yararı, sosyal sorumluluk ve meslek etiği kavramlarını benimseyebilmek ve uygulayabilmek 1
13 Finansal piyasalar ve finansal ürünler ile oyuncularını en üst düzeyde tanıyabilmek, görev aldığı ya da yönettiği kurumların başarılı olması ve büyüyebilmesi için etkin ve sonuç alıcı stratejiler oluşturarak uygulayabilmek 2
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 90
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 10
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 1 10 10
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 110    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Banka İşlemleri Beta Yayınevi Öğr.Gör. Orkun ÖZkara Ders Notları
Diğer Kaynaklar Banka İşlemleri Beta Yayınevi Öğr.Gör. Orkun ÖZkara Ders Notları
Materyal
Dökümanlar Banka İşlemleri Beta Yayınevi Öğr.Gör. Orkun ÖZkara Ders Notları
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri