Ders Adı Mezuniyet Tez Çalışması I
Ders Kodu YTM-451
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 7.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler) Prof.Dr. Deniz YILMAZ
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Tüm tarım alet ve makinalarını ve Tarım makinaları ile ilgili mühendislik esasları, Araştırma yöntemleri ve istatistik analizlerin kullanımı, dispozisyon oluşturma ve Edinilen bilgileri düzgün bir metin haline getirme
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı öğrencinin belli bir konuda teorik veya uygulamalı bir araştırma yapıp, bunu bilimsel yazım kurallarına uygun bir rapor halinde sunma bilgi ve becerilerini geliştirmelerini sağlamaktır.
No Dersin Kazanımları  
1 Araştırma yöntemleri ile ilgili temel bilgileri kavrayabilme
2 Yapacağı çalışmanın mesleki açıdan önemini ortaya koyabilme
3 Öğrenimleri süresince kazanmış oldukları bilgi ve becerilerini Diploma tezi için hedefledikleri konuda kullanabilme
4 Tez çalışması sırasında gerekli bilgiye ulaşabilmek amacıyla disiplinler arası çalışma ve girişimlerde bulunabilme
5 Teknolojik gelişmeleri takip etme ve çalışmalarında kullanabilme
6 Mesleki sorumluluklarını kavrama, planlı çalışma disiplinine sahip olma
7 Gerekli bilgiye basılı kaynaklardan, sanal ortamdan ulaşabilme ve elde ettiği bilgileri mantık sırası içerisinde sıralayabilme
8 Edindiği bilgileri ve çalışmalarına ait sonuçları düzgün bir metin halinde sunabilme ve değerlendirebilme
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10
1
2
3
4
5
6
7
8
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Dersin tanıtımı, tanışma
2 Araştırma Yöntemlerinin Belirlenmesi, konu ile ilgili bilgi toplama
3 Sanal ortamdaki kaynaklar ve basılı kaynakların incelenmesi ve toplanması
4 Toplanan bilgilerin incelenmesi, değerlendirilmesi, gerekiyorsa konu ile ilgili diğer disiplinlerden bilgi alma
5 Toplanan bilgilerin incelenmesi, değerlendirilmesi, gerekiyorsa konu ile ilgili özel kurum ve kuruluşlarda inceleme yapma, bilgi alma
6 Deneme kurma/anket yapma/ inceleme yapma
7 Deneme kurma/anket yapma/ inceleme yapma
8 Dönem arası değerlendirme
9 Deneme kurma/anket yapma/ inceleme yapma
10 Deneme kurma/anket yapma/ inceleme yapma
11 Kaynaklardan elde edilen bilgilerin derlenmesi, sunu hazırlanması
12 Tezin Hazırlanması
13 Tezin Hazırlanması
14 Tezin Hazırlanması
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Tarım makinaları ile ilgili temel kavramları tanımlayabilir 4
2 Tarımsal ve tarıma dayalı sanayi üretimi yapan kuruluşlarda mekanizasyon zincirinin oluşturulması, işletilmesi ve optimizasyonunu gerçekleştirebilir 4
3 Tarımsal ve tarıma dayalı üretim yapan sanayi kuruluşlarında enerji kaynaklarının kullanımını yönetebilir 3
4 Tarım makinalarının tasarımı, projelendirilmesi ve üretim i faaliyetlerini gerçekleştirebilir 4
5 Tarımsal üretim yapan işletmelerde bilişim teknolojilerinin kullanımı gerçekleştirebilir 4
6 Tarımsal ve tarıma dayalı sanayi üretimi yapan kuruluşlarda problemlerin çözümüne yönelik mevcut yöntemleri değerlendirebilir, alternatif çözümler geliştirebilir ve amaca en uygun çözümleri seçebilir 5
7 İşletmelerde modern tarım tekniklerine uygun üretim yapısı oluşturabilir 5
8 İlgili mevzuatları takip ederek, üretimin mevzuatlara uygun bir şekilde gerçekleşmesini sağlayabilir 4
9 Toplumsal ve sosyal sorumluluk prensibiyle çevreye duyarlı, doğal kaynakları koruyucu üretim modellerini oluşturabilir 4
10 Mesleki anlamda kendini geliştirebilmek için takip edilmesi gereken yöntemleri uygulayabilir 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 14 25
Uygulama 1 0
Labaratuvar 6 25
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 25
Arazi Çalışması 4 25
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 100
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 1 14
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 0 0 0
Sunum 1 1 1
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 6 3 18
Arazi ya da Alan Çalışması 4 2 8
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 56    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu -
Diğer Kaynaklar -
Materyal
Dökümanlar -
Ödevler -
Sınavlar -
Materyal Diğer -
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri