Ders Adı Hassas Tarım Teknolojisi
Ders Kodu YTM-428
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 8.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Dr. Öğr. Üyesi Önder UYSAL
Dersin Yardımcıları -
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Hassas tarımın tüm bileşenlerini kapsar. Bu bileşenler içerisinde GPS, CBS, verim haritalama, değişken oranlı uygulamalar ve ISO-Bus gibi tüm teknolojileri ilgili benzeri bilgiler. Verim haritalamayı, Değişken oranlı uygulamayı, bunların bileşenlerini ortaya koyar. Traktör, biçerdöver, toprak işleme aletleri; ekim, dikim ve gübreleme makinaları, tarımsal savaş makinaları, sulama makinaları, hasatharman makinaları, sulama makinaları, bitki koruma makinalarındaki uygulamaları ve Hassas tarımda ekonomiklik ve işletme kavramlarını kapsar.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Dersin içeriğine uygun olacak şekilde öğrencilere Hassas tarımın prensip ve kavramlarını açıklamak, hassas tarımda kullanılan teknolojiler ve teknikleri açıklamak, Hassas tarımda Tarım makinaları uygulamalarını açıklamak ve öğretmek.
No Dersin Kazanımları  
1 Hassas tarım yöntemlerini kavrayabilmek.
2 Hassas tarım teknolojileri hakkında yeterli bilgiye sahip olmak.
3 Çeşitli mühendislik dallarını ve yöntemlerini hassas tarım anlamında sentezleyebilmek.
4 Tarımda verimdeki değişkenlikleri hassas tarım yöntemleriyle analiz edebilmek.
5 Tarımsal üretimde verimi arttırırken çevreye duyarlı ve heterojen uygulamalar hakkında bilgi edinmek.
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Hassas tarıma giriş, tanımı ve amaçları
  Ön Hazırlık: Ders Notları ve güncel makaleler
2 Konum Belirleme Sistemleri
  Ön Hazırlık: Ders Notları ve güncel makaleler
3 Verim Görüntüleme - Haritalama Sistemleri
  Ön Hazırlık: Ders Notları ve güncel makaleler
4 Toprak Örnekleme ve Toprak Özellikleri Haritalama Yöntemleri
  Ön Hazırlık: Ders Notları ve güncel makaleler
5 Uzaktan Algılama
  Ön Hazırlık: Ders Notları ve güncel makaleler
6 Tarla ve Ürün Koşullarını Belirleme Yöntemleri
  Ön Hazırlık: Ders Notları ve güncel makaleler
7 Ara snav
8 Veri İşleme ve Karar Verme
  Ön Hazırlık: Ders Notları ve güncel makaleler
9 Coğrafi Bilgi Sistemleri (GIS)
  Ön Hazırlık: Ders Notları ve güncel makaleler
10 Değişken Düzeyli Uygulama (VRA) ve Değişken Düzeyli Teknolojisi (VRT)
  Ön Hazırlık: Ders Notları ve güncel makaleler
11 Hassas Tarım Teknolojisinin Ekonomikliği
  Ön Hazırlık: Ders Notları ve güncel makaleler
12 Tesise Özgü Mahsul Yönetimi
  Ön Hazırlık: Ders Notları ve güncel makaleler
13 Hassas Tarım Teknolojisinin Adaptasyonu
  Ön Hazırlık: Ders Notları ve güncel makaleler
14 Final
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Tarım makinaları ile ilgili temel kavramları tanımlayabilir 4
2 Tarımsal ve tarıma dayalı sanayi üretimi yapan kuruluşlarda mekanizasyon zincirinin oluşturulması, işletilmesi ve optimizasyonunu gerçekleştirebilir 4
3 Tarımsal ve tarıma dayalı üretim yapan sanayi kuruluşlarında enerji kaynaklarının kullanımını yönetebilir 4
4 Tarım makinalarının tasarımı, projelendirilmesi ve üretim i faaliyetlerini gerçekleştirebilir 4
5 Tarımsal üretim yapan işletmelerde bilişim teknolojilerinin kullanımı gerçekleştirebilir 5
6 Tarımsal ve tarıma dayalı sanayi üretimi yapan kuruluşlarda problemlerin çözümüne yönelik mevcut yöntemleri değerlendirebilir, alternatif çözümler geliştirebilir ve amaca en uygun çözümleri seçebilir 5
7 İşletmelerde modern tarım tekniklerine uygun üretim yapısı oluşturabilir 5
8 İlgili mevzuatları takip ederek, üretimin mevzuatlara uygun bir şekilde gerçekleşmesini sağlayabilir 3
9 Toplumsal ve sosyal sorumluluk prensibiyle çevreye duyarlı, doğal kaynakları koruyucu üretim modellerini oluşturabilir 5
10 Mesleki anlamda kendini geliştirebilmek için takip edilmesi gereken yöntemleri uygulayabilir 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 100
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 12 3 36
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 12 2 24
Ödevler 2 2 4
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 30 30
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 104    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu 1. Kirişci, V., Keskin, M., Say, S.M., Keskin, S.G., Hassas Uygulamalı Tarım Teknolojisi, Nobel Kitabevi. 1999. Özkan T., 1995. Temel Elektronik, Kayhan Matbaası, İstanbul. 2. The Precision-Farming Guide for Agriculturists, by Morgan and Ess, Deere & Company, 1997 & 2003
Diğer Kaynaklar Ders notları
Materyal
Dökümanlar ...
Ödevler ...
Sınavlar Arasınav ve Final
Materyal Diğer ...
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri