Ders Adı Tarım Makinaları Tasarımı
Ders Kodu YTM-426
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 8.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Deniz YILMAZ
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Tasarım ve imalat teknikleri, kuyruk mili hidromotor vb. güç aktarım sistemleri. Dayanım hesapları.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Tarım makinalarının Tasarımı ve imalatında kullanılan yöntemlerin öğretilmesi.
No Dersin Kazanımları  
1 Tarım makinalarında genel tasarım parametrelerini bilir.
2 Tarım makinalarında imalat tekniklerini bilir.
3 Tarım makinalarında özel yapılan makinaları tanıyabilir.
4 Tarım Makinalarında kullanılan malzemeler bilir
5 Tarım makinalarının projelendirilmesi konusunda bilgi sahibi olur
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Ders hakkında özet, genel bilgilerin verilmesi dersin amaçlarının anlatılması.
2 Tarım makinalarının genel tanıtımı.
3 Tarım makinalarında kullanılan güç düzenleri ve sistemleri.
4 Tarım makinalarında kullanılan hareket ve güç iletim sistemleri ve eşitlikler.
5 Makinalarda genel hesaplar ve örnek çözümleri.
6 Makinalarda genel hesaplar ve örnek çözümleri.
7 Makinalarda genel hesaplar ve örnek çözümleri.
8 Ara sınav
9 Tarım makinalarında özel amaçlı üretilen makinalar.
10 Güç aktarım sistemlerinin seçimi ve seçileri etkileyen parametreler.
11 Makina malzeme seçim faktörleri ve dayanım, mukavemet hesapları.
12 Makinalarda genel hesaplar ve örnek çözümleri.
13 Makinalarda genel hesaplar ve örnek çözümleri.
14 Makinalarda genel hesaplar ve örnek çözümleri.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Tarım makinaları ile ilgili temel kavramları tanımlayabilir 4
2 Tarımsal ve tarıma dayalı sanayi üretimi yapan kuruluşlarda mekanizasyon zincirinin oluşturulması, işletilmesi ve optimizasyonunu gerçekleştirebilir 2
3 Tarımsal ve tarıma dayalı üretim yapan sanayi kuruluşlarında enerji kaynaklarının kullanımını yönetebilir 2
4 Tarım makinalarının tasarımı, projelendirilmesi ve üretim i faaliyetlerini gerçekleştirebilir 5
5 Tarımsal üretim yapan işletmelerde bilişim teknolojilerinin kullanımı gerçekleştirebilir 2
6 Tarımsal ve tarıma dayalı sanayi üretimi yapan kuruluşlarda problemlerin çözümüne yönelik mevcut yöntemleri değerlendirebilir, alternatif çözümler geliştirebilir ve amaca en uygun çözümleri seçebilir 3
7 İşletmelerde modern tarım tekniklerine uygun üretim yapısı oluşturabilir 2
8 İlgili mevzuatları takip ederek, üretimin mevzuatlara uygun bir şekilde gerçekleşmesini sağlayabilir 1
9 Toplumsal ve sosyal sorumluluk prensibiyle çevreye duyarlı, doğal kaynakları koruyucu üretim modellerini oluşturabilir 1
10 Mesleki anlamda kendini geliştirebilmek için takip edilmesi gereken yöntemleri uygulayabilir 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 14 20
Uygulama 0 0
Labaratuvar 3 20
Proje 0 0
Atölye 3 20
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 3 3 9
Ödevler 2 4 8
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 4 3 12
Arazi ya da Alan Çalışması 1 3 3
Ara Sınavlar 1 2 2
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 78    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu -
Diğer Kaynaklar -
Materyal
Dökümanlar -
Ödevler -
Sınavlar -
Materyal Diğer -
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri