Ders Adı Biyoyakıt Teknolojisi
Ders Kodu YTM-420
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 8.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Dr. Öğr. Üyesi Önder UYSAL
Dersin Yardımcıları -
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Biyokütle kaynakları, Biyokütle enerjisi, Biyogaz teknolojisi, Biyodizel teknolojisi, Biyohidrojen, Biyoalkoler, Biyoethanol teknolojisi, Enerji Bitkileri, Türkiye de ve Dünyada biyoyakıtlar, 3. ve 4. nesil biyoyakıtlar.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Katı, sıvı ve gaz halinde bulunan biyoyakıtların hammaddelerini, üretim tekniklerini, kullanım amaç ve alanlarını öğretmek. Biyoyakıtların fosil yakıtlara olan üstünlüklerini öğretmek.
No Dersin Kazanımları  
1 Biyoyakıtlar hakkında genel bilgiye sahip olunur.
2 Biyoyakıtların üretim teknolojisi öğrenilir.
3 Biyoyakıtların çevreye ve tarım üzerine etkilerinin farkında olunur.
4 Biyoyakıt üretimi için kullanılan organik kaynakların neler olduğunu açıklayabilir.
5 Farklı biyoyakıt üretim süreçlerini (gazifikasyon, transesterifikasyon, vs.) karşılaştırabilir.
6 Biyoyakıt üretim süreçlerinin aşamalarını sıralayabilir.
7 Biyoyakıt üretimi ile ilintili madde ve enerji denkliklerini hesaplayabilir.
8 Biyoyakıtlar ile fosil yakıtları enerji eldesi, üretim prosesleri ve çevresel etkiler açısından kıyaslayabilir.
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Biyokütle kaynakları
2 Biyokütle enerjisi
3 Biyokütle dönüşüm teknolojisi: Esterfikasyon-Biyodizel.
4 Biyokütle dönüşüm teknolojisi: Transesterifikasyon-Biyodizel.
5 Biyokütle dönüşüm teknolojisi: Hidroliz/Fermantasyon-Etanol.
6 Biyokütle dönüşüm teknolojisi: Gazlaştırma-Etanol/Metanol/Dimetil Eter/FT Motorin/FT Benzin/Hidrojen.
7 Ara Sınav
8 Biyokütle dönüşüm teknolojisi: Piroliz-Biyoyağ.
9 Biyokütle dönüşüm teknolojisi: Karbonizasyon-Odun kömürü.
10 Biyokütle dönüşüm teknolojisi: Metanasyon-Biyometan/Biyogaz.
11 Biyokütle dönüşüm teknolojisi: Fotofermentasyon-Biyohidrojen.
12 Mikrobiyal dönüşüm prosesleri.
13 Türkiye'de ve Dünya'da Biyoyakıtlar.
14 Final
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Tarım makinaları ile ilgili temel kavramları tanımlayabilir 4
2 Tarımsal ve tarıma dayalı sanayi üretimi yapan kuruluşlarda mekanizasyon zincirinin oluşturulması, işletilmesi ve optimizasyonunu gerçekleştirebilir 3
3 Tarımsal ve tarıma dayalı üretim yapan sanayi kuruluşlarında enerji kaynaklarının kullanımını yönetebilir 5
4 Tarım makinalarının tasarımı, projelendirilmesi ve üretim i faaliyetlerini gerçekleştirebilir 4
5 Tarımsal üretim yapan işletmelerde bilişim teknolojilerinin kullanımı gerçekleştirebilir 4
6 Tarımsal ve tarıma dayalı sanayi üretimi yapan kuruluşlarda problemlerin çözümüne yönelik mevcut yöntemleri değerlendirebilir, alternatif çözümler geliştirebilir ve amaca en uygun çözümleri seçebilir 4
7 İşletmelerde modern tarım tekniklerine uygun üretim yapısı oluşturabilir 5
8 İlgili mevzuatları takip ederek, üretimin mevzuatlara uygun bir şekilde gerçekleşmesini sağlayabilir 5
9 Toplumsal ve sosyal sorumluluk prensibiyle çevreye duyarlı, doğal kaynakları koruyucu üretim modellerini oluşturabilir 5
10 Mesleki anlamda kendini geliştirebilmek için takip edilmesi gereken yöntemleri uygulayabilir 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 100
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 12 3 36
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 12 2 24
Ödevler 4 2 8
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 30 30
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 108    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Biyoyakıt teknolojileri ders notları. Biyoyakıtlar kitabı.
Diğer Kaynaklar Slaytlar, Yabancı Kaynaklar, Videolar, Makaleler, Araştırma notları - Biomassas a Renewable Energy Source. A Limited Report by The Royal Commission on Environmental Pollution - Biofuels and the Environment: First Triennial Report to Congress, U.S. Environmental Protection Agency Washington, DC. - Demuynck, M., Nyns, J. E., Palz, W., 1984. “Biogas Plants in Europe”, - D. Reidel Publishing Company. Reed, B., T., Agua, D., 1997,“Handbook of Biomass Downdraft Gasifier Engine Systems”, The Biomass Energy Foundation Press. -Khan, M., R., 1996.“Conversion and Utilization of Waste Materials”,Taylor & Francis. - Osamu, K., Thomas, J., Robert, M., P., Abdellah, R., 1999. “Energy and Biomass Engineering”, The American Society of Agricultural Engineers. -Twidell, J. W, Weir, A. D., 1986.“Renewable Energy Resources”, E. & F. N. Spon
Materyal
Dökümanlar ...
Ödevler Ders sonrası konu ile ile ilgili uygulamalar.
Sınavlar 1-Arasınav 2-Final
Materyal Diğer Ödevler ve uygulamalar
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri