Ders Adı İklimlendirme Tekniği
Ders Kodu YTM-418
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 8.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Kamil EKİNCİ
Dersin Yardımcıları Prof. Dr. Kamil EKİNCİ
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği İklimlendirme tekniğinin temel kavramları, saf maddenin fazları, hal değişimleri, ideal gazlar, iklimlendirme prosesleri ve psikrometrik diyagram
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilere iklimlendirme tekniğinin mühendislik işlemlerine uygulamaları hakkında bilgi sağlamaktır.
No Dersin Kazanımları  
1 İklimlendirme tekniğinin temel kavramlarını bilir
2 Faklı iklimlendirme proseslerini bilir
3 İklimlendirme proseslerinin hesaplamasını yapar
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10
1
2
3
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Mekanik ve ısıl temel esaslar
  Ön Hazırlık: Sayfa 17–30
2 Mekanik ve ısıl temel esaslar
  Ön Hazırlık: Sayfa 30–44
3 Gazların termodinamiği
  Ön Hazırlık: Sayfa 49–51
4 Kütle ve ısı transferi
  Ön Hazırlık: Sayfa 55–72
5 Atmosfer, iklim ve hava
  Ön Hazırlık: Sayfa 75–81
6 Atmosfer, iklim ve hava
  Ön Hazırlık: Sayfa 81–96
7 Psikrometrik ve ıslak hava diyagramları
  Ön Hazırlık: Sayfa 97–107
8 Ara sınav iklimlendirme tekniği
  Ön Hazırlık: ilgili bölümler çalışılacak
9 Psikrometrik ve ıslak hava diyagramları
  Ön Hazırlık: Sayfa 117–127
10 Psikrometrik ve ıslak hava diyagramları
  Ön Hazırlık: Sayfa 141–151
11 Havalandırma ve iklimlendirme
  Ön Hazırlık: Sayfa 153–169
12 Havalandırma ve iklimlendirme
  Ön Hazırlık: Sayfa 169–178
13 Havalandırma ve iklimlendirme cihaz ve sistemleri
  Ön Hazırlık: Sayfa 179–189
14 Havalandırma ve iklimlendirme cihaz ve sistemleri
  Ön Hazırlık: Sayfa 190–201
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Tarım makinaları ile ilgili temel kavramları tanımlayabilir 3
2 Tarımsal ve tarıma dayalı sanayi üretimi yapan kuruluşlarda mekanizasyon zincirinin oluşturulması, işletilmesi ve optimizasyonunu gerçekleştirebilir 3
3 Tarımsal ve tarıma dayalı üretim yapan sanayi kuruluşlarında enerji kaynaklarının kullanımını yönetebilir 3
4 Tarım makinalarının tasarımı, projelendirilmesi ve üretim i faaliyetlerini gerçekleştirebilir 4
5 Tarımsal üretim yapan işletmelerde bilişim teknolojilerinin kullanımı gerçekleştirebilir 4
6 Tarımsal ve tarıma dayalı sanayi üretimi yapan kuruluşlarda problemlerin çözümüne yönelik mevcut yöntemleri değerlendirebilir, alternatif çözümler geliştirebilir ve amaca en uygun çözümleri seçebilir 3
7 İşletmelerde modern tarım tekniklerine uygun üretim yapısı oluşturabilir 4
8 İlgili mevzuatları takip ederek, üretimin mevzuatlara uygun bir şekilde gerçekleşmesini sağlayabilir 4
9 Toplumsal ve sosyal sorumluluk prensibiyle çevreye duyarlı, doğal kaynakları koruyucu üretim modellerini oluşturabilir 3
10 Mesleki anlamda kendini geliştirebilmek için takip edilmesi gereken yöntemleri uygulayabilir 3
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 6 1 6
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 110    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Doğan,H. 2008. Havalandırma ve İklimlendirme esasları. Seçkin yayıncılık.
Diğer Kaynaklar Doğan,H. 2008. Havalandırma ve İklimlendirme esasları. Seçkin yayıncılık.
Materyal
Dökümanlar Doğan,H. 2008. Havalandırma ve İklimlendirme esasları. Seçkin yayıncılık.
Ödevler
Sınavlar ara sınavlar ve final sınavı
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri