Ders Adı Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi
Ders Kodu YTM-416
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 8.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Doç. Dr. Osman GÖKDOĞAN
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Girişimci nitelikleri, girişim fırsatı, yapılabilirlik, iş modeli, geliştirme, girişimin kuruluşu, girişimin yönetimi, stratejik yönetim.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Yönetimsel hedeflerin gerçekleştirmesini sağlayacak bilginin geliştirilmesi, planlanması, yönetimi vd.
No Dersin Kazanımları  
1 Yönetimsel hedeflerin gerçekleştirmesini sağlayacak bilginin geliştirilmesi, planlanması, yönetimi vd.
2 Teknoloji ve İnovasyon
3 Bilimsel Yönetim Dönemi,Teknolojik Değişim ve İşletme
4 Türkiye’nin Ulusal İnovasyon Sistemi
5 Stratejilerin Uygulanması
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Giriş ve tarihçe
2 Endüstri devrimi ve veri
3 İşletmeler için inovasyonun önemi
4 İnovasyon yönetimi ve stratejileri
5 İnovasyon kaynakları
6 Toplumsal ve Ekonomik Kalkınma İçin İnovasyonun Önemi
7 Girişimci nitelikleri
8 İş Planı Geliştirme
9 Girişimin kuruluşu
10 Girişimin yönetimi
11 Küçük işletmelerde stratejik yönetim
12 Girişim fırsatı ve iş fikri
13 İş modelinin tanıtımı
14 Değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Tarım makinaları ile ilgili temel kavramları tanımlayabilir 5
2 Tarımsal ve tarıma dayalı sanayi üretimi yapan kuruluşlarda mekanizasyon zincirinin oluşturulması, işletilmesi ve optimizasyonunu gerçekleştirebilir 5
3 Tarımsal ve tarıma dayalı üretim yapan sanayi kuruluşlarında enerji kaynaklarının kullanımını yönetebilir 5
4 Tarım makinalarının tasarımı, projelendirilmesi ve üretim i faaliyetlerini gerçekleştirebilir 5
5 Tarımsal üretim yapan işletmelerde bilişim teknolojilerinin kullanımı gerçekleştirebilir 5
6 Tarımsal ve tarıma dayalı sanayi üretimi yapan kuruluşlarda problemlerin çözümüne yönelik mevcut yöntemleri değerlendirebilir, alternatif çözümler geliştirebilir ve amaca en uygun çözümleri seçebilir 1
7 İşletmelerde modern tarım tekniklerine uygun üretim yapısı oluşturabilir 1
8 İlgili mevzuatları takip ederek, üretimin mevzuatlara uygun bir şekilde gerçekleşmesini sağlayabilir 1
9 Toplumsal ve sosyal sorumluluk prensibiyle çevreye duyarlı, doğal kaynakları koruyucu üretim modellerini oluşturabilir 1
10 Mesleki anlamda kendini geliştirebilmek için takip edilmesi gereken yöntemleri uygulayabilir 1
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 40 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 14 1 14
Sunum 14 1 14
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 14 1 14
Yarıyıl Sonu Sınavı 14 1 14
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 112    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Teknoloji, İnovasyon ve Girişimcilik (Editörler: Prof. Dr. Cevahir UZKURT, Dr. Öğr. Üyesi Gökhan ÖNDER), Anadolu Üniversitesi.
Diğer Kaynaklar Teknoloji, İnovasyon ve Girişimcilik (Editörler: Prof. Dr. Cevahir UZKURT, Dr. Öğr. Üyesi Gökhan ÖNDER), Anadolu Üniversitesi.
Materyal
Dökümanlar Teknoloji, İnovasyon ve Girişimcilik (Editörler: Prof. Dr. Cevahir UZKURT, Dr. Öğr. Üyesi Gökhan ÖNDER), Anadolu Üniversitesi.
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri