Ders Adı Hasat ve Harman Makinaları
Ders Kodu YTM-415
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 7.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Deniz YILMAZ
Dersin Yardımcıları Arş. Gör. Dr. Mehmet Emin GÖKDUMAN
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Giriş-Sınıflandırma-Hasat Makinalarında Temel İşlevsel Süreçler-Hasat Makinaları Tasarımında Genel İlkeler-Hasat Makinaları Kullanınımda Genel İlkeler-Kaba yem hasat makinaları-Yöntem ve makinalar-Kesme mekaniği ve bitki yapısı -Makaslama kesme kuramı ve düzenleri (Tanburlu, diskli tip ot biçme makinaları)- Serbest kesme kuramı ve düzenleri- Kıyma işlemi-Silaj makinaları-Tırmıklama-Tırmıklama kuramı-Ot tırmıkları (Yıldız çarklı, ağik tanburlu, rotorlu tip)-Balyalama-Sıkıştırma kuramı-Balya makinaları (dikdörtgen, slinidirik)-Taneli ürün hasatı-Yöntem ve makinalar-Biçerdöver -Fonksiyonel işlemler ve kuramla-Temel birimler-Tabla- Harmanlama Birimi-Ayırma Birimi- Temizleme Birimi -Lif Bitkileri hasatı-Pamuk toplama makinaları-Keten/Kenevir Hasat Makinaları-Meyve ve Sebze Hasat Makinaları-Hasat kısıtları (Doğal, ekonomik)-Fonksiyonel işlemler-Hasat (silkeleme, sarsma, yolma)-Toplama- Ayırma
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilerin; hasat işleminin temel işlevini ve hasat süreçlerini anlayabilmesi, kesme kuramını kavrayabilmesini, hasat makinalarını tanımasını, hasat makinalarının genel olarak konstrüktif ve kullanım özelliklerini kavramasını sağlamaktır.
No Dersin Kazanımları  
1 Hasadın tanımı, tarihsel gelişimi, Türkiye’de hasat makinalarının durmunu kavrayabilme
2 Hasat kuramını kavrayabilme
3 Hasatta kullanılan biçme makinalarını öğrenme
4 Silaj mekanizasyonunu kavrayabilme
5 Taneli ürün hasat makinalarının konstrüktif ve kullanım özelliklerini kavrayabilme
6 Meyve ve sebze hasadında kullanılan makinaları öğrenme
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10
1
2
3
4
5
6
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 -Sınıflandırma -Hasat Makinalarında Temel İşlevsel Süreçler -Hasat Makinaları Tasarımında Genel İlkeler -Hasat Makinaları Kullanınımda Genel İlkeler
2 Kaba yem hasat makinaları -Yöntem ve makinalar -Kesme mekaniği ve bitki yapısı
3 Makaslama kesme kuramı ve düzenleri (Tanburlu, diskli tip ot biçme makinaları) -Serbest kesme kuramı ve düzenleri -Kıyma işlemi
4 Silaj makinaları
5 Tırmıklama -Tırmıklama kuramı -Ot tırmıkları (Yıldız çarklı, eğik tanburlu, rotorlu tip)
6 Balyalama -Sıkıştırma kuramı -Balya makinaları (dikdörtgen, silinidirik)
7 Taneli ürün hasatı -Yöntem ve makinalar
8 Ara sınav
9 Biçerdöver -Fonksiyonel işlemler ve kuramlar
10 Temel birimler -Tabla -Harmanlama Birimi, -Ayırma Birimi, -Temizleme Birimi
11 Pamuk toplama makinaları -(Keten/Kenevir Hasat Makinaları)
12 Meyve ve Sebze Hasat Makinaları
13 Fonksiyonel işlemler -Hasat (silkeleme, sarsma, yolma) -Toplama -Ayırma -Meyve –sebze Hasat Makinalarından beklenilen özellikler
14 Final Sınavı
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Tarım makinaları ile ilgili temel kavramları tanımlayabilir 4
2 Tarımsal ve tarıma dayalı sanayi üretimi yapan kuruluşlarda mekanizasyon zincirinin oluşturulması, işletilmesi ve optimizasyonunu gerçekleştirebilir 4
3 Tarımsal ve tarıma dayalı üretim yapan sanayi kuruluşlarında enerji kaynaklarının kullanımını yönetebilir 2
4 Tarım makinalarının tasarımı, projelendirilmesi ve üretim i faaliyetlerini gerçekleştirebilir 5
5 Tarımsal üretim yapan işletmelerde bilişim teknolojilerinin kullanımı gerçekleştirebilir 4
6 Tarımsal ve tarıma dayalı sanayi üretimi yapan kuruluşlarda problemlerin çözümüne yönelik mevcut yöntemleri değerlendirebilir, alternatif çözümler geliştirebilir ve amaca en uygun çözümleri seçebilir 4
7 İşletmelerde modern tarım tekniklerine uygun üretim yapısı oluşturabilir 4
8 İlgili mevzuatları takip ederek, üretimin mevzuatlara uygun bir şekilde gerçekleşmesini sağlayabilir 4
9 Toplumsal ve sosyal sorumluluk prensibiyle çevreye duyarlı, doğal kaynakları koruyucu üretim modellerini oluşturabilir 2
10 Mesleki anlamda kendini geliştirebilmek için takip edilmesi gereken yöntemleri uygulayabilir 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 30
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 14 30
Uygulama 7 15
Labaratuvar 7 15
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 2 10
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 8 2 16
Ödevler 3 2 6
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 7 3 21
Arazi ya da Alan Çalışması 7 3 21
Ara Sınavlar 1 8 8
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 8 8
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 108    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu -
Diğer Kaynaklar -
Materyal
Dökümanlar -
Ödevler -
Sınavlar -
Materyal Diğer -
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri