Ders Adı Hayvan Barınaklarında Çevre Denetimi
Ders Kodu YTM-414
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 8.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Ahmet Kamil BAYHAN
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Hayvan barınaklarında çevre kriterleri ve denetim parametreleri
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Hayvan barınaklarında çevre kriterleri ve denetiminin tanıtımı
No Dersin Kazanımları  
1 Hayvan barınaklarında barınak içi sıcaklık, nem, zararlı gazlar, toz, ışık şiddeti vb. parametrelerini ve önemini bilir.
2 Hayvan barınaklarında barınak içi sıcaklık, nem, zararlı gazlar, toz, ışık şiddeti vb. parametrelerini ve önemini bilir.
3 Soğuk (açık veya yarı açık) ve sıcak (ısı dengesi hesapları yapılmış kapalı) hayvan barınağı arasındaki farkı öğrenir.
4 Hayvan barınaklarında havalandırma ile serinletme arasındaki farkı bilir.
5 Hayvan barınaklarında biriken duyulur ısıya göre yazın maksimum ve biriken subuharı veya karbondioksit birikimine göre kışın minimum havalandırma kapasite hesabını yapabilir.
6 Kapalı hayvan barınaklarında kışın hayvanların yaydıkları duyulur ısı ile minimum kış havalandırmasıyla meydana gelen havalandırma ısı kaybının ve yapı elemanlarının izolasyonuna göre meydana gelen bina ısı kayıplarının nasıl karşılanacağını yani ısı dengesi hesaplarını yapmayı bilir.
7 Kapalı hayvan barınaklarında yaz ve kış için ısı dengesi (ısı blançosu) hesaplarını yapabilir.
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10
1
2
3
4
5
6
7
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Giriş ve tarihçe
2 Hayvan barınaklarında çevre parametreleri
3 Hayvan barınaklarında havalandırma
4 Hayvan barınaklarında serinletme
5 Hayvan barınaklarında ısıtma
6 Hayvan barınaklarında yapı elemanlarından kaybolan ısı
7 Hayvan barınaklarında havalandırma ile kaybolan ısı
8 Isı bilançosu (Isı dengesi) hesapları
9 Nem dengesi hesapları
10 Karbondioksit dengesi hesapları
11 Hayvan barınaklarında aydınlatma
12 Hayvan barınaklarında iklimlendirme
13 Hayvan barınaklarında çevre parametrelerinin kontrolü ve otomasyonu
14 Hayvan barınaklarında koku giderimi
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Tarım makinaları ile ilgili temel kavramları tanımlayabilir 5
2 Tarımsal ve tarıma dayalı sanayi üretimi yapan kuruluşlarda mekanizasyon zincirinin oluşturulması, işletilmesi ve optimizasyonunu gerçekleştirebilir 5
3 Tarımsal ve tarıma dayalı üretim yapan sanayi kuruluşlarında enerji kaynaklarının kullanımını yönetebilir 5
4 Tarım makinalarının tasarımı, projelendirilmesi ve üretim i faaliyetlerini gerçekleştirebilir 5
5 Tarımsal üretim yapan işletmelerde bilişim teknolojilerinin kullanımı gerçekleştirebilir 5
6 Tarımsal ve tarıma dayalı sanayi üretimi yapan kuruluşlarda problemlerin çözümüne yönelik mevcut yöntemleri değerlendirebilir, alternatif çözümler geliştirebilir ve amaca en uygun çözümleri seçebilir 5
7 İşletmelerde modern tarım tekniklerine uygun üretim yapısı oluşturabilir 5
8 İlgili mevzuatları takip ederek, üretimin mevzuatlara uygun bir şekilde gerçekleşmesini sağlayabilir 5
9 Toplumsal ve sosyal sorumluluk prensibiyle çevreye duyarlı, doğal kaynakları koruyucu üretim modellerini oluşturabilir 4
10 Mesleki anlamda kendini geliştirebilmek için takip edilmesi gereken yöntemleri uygulayabilir 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 40 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 14 2 28
Sunum 0 0 0
Proje 14 3 42
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 126    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Ders Notları
Diğer Kaynaklar Ders Notları
Materyal
Dökümanlar Ders Notları
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri