Ders Adı Hayvancılıkta Mekanizasyon
Ders Kodu YTM-413
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 7.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Ahmet Kamil BAYHAN
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Hayvancılıkta Mekanizasyon
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Hayvansal Üretimde Uygulama Teknikleri
No Dersin Kazanımları  
1 Hayvancılıkta makineleşmenin temel bileşenlerini öğrenmek: A) İktisat B) İşletme C) Mühendislik ekonomisi D) Tarımsal işletme tipleri ve organizasyonları E) Hayvancılık işletmelerinin teknik planlaması
2 Yeşil kaba (saplı) yem bitkileri hasat (biçme-koşullandırma-kurutma-balyalama), depolama, yemleme yöntemleri.
3 Kaba yem tarla yükleme ve dağıtma arabaları. Silaj yem yapım teknikleri ve silaj makinaları.
4 Kesif yem (karma fabrika yemi) hazırlama ve yemleme yöntemlleri.
5 Çiftlik gübresinin hayvan barınaklarından bertaraf edilmesi, depolanması, işlenerek değerlendirilmesi, ve dağıtılması.
6 Hayvansal üretimde ürün hasat ve muhafaza yöntem ve makinaları. Sağlıklı kaliteli çiğ süt elde edilmesi ve depolanması için uygun makinalı sağım teknik, makina ve sistemleri (Süt Sağım Makinaları ve Süt Soğutma Tankları)
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10
1
2
3
4
5
6
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Hayvancılıkta mekanizasyon konuları
2 Hayvancılıkta mekanizasyon ekonomik kriterler
3 Hayvancılık organizasyonları ve işletmeleri
4 Hayvancılık işletmelerinin teknik planlaması
5 Yem hasadı ve biçme
6 Ot kurutma yöntemleri
7 Silaj yöntemleri
8 Balyalama yöntemleri
9 Yem dağıtma
10 Gübre temizleme
11 Gübre dağıtma
12 Gübre değerlendirme
13 Sağım tekniği
14 Sağım makineleri
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Tarım makinaları ile ilgili temel kavramları tanımlayabilir 4
2 Tarımsal ve tarıma dayalı sanayi üretimi yapan kuruluşlarda mekanizasyon zincirinin oluşturulması, işletilmesi ve optimizasyonunu gerçekleştirebilir 4
3 Tarımsal ve tarıma dayalı üretim yapan sanayi kuruluşlarında enerji kaynaklarının kullanımını yönetebilir 5
4 Tarım makinalarının tasarımı, projelendirilmesi ve üretim i faaliyetlerini gerçekleştirebilir 4
5 Tarımsal üretim yapan işletmelerde bilişim teknolojilerinin kullanımı gerçekleştirebilir 4
6 Tarımsal ve tarıma dayalı sanayi üretimi yapan kuruluşlarda problemlerin çözümüne yönelik mevcut yöntemleri değerlendirebilir, alternatif çözümler geliştirebilir ve amaca en uygun çözümleri seçebilir 4
7 İşletmelerde modern tarım tekniklerine uygun üretim yapısı oluşturabilir 4
8 İlgili mevzuatları takip ederek, üretimin mevzuatlara uygun bir şekilde gerçekleşmesini sağlayabilir 4
9 Toplumsal ve sosyal sorumluluk prensibiyle çevreye duyarlı, doğal kaynakları koruyucu üretim modellerini oluşturabilir 4
10 Mesleki anlamda kendini geliştirebilmek için takip edilmesi gereken yöntemleri uygulayabilir 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 14 3 42
Sunum 1 1 1
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 3 3
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 3 3
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 133    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Hayvancılıkta Mekanizasyon Ders Notları
Diğer Kaynaklar Hayvancılıkta Mekanizasyon Ders Notları
Materyal
Dökümanlar Hayvancılıkta Mekanizasyon Ders Notları
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri