Ders Adı Taşıma ve İletim Tekniği
Ders Kodu YTM-411
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 7.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Davut AKBOLAT
Dersin Yardımcıları Ar. Gör. H. Tayfun VAROL
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Traktör romorkunun tanıtımı, yüklü ve yüksüz durumda ağırlık merkezinin değişimi, statatik ve dinamik koşullarda akslara gelen yüklerin bulunması; Krikolar ve vinçler; bantlı ileticiler, helesonlu ileticiler, kovalı ileticiler ve pnömatik ileticiler, yapı elmanları, iş kapasiteleri, güç gereksinimlerinin hesaplanması; taşıma ve iletim araçlarının kullanımında alınması gerekli güvenlik önlemleri.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Tarımsal üretimde ve tarım ürünlerinin işlenmesinde; taşıma ve iletim amacıyla kullanılan sistemlerin tanınması.
No Dersin Kazanımları  
1 Tarım işletmelerindeki tasıma iletim düzenlerini sıralayabilir.
2 Tarım römorkunu tanır ve akslara gelen yükleri hesaplayabilir.
3 Tarım römorklarında statik ve dinamik koşullarda ağırlık merkezinin yerini bulabilir.
4 Tarımsal dökme ürünlerin fiziksel özelliklerini bilir
5 Kesintili taşıma ve iletim araçlarını sınıflandırabilir
6 Krikoları ve vinçleri bilir
7 Bantlı ileticileri bilir
8 Helezonlu ileticileri bilir
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Taşınacak malzemeler ve özellikleri
2 Taşıma makinelerinin sınıflandırılması
3 Taşıma tekniğinde kullanılan elemanlar
4 Yük kancaları, halatlar. halat makaraları
5 Zincirler, zincir makaraları, dişliler
6 Güç kaynakları ve iletim mekanizmaları
7 Emniyet elemanları ve frenler
8 Tarım römorkları
9 Sürekli çalışan iletim makineleri
10 bantlı ileticiler
11 helezonlu ileticiler
12 Kovalı ileticiler
13 Pnömatik ileticiler
14 iş güvenliği
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Tarım makinaları ile ilgili temel kavramları tanımlayabilir 2
2 Tarımsal ve tarıma dayalı sanayi üretimi yapan kuruluşlarda mekanizasyon zincirinin oluşturulması, işletilmesi ve optimizasyonunu gerçekleştirebilir 2
3 Tarımsal ve tarıma dayalı üretim yapan sanayi kuruluşlarında enerji kaynaklarının kullanımını yönetebilir 1
4 Tarım makinalarının tasarımı, projelendirilmesi ve üretim i faaliyetlerini gerçekleştirebilir 1
5 Tarımsal üretim yapan işletmelerde bilişim teknolojilerinin kullanımı gerçekleştirebilir 2
6 Tarımsal ve tarıma dayalı sanayi üretimi yapan kuruluşlarda problemlerin çözümüne yönelik mevcut yöntemleri değerlendirebilir, alternatif çözümler geliştirebilir ve amaca en uygun çözümleri seçebilir 2
7 İşletmelerde modern tarım tekniklerine uygun üretim yapısı oluşturabilir 2
8 İlgili mevzuatları takip ederek, üretimin mevzuatlara uygun bir şekilde gerçekleşmesini sağlayabilir 2
9 Toplumsal ve sosyal sorumluluk prensibiyle çevreye duyarlı, doğal kaynakları koruyucu üretim modellerini oluşturabilir 2
10 Mesleki anlamda kendini geliştirebilmek için takip edilmesi gereken yöntemleri uygulayabilir 2
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 3 10
Ödev 2 10
Devam 10 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 3 5
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 10 1 10
Ödevler 4 3 12
Sunum 1 5 5
Proje 1 6 6
Laboratuar Çalışması 5 2 10
Arazi ya da Alan Çalışması 3 3 9
Ara Sınavlar 1 5 5
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 6 6
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 105    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Ders için hazırlanan sunular, Ders kitabı; TAŞIMA TEKNİĞİ (İsmail Cürgül, Birsen Yayınevi; Taşıma ve iletim Tekniği (Fahri DELİGÖNÜL, Ç.Ü. yayını no:3, Adana). Taşıma ve iletim 1 ders sunusu Taşıma ve iletim 2 ders sunusu
Diğer Kaynaklar Ders için hazırlanan sunular, Ders kitabı; TAŞIMA TEKNİĞİ (İsmail Cürgül, Birsen Yayınevi; Taşıma ve iletim Tekniği (Fahri DELİGÖNÜL, Ç.Ü. yayını no:3, Adana). Taşıma ve iletim 1 ders sunusu Taşıma ve iletim 2 ders sunusu
Materyal
Dökümanlar Ders için hazırlanan sunular, Ders kitabı; TAŞIMA TEKNİĞİ (İsmail Cürgül, Birsen Yayınevi; Taşıma ve iletim Tekniği (Fahri DELİGÖNÜL, Ç.Ü. yayını no:3, Adana). Taşıma ve iletim 1 ders sunusu Taşıma ve iletim 2 ders sunusu
Ödevler Konu bitiminde verilecek ödevler ile pekiştirme sağlanacak
Sınavlar Dönem içinde iki adet kuiz, bir ara sınav, bir de yılsonu sınavı yapılacaktır.
Materyal Diğer Ders içeriklerindeki yer alan konular internet üzerinden ulaşılabilen videolar ile pekiştirilecektir.
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri