Ders Adı Kompost Teknolojisi
Ders Kodu YTM-410
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 8.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Kamil EKİNCİ
Dersin Yardımcıları Prof. Dr. Kamil EKİNCİ
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Bu ders kompost oluşumu, etkili etmenler, işletme şekilleri, kompostlama yapıları konularını içermektedir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilere kompost oluşum sürecini, kompost oluşumu üzerindeki etkili etmenleri, kompost işlemlerini ve klasik ve modern kompostlama yapılarını hakkında gerekli bilgi donanımını sağlamaktır.
No Dersin Kazanımları  
1 Kompostlama işleminin hem atık değerlendirme için kullanılan bir teknik olduğu bilgisini kazandırmak
2 Kompostlama işleminde işleminin enerji ve kütle dengesini oluşturabilme yeteneğini kazandırmak
3 Ders sonunda küçük ve büyük ölçekli komposlama sistemi kurabilme yeteneği kazandırmak
4 Kompost tesislerinin çalışma mantığını anlamak
5 Kompostoluşumunu etkileyen faktörleri anlamak
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Aerobik şartlarda kompostlama işlemi
  Ön Hazırlık: Sayfa 1-7
2 Aerobik şartlarda kompostlama işlemi
  Ön Hazırlık: Sayfa 7-10
3 Kompostlama işlemine etki eden parametreler
  Ön Hazırlık: Sayfa 11-14
4 Kompostlama esnasında maddelerde ki değişimler
  Ön Hazırlık: Sayfa 15-16
5 Kompostlamanın avantaj ve dezavantajları
  Ön Hazırlık: Sayfa 17-18
6 Kompostlama işleminde kullanılan maddeler
  Ön Hazırlık: Sayfa 22-26
7 Kompostlama Metotları
  Ön Hazırlık: Sayfa 38-40
8 Ara sınav kompost teknolojileri
  Ön Hazırlık: Anlatılan konulara çalışarak sınava hazırlanmak
9 Kompostlama Metotları
  Ön Hazırlık: Sayfa 41-46
10 Kompostlama Metotları
  Ön Hazırlık: Sayfa 46-45
11 Kompostlama Operasyonları
  Ön Hazırlık: Sayfa 57-61
12 Kompostlama Operasyonları
  Ön Hazırlık: Sayfa 62-70
13 Kompostlama Prosesi Yönetimi Ve Arazi Seçimi
  Ön Hazırlık: Sayfa 71-78
14 Kompostlama Prosesi Yönetimi Ve Arazi Seçimi
  Ön Hazırlık: Sayfa 79-98
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Tarım makinaları ile ilgili temel kavramları tanımlayabilir 3
2 Tarımsal ve tarıma dayalı sanayi üretimi yapan kuruluşlarda mekanizasyon zincirinin oluşturulması, işletilmesi ve optimizasyonunu gerçekleştirebilir 3
3 Tarımsal ve tarıma dayalı üretim yapan sanayi kuruluşlarında enerji kaynaklarının kullanımını yönetebilir 4
4 Tarım makinalarının tasarımı, projelendirilmesi ve üretim i faaliyetlerini gerçekleştirebilir 4
5 Tarımsal üretim yapan işletmelerde bilişim teknolojilerinin kullanımı gerçekleştirebilir 4
6 Tarımsal ve tarıma dayalı sanayi üretimi yapan kuruluşlarda problemlerin çözümüne yönelik mevcut yöntemleri değerlendirebilir, alternatif çözümler geliştirebilir ve amaca en uygun çözümleri seçebilir 5
7 İşletmelerde modern tarım tekniklerine uygun üretim yapısı oluşturabilir 5
8 İlgili mevzuatları takip ederek, üretimin mevzuatlara uygun bir şekilde gerçekleşmesini sağlayabilir 3
9 Toplumsal ve sosyal sorumluluk prensibiyle çevreye duyarlı, doğal kaynakları koruyucu üretim modellerini oluşturabilir 3
10 Mesleki anlamda kendini geliştirebilmek için takip edilmesi gereken yöntemleri uygulayabilir 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 6 1 6
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 110    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Öztürk, M Ve Bildik, B. 2005. Hayvan Çiftliklerinde Kompost Üretimi (Mozturk@Cevreorman.Gov.Tr) Çevre Ve Orman Bakanlığı.
Diğer Kaynaklar Öztürk, M Ve Bildik, B. 2005. Hayvan Çiftliklerinde Kompost Üretimi (Mozturk@Cevreorman.Gov.Tr) Çevre Ve Orman Bakanlığı.
Materyal
Dökümanlar Öztürk, M Ve Bildik, B. 2005. Hayvan Çiftliklerinde Kompost Üretimi (Mozturk@Cevreorman.Gov.Tr) Çevre Ve Orman Bakanlığı.
Ödevler ilgili bölümlere ait problemler
Sınavlar ara sınav ve final sınav
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri