Ders Adı Sulama Makinaları
Ders Kodu YTM-407
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 7.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Ahmet Kamil BAYHAN
Dersin Yardımcıları -
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Sulama Makinaları Dersi Suyun Borularda Akışı, Boru Hatlarının Planlanması, Pompalar, Santrifüj Pompalarda Teorik Esaslar, Pompaj Tesislerinde Seçim ve İşletme, Santrifüj Pompaların Boyutlandırılması ve Çizimi
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Sulama makinaları ve pompaj
No Dersin Kazanımları  
1 Sulamada bir pompaj tesisinin çalışması için gerekli koşulların bilme
2 Pompaj tesisini oluşturan önemli parçaların neler olduğunun bilme
3 Farklı çalışma koşulları için farklı tesislerin kurulabilmesi bilgilerinin öğrenebilme
4 Pompalar ve özelliklerinin bilme
5 Bir pompaj tesisi için gerekli hesaplamaların yapılabilmesi ve gerekli seçimlerin yapılabilme
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Sulama Makinaları
2 Sulama Makinaları Dersi Suyun Borularda Akışı
3 Boru Hatlarının Planlanması
4 Boru Hatlarının Planlanması
5 Su Pompaları
6 Su Pompaları
7 Santrifüj Pompalarda Teorik Esaslar
8 Santrifüj Pompalarda Teorik Esaslar
9 Pompaj Tesislerinde Seçim
10 Pompaj Tesislerinde Seçim
11 Pompaj Tesislerinde Seçim ve İşletme
12 Pompaj Tesislerinde Seçim ve İşletme
13 Santrifüj Pompaların Boyutlandırılması ve Çizimi
14 Santrifüj Pompaların Boyutlandırılması ve Çizimi
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Tarım makinaları ile ilgili temel kavramları tanımlayabilir 4
2 Tarımsal ve tarıma dayalı sanayi üretimi yapan kuruluşlarda mekanizasyon zincirinin oluşturulması, işletilmesi ve optimizasyonunu gerçekleştirebilir 4
3 Tarımsal ve tarıma dayalı üretim yapan sanayi kuruluşlarında enerji kaynaklarının kullanımını yönetebilir 3
4 Tarım makinalarının tasarımı, projelendirilmesi ve üretim i faaliyetlerini gerçekleştirebilir 4
5 Tarımsal üretim yapan işletmelerde bilişim teknolojilerinin kullanımı gerçekleştirebilir 4
6 Tarımsal ve tarıma dayalı sanayi üretimi yapan kuruluşlarda problemlerin çözümüne yönelik mevcut yöntemleri değerlendirebilir, alternatif çözümler geliştirebilir ve amaca en uygun çözümleri seçebilir 4
7 İşletmelerde modern tarım tekniklerine uygun üretim yapısı oluşturabilir 3
8 İlgili mevzuatları takip ederek, üretimin mevzuatlara uygun bir şekilde gerçekleşmesini sağlayabilir 4
9 Toplumsal ve sosyal sorumluluk prensibiyle çevreye duyarlı, doğal kaynakları koruyucu üretim modellerini oluşturabilir 4
10 Mesleki anlamda kendini geliştirebilmek için takip edilmesi gereken yöntemleri uygulayabilir 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 14 3 42
Sunum 1 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 3 3
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 3 3
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 132    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Prof. Dr. Metin Güner, Sulama Makinaları Ders Kitabı Prof. Dr. Ahmet Kamil BAYHAN, sulama Makinaları, Ders Notları
Diğer Kaynaklar Prof. Dr. Metin Güner, Sulama Makinaları Ders Kitabı Prof. Dr. Ahmet Kamil BAYHAN, sulama Makinaları, Ders Notları
Materyal
Dökümanlar Prof. Dr. Metin Güner, Sulama Makinaları Ders Kitabı Prof. Dr. Ahmet Kamil BAYHAN, sulama Makinaları, Ders Notları
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri