Ders Adı Sera Mekanizasyonu
Ders Kodu YTM-406
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 8.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Recep KÜLCÜ
Dersin Yardımcıları -
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Sera havası şartlarının düzenlenmesi: Sera ısıtma yöntemleri ve başlıca uygulamaları, seraların ısı gereksiniminin belirlenmesi, ısıtma yüzeyi ve ısıtma kazanı kapasitelerinin hesaplanması. Seraların doğal ve zorlamalı havalandırılma yöntemleri ve başlıca uygulamaları, sera havalandırmasıyla ilgili hesaplamalar. Seraların serinletilme yöntemleri ve başlıca uygulamaları, ıslak yüzeyli sistemlerle serinletme sistemlerinin hesaplanması. Seralarda yapay aydınlatma uygulamaları.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilerin; tarımsal üretimde birim alandan daha fazla gelir elde etmek amacıyla sera yetiştiriciliğinde uygulanılan mekanizasyon tekniklerinin ve sera mekanizasyonu ile ilgili son teknolojik gelişmelerin kavranması, bitki isteklerine bağlı olarak sera iklimlendirilmesine ilişkin problem çözebilme tekniklerinin geliştirebilmesini sağlamaktır.
No Dersin Kazanımları  
1 Sera konstrüksiyonunu bilir
2 Sera üretimini planlayabilir
3 Sera mekanizasyonunu planlayabilir
4 Sera ısı ihtiyacını hesaplayabilir
5 Sera otomasyonunu kullanır
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Seracılığın önemi, dünyada ve ülkemizde seracılığa genel bakış, sera konstrüksiyonları.
  Ön Hazırlık: Ders notları
2 Sera ısıtma yöntemleri ve başlıca uygulamaları.
  Ön Hazırlık: Ders notları
3 Seralarda ısı korunumu.
  Ön Hazırlık: Ders notları
4 Seraların ısı gereksiniminin belirlenmesi.
  Ön Hazırlık: Ders notları
5 Isıtma yüzeyi ve ısıtma kazanı kapasitelerinin hesaplanması.
  Ön Hazırlık: Ders notları
6 Farklı sera konstrüksiyonları ve seracılık bölgeleri için ısıtma yüzeyi ve ısıtma kazanı kapasitelerinin alternatif yöntemlerle hesaplanması.
  Ön Hazırlık: Ders notları
7 Ara sınav
  Ön Hazırlık: Ders notları
8 Seraların doğal ve zorlamalı havalandırılma yöntemleri ve başlıca uygulamaları.
  Ön Hazırlık: Ders notları
9 Sera havalandırmasıyla ilgili hesaplamalar ve alternatif hesaplama yöntemleri.
  Ön Hazırlık: Ders notları
10 Seraların serinletilme yöntemlerive başlıca uygulamaları, ıslak yüzeyli sistemlerle serinletme sistemlerinin hesaplanması.
  Ön Hazırlık: Ders notları
11 Seralarda yapay aydınlatma uygulamaları ve hesaplamaları.
  Ön Hazırlık: Ders notları
12 Seralarda bitki yetiştiriciliğiyle ilgili uygulamalar: Seralarda toprak hazırlığı, ekim, dikim, gübreleme, tarımsal zararlılarla savaş.
  Ön Hazırlık: Ders notları
13 Seralarda bitki yetiştiriciliğiyle ilgili uygulamalar: Seralarda sulama, hasat, toprak dezenfeksiyonu ve özel uygulamalar.
  Ön Hazırlık: Ders notları
14 Final
  Ön Hazırlık: Ders notları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Tarım makinaları ile ilgili temel kavramları tanımlayabilir 4
2 Tarımsal ve tarıma dayalı sanayi üretimi yapan kuruluşlarda mekanizasyon zincirinin oluşturulması, işletilmesi ve optimizasyonunu gerçekleştirebilir 4
3 Tarımsal ve tarıma dayalı üretim yapan sanayi kuruluşlarında enerji kaynaklarının kullanımını yönetebilir 2
4 Tarım makinalarının tasarımı, projelendirilmesi ve üretim i faaliyetlerini gerçekleştirebilir 5
5 Tarımsal üretim yapan işletmelerde bilişim teknolojilerinin kullanımı gerçekleştirebilir 2
6 Tarımsal ve tarıma dayalı sanayi üretimi yapan kuruluşlarda problemlerin çözümüne yönelik mevcut yöntemleri değerlendirebilir, alternatif çözümler geliştirebilir ve amaca en uygun çözümleri seçebilir 4
7 İşletmelerde modern tarım tekniklerine uygun üretim yapısı oluşturabilir 5
8 İlgili mevzuatları takip ederek, üretimin mevzuatlara uygun bir şekilde gerçekleşmesini sağlayabilir 2
9 Toplumsal ve sosyal sorumluluk prensibiyle çevreye duyarlı, doğal kaynakları koruyucu üretim modellerini oluşturabilir 2
10 Mesleki anlamda kendini geliştirebilmek için takip edilmesi gereken yöntemleri uygulayabilir 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 12 3 36
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 12 3 36
Ödevler 1 6 6
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 6
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 94    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Yağcıoğlu, A. 2009. Sera Mekanizasyonu. EÜZF Yayın No. 562. Bornova YARDIMCI KİTAPLAR: Öztürk, H.H. 2008. Sera İklimlendirme Tekniği. Hasad Yayıncılık Ltd. Şti., P.K. 35 Ümraniye-34760-Istanbul Başçetinçelik, A., Öztürk, H.H. 1996. Seralarda ısıtma. Temav yayınları:1 (Çeviri) Adana Yüksel, A.N. 1995. Sera yapım tekniği. 2. basım. Hasat yayıncılık İstanbul. Hellicson M.A. 1983. Ventilation of agricultural structures. ASAE
Diğer Kaynaklar -
Materyal
Dökümanlar -
Ödevler -
Sınavlar Ara sınav ve Final
Materyal Diğer -
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri