Ders Adı Bitki Koruma Makinaları
Ders Kodu YTM-404
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 8.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Prof. Dr.Davut AKBOLAT
Dersin Yardımcıları Ar. Gör. Hürkan Tayfun VAROL
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Tarımsal savaşa karar verme, tarımsal savaş yöntemleri, tarımsal ürünlere zarar veren etmenler, kimyasal ilaçlar, damla oluşumu, pülverizatör tipleri ve üniteleri ve ayarları, ilaç normu hesabı,
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Bu dersin amacı tarımsal ürünlere zarar veren hastalık ve zararlılarla mücadelede kullanılan pülverizatör ve diğer kimyasal ilaç uygulama araçlarının tanıtımı ve kullanımının öğrenilmesidir. Bu amaçla damla oluşumundan itibaren etkili ve verimli bir uygulama için gerekli bilgilerin verilmektedir.
No Dersin Kazanımları  
1 1) Temel toprak fiziksel özelliklerini bilir
2 2) Tavlı toprağı tanır
3 3) Toprak işleme kıvam ve zamanını bilir.
4 4) Sürüm için uygun parselasyon oluşturur.
5 5) Traktöre aleti bağlayıp ayarını yapar
6 6) Pulluk ve pulluk tiplerini, işlevlerini, çalışma yöntemini bilir
7 7) Pulluğun yapım malzemesi özelliklerini ve parçalarını bilir,
8 8) İkinci sınıf toprak işleme aletlerini ve birbirlerinden olan farklarını bilir,
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Tarımsal savaşa karar verme
2 Tarımsal savaş yöntemleri ve ilaçlar
3 damla oluşumu
4 Damlaların byolojik etkinliği üzerine etkili faktörler
5 Pülverizatörlerin sınıflandırılması
6 Pülverizatör üniteleri- pompalar
7 yıllık Arasınavı
8 Pülverizatör memeleri
9 Video gösterimi
10 Pülverizatör memeleri
11 Mirogranül uygulayıcıları
12 Fumigasyon ve sterlizasyon
13 Sulama sistemleri ile kimyasal uygulama
14 tohum ilaçlama makinaları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Tarım makinaları ile ilgili temel kavramları tanımlayabilir 4
2 Tarımsal ve tarıma dayalı sanayi üretimi yapan kuruluşlarda mekanizasyon zincirinin oluşturulması, işletilmesi ve optimizasyonunu gerçekleştirebilir 5
3 Tarımsal ve tarıma dayalı üretim yapan sanayi kuruluşlarında enerji kaynaklarının kullanımını yönetebilir 3
4 Tarım makinalarının tasarımı, projelendirilmesi ve üretim i faaliyetlerini gerçekleştirebilir 4
5 Tarımsal üretim yapan işletmelerde bilişim teknolojilerinin kullanımı gerçekleştirebilir 4
6 Tarımsal ve tarıma dayalı sanayi üretimi yapan kuruluşlarda problemlerin çözümüne yönelik mevcut yöntemleri değerlendirebilir, alternatif çözümler geliştirebilir ve amaca en uygun çözümleri seçebilir 3
7 İşletmelerde modern tarım tekniklerine uygun üretim yapısı oluşturabilir 4
8 İlgili mevzuatları takip ederek, üretimin mevzuatlara uygun bir şekilde gerçekleşmesini sağlayabilir 4
9 Toplumsal ve sosyal sorumluluk prensibiyle çevreye duyarlı, doğal kaynakları koruyucu üretim modellerini oluşturabilir 5
10 Mesleki anlamda kendini geliştirebilmek için takip edilmesi gereken yöntemleri uygulayabilir 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 70 5
Uygulama 2 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 1 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 2 5
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 3 2 6
Sunum 0 0 0
Proje 1 6 6
Laboratuar Çalışması 3 2 6
Arazi ya da Alan Çalışması 3 2 6
Ara Sınavlar 1 5 5
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 6 6
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 91    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Bitki koruma makineleri, Abdulkadir Yağcıoğlu, Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi yayını, 2008-İZMİR Tarımsal Savaş Mekanizasyonu, Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi yayını, 1999-ADANA Davut Akbolat, Ders sunuları, PPT-2020
Diğer Kaynaklar Bitki koruma makineleri, Abdulkadir Yağcıoğlu, Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi yayını, 2008-İZMİR Tarımsal Savaş Mekanizasyonu, Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi yayını, 1999-ADANA Davut Akbolat, Ders sunuları, PPT-2020
Materyal
Dökümanlar Bitki koruma makineleri, Abdulkadir Yağcıoğlu, Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi yayını, 2008-İZMİR Tarımsal Savaş Mekanizasyonu, Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi yayını, 1999-ADANA Davut Akbolat, Ders sunuları, PPT-2020
Ödevler Belli aralıklarla öğrencilerin ödevlendirilerek bir sonraki konuya hazırlanmalarını sağlamak
Sınavlar Belli aralıklarla birkaç soruluk sözlü kısa sınavlarla işlenen konuları pekiştirmek ve konuların daha iyi izlenmesini sağlamak
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri