Ders Adı Ekim Dikim Bakım Gübreleme Makinaları
Ders Kodu YTM-402
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 8.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Ekim tekniği ve makinaları:ekim yönünden tohumluk özellikleri; çimlenmenin biyomekaniği; ekimin agro-teknik esasları; değişik ekim yöntemlerinin matematik-istatistik esasları, ekici düzen sistemleri; tohum boruları; gömücü ayaklar; baskı tekerlekleri ve çizi kapatıcılar, iz kabartıcılar, traktör-ekim makinesi kombinasyonunda stabilite, ekim makinelerinin işe hazırlanması, yaşamalan düzenleme-çapalama tekniği ve makinaları: seyreltme, tekleme ve seyreltmesiz üretim teknikleri; çapalama tekniği ve makinaları; örtü altı üretim tekniği, fide yetiştirme,dikim tekniği ve makinaları:fide yetiştirme tekniği; fide söküm ve koşullandırma tekniği;fide dikim yatağı hazırlama tekniği; fide dikim makinaları; fidan dikim ve çukur açma makinaları; patates dikim makinaları. Gübreleme makinaları: gübrelerin fiziko-mekanik özellikleri; gübrelerin toprağa verilme prensipleri; ahır gübresi dağıtma makinaları; katı ve sıvı mineral gübre dağıtma makinaları. Ekim, gübreleme ve yabancı ot savaşında hassas tarım uygulamaları.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Ekim, dikim, gübreleme, bakım alet ve makinaları konularında öğrencileri bilgilendirmek.
No Dersin Kazanımları  
1 Ekim, dikim, bakım ve gübreleme kavramını tanımlar.
2 Ekim, dikim, bakım ve gübre dağıtma makinalarını makinalarını tanır.
3 Ekim, dikim, bakım ve gübre dağıtma makinalarıyla ilgili temel kavramları açıklar.
4 Bakım alet ve makinaları
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8
1
2
3
4
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Dersin tanıtımı, tohum yatağı hazırlamanın ve ekimin görevleri.
2 Ekim yöntemleri ve tohum arsındaki ilişkiler, tohuma uygulanan teknolojik yöntemler, ekimin agroteknik prensipleri, Çimlenmenin biyomekaniği.
3 Değişik ekim yöntemlerinde matematik-istatistik esaslar.
4 Mekanik ve pnömatik normal sıraya/tek dane ekici düzenlerin tasarımı.
5 Serpme ve ocağa ekici düzenlerin tanınması ve tasarımı Mekanik ve havalı tek dane ekici düzenler ve tasarımları.
6 Tohum borusu ve gömücü ayaklar, tohum yerleştirme düzenleri. Gömücü ayakların makine çatısına bağlanma şekilleri. Ekim makinelerinin, baskı tekerleklerinin, çizi kapatıcıların, iz kabartıcıların, markör düzeninin ve iz işaretleyicilerin tasarımı. Ekim normu ayarı.
7 Tohum yatağının şekillendirilmesi, çapa bitkilerinde çapalama tekniği ve makineleri, seyreltme tekniği ve makineleri, tahıl için çapalama tekniği.
8 Fide üretim tekniği, fideleme tekniği ve makine tasarımı, patates yumrusu dikim tekniği ve makine tasarımı. Otomatik dikim makineleri. Çukur kazma ve fidan dikim makineleri.
9 Katı çiftlik ve mineral gübrelerin fiziko mekanik özellikleri, Çiftlik gübresi dağıtma makineleri ve tasarım esasları, sıvı hayvan gübresi dağıtma tekniği ve makineleri.
10 Katı mineral gübreleme makineleri, sandıklı ve diskli gübre dağıtma makineleri, banda (şeritvari) gübreleme makineleri
11 Ekim, gübreleme ve yabancı ot kontrolünde hassas tarım uygulamaları.
12 Ekim ve dikim makinelerinin test prensipleri ve kalite kriterleri.
13 Değişik tip gübreleme makinelerinin test prensipleri ve kalite
14 Sıvı, katı ve gaz formunda gübrelerin gübreleme makineleri ile uygulanması
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Toprak ve Bitki Besleme konularında temel kuramsal bilgileri öğrenir ve bunları kişisel becerileri ile birleştirir 2
2 Toprak ve Bitki Besleme konularında bilgiye ulaşma, anlama ve kullanma yeteneği kazanır 2
3 Bilgi teknolojilerini kullanma becerisi kazanır 2
4 Bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanır 2
5 Mesleğinin yerel, ulusal ve uluslararası önemini kavrar ve konumuna uygun tavır geliştirir 2
6 Mesleki konularda sorunları tanımak, karar vermek ve çözümlenmesi konularında inisiyatif kullanır 2
7 Toprak ve diğer doğal kaynakların tanınması, planlanması, korunması ve sürdürülebilir kullanımı konularında bilgi sahibi olur 2
8 Toprak verimliliği ve gübreleme konularında bilgilenir. 3
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 12 5 60
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 12 4 48
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 2 2
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 112    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Ekim, Bakım, Gübreleme Makinaları. 1995. Önal, İ., E.Ü. Ziraat Fak. Yayınları, 490, Bornova-İZMİR
Diğer Kaynaklar Ekim ve Dikim Makinaları Tasarımı. Önal, İ., Ders Notu, Bornova-İZMİR. Tarım Makinaları İlkeleri. 2002. Ülger, P., T.Ü.Tekirdağ Ziraat Fakültesi Ders Kitabı,No:29, TEKİRDAĞ
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri