Ders Adı Ekim Dikim Bakım Gübreleme Makinaları
Ders Kodu YTM-402
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 8.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Ahmet Kamil BAYHAN
Dersin Yardımcıları -
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Ekim yöntemlerinin ve makinelerinin tanıtımı
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Ekim dikim mekaniği, ekim dikim yöntemleri ve ekim dikim makinelerinin tanıtımı
No Dersin Kazanımları  
1 Ekim, dikim, gübreleme, bakım alet ve makinalarını bilir, tiplerini açıklayabilir.
2 Ekim, dikim, bakım ve gübre dağıtma makinalarını makinalarını tanır.
3 Ekim, dikim, gübreleme makinelerinin tasarım ilkeleri, parçalarının yapısal özellikleri ve çalışma ilkelerini bilir ve açıklayabilir.
4 Makina çalışma ilkeleri ve ayarlarını bilir ve işletme özelliklerini açıklayabilir.
5 İşletme özelliklerini bilir ve ayarları yapabilir.
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Giriş ve tarihçe
2 Ekimin agroteknik esasları I
3 Ekimin agroteknik esasları II
4 Ekim yöntemlerinin matematik istatistik esasları
5 Ekim yöntemleri ve ekici düzenler
6 Serpme ekici düzenler ve makineleri
7 Normal sıraya ekici düzenler ve makineleri
8 Ocağa ekici düzenler ve makineleri
9 Çiziye ekim yapan tek dane ekici düzenler ve makineleri
10 Tohum boruları, gömücü ayaklar, baskı tekerleri, çizi kapatıcılar ve ek düzenler
11 Yaşam alan düzenleme, çapalama tekniği ve makineleri
12 Fide yetiştirme, dikim tekniği ve makineleri
13 Gübreleme makineleri
14 Ekim, gübreleme ve yabancı ot mücadelesinde hassas tarım uygulamaları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Tarım makinaları ile ilgili temel kavramları tanımlayabilir 5
2 Tarımsal ve tarıma dayalı sanayi üretimi yapan kuruluşlarda mekanizasyon zincirinin oluşturulması, işletilmesi ve optimizasyonunu gerçekleştirebilir 4
3 Tarımsal ve tarıma dayalı üretim yapan sanayi kuruluşlarında enerji kaynaklarının kullanımını yönetebilir 4
4 Tarım makinalarının tasarımı, projelendirilmesi ve üretim i faaliyetlerini gerçekleştirebilir 4
5 Tarımsal üretim yapan işletmelerde bilişim teknolojilerinin kullanımı gerçekleştirebilir 4
6 Tarımsal ve tarıma dayalı sanayi üretimi yapan kuruluşlarda problemlerin çözümüne yönelik mevcut yöntemleri değerlendirebilir, alternatif çözümler geliştirebilir ve amaca en uygun çözümleri seçebilir 4
7 İşletmelerde modern tarım tekniklerine uygun üretim yapısı oluşturabilir 4
8 İlgili mevzuatları takip ederek, üretimin mevzuatlara uygun bir şekilde gerçekleşmesini sağlayabilir 4
9 Toplumsal ve sosyal sorumluluk prensibiyle çevreye duyarlı, doğal kaynakları koruyucu üretim modellerini oluşturabilir 4
10 Mesleki anlamda kendini geliştirebilmek için takip edilmesi gereken yöntemleri uygulayabilir 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 40 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 14 1 14
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 14 3 42
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 126    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Prof. Dr. İsmet ÖNAL, Ekim Dikim Makineleri
Diğer Kaynaklar Prof. Dr. İsmet ÖNAL, Ekim Dikim Makineleri
Materyal
Dökümanlar Prof. Dr. İsmet ÖNAL, Ekim Dikim Makineleri
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri