Ders Adı Tarım Traktörleri
Ders Kodu YTM-324
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 6.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) SELİM UYSAL
Dersin Yardımcıları YOK.................
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Traktör ve Tarım Makinaları İşletmeciliğinin Önemi, Tarımsal Üretimde Mekanizasyon Sistemleri, Tarla Tarımında Traktörlerin Çeki Özellikleri, Makina Traktör Agregatının Hareket Hızı, Makina Traktör Agregatlarının Tertibi, Uygun Makina Seçimi ve Rasyonel Kullanım Koşulları, Traktör ve Tarım Makinaları Bakım Tekniği
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Dersin amacı, "Makina-Traktör" ve "Makina-Tarla" ilişkilerini birlikte irdelemek ve "Bakım Tekniğini" öğrenmektir.
No Dersin Kazanımları  
1 Traktörün anlamını, gelişim tarihini, hangi işlerde kullanılabileceğini bilmelidir.
2 Traktörü oluşturan organların parçalarını ve bunların çalışma prensiplerini bilir
3 Traktörün statik ve dinamik durumdaki kuvvetler analizini yapabilmeli ve devrilme açılarını belirleyebilmelidir
4 Traktörün hidrolik kaldırma sistemini iyi tanımalı ve bu sistemle ilgili hesaplamaları yapabilmeli
5 Traktör bakımını bilmeli ve uygullayabilmeliddir
6 Traktöre alet ve ekpmanları bağlayabilmeli ve bunların çalışma sistemlerini bilmeli
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10
1
2
3
4
5
6
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Tarımsal üretimde makina kullanımın önemi
  Ön Hazırlık: Ders kaynak kitabının ilgili bölümünden hazırlık
2 Tarımsal üretimde mekanizasyon sistemi
  Ön Hazırlık: Ders kaynak kitabının ilgili bölümünden hazırlık
3 Traktörlerin çeki özellikleri
  Ön Hazırlık: Ders kaynak kitabının ilgili bölümünden hazırlık
4 Makina ve traktör agregatının hareket hızı
  Ön Hazırlık: Ders kaynak kitabının ilgili bölümünden hazırlık
5 Tarım alet ve makinalarının çeki dirençleri
  Ön Hazırlık: Ders kaynak kitabının ilgili bölümünden hazırlık
6 Tarım alet ve makinalarının birleştirilmesi ve agregat tertibi
  Ön Hazırlık: Ders kaynak kitabının ilgili bölümünden hazırlık
7 Traktör ve tarın makinaları agregatlarının tarladaki hareket tarzları
  Ön Hazırlık: Ders kaynak kitabının ilgili bölümünden hazırlık
8 Uygun makina seçimi ve tarım alet ve makina seçiminde önemli kriterler
  Ön Hazırlık: Ders kaynak kitabının ilgili bölümünden hazırlık
9 Ara sınav...............
  Ön Hazırlık: .........................................
10 Tarım makianlarının iş başarısı ve bunu etkileyen önemli faktörler
  Ön Hazırlık: Ders kaynak kitabının ilgili bölümünden hazırlık
11 Tarımsal işletmelerde rasyonel makina kullanma
  Ön Hazırlık: Ders kaynak kitabının ilgili bölümünden hazırlık
12 Traktör ve tarım makinalarında bakımın önemi
  Ön Hazırlık: Ders kaynak kitabının ilgili bölümünden hazırlık
13 Traktör ve tarım makinalarının eskimesine etki eden faktörler
  Ön Hazırlık: Ders kaynak kitabının ilgili bölümünden hazırlık
14 Traktör ve tarım makinalarının bakımı ve onarımı
  Ön Hazırlık: Ders kaynak kitabının ilgili bölümünden hazırlık
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Tarım makinaları ile ilgili temel kavramları tanımlayabilir 2
2 Tarımsal ve tarıma dayalı sanayi üretimi yapan kuruluşlarda mekanizasyon zincirinin oluşturulması, işletilmesi ve optimizasyonunu gerçekleştirebilir 5
3 Tarımsal ve tarıma dayalı üretim yapan sanayi kuruluşlarında enerji kaynaklarının kullanımını yönetebilir 2
4 Tarım makinalarının tasarımı, projelendirilmesi ve üretim i faaliyetlerini gerçekleştirebilir 5
5 Tarımsal üretim yapan işletmelerde bilişim teknolojilerinin kullanımı gerçekleştirebilir 2
6 Tarımsal ve tarıma dayalı sanayi üretimi yapan kuruluşlarda problemlerin çözümüne yönelik mevcut yöntemleri değerlendirebilir, alternatif çözümler geliştirebilir ve amaca en uygun çözümleri seçebilir 2
7 İşletmelerde modern tarım tekniklerine uygun üretim yapısı oluşturabilir 5
8 İlgili mevzuatları takip ederek, üretimin mevzuatlara uygun bir şekilde gerçekleşmesini sağlayabilir 2
9 Toplumsal ve sosyal sorumluluk prensibiyle çevreye duyarlı, doğal kaynakları koruyucu üretim modellerini oluşturabilir 2
10 Mesleki anlamda kendini geliştirebilmek için takip edilmesi gereken yöntemleri uygulayabilir 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 13 3 39
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 13 1 13
Ödevler 0 0 0
Sunum 1 1 1
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 9 1 9
Arazi ya da Alan Çalışması 13 1 13
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 95    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Görsel sunular ve haftalık uygulama notları. Keskin R. Ve.. D. Erdoğan, 1996. Tarımsal Mekanizasyon. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No:927, Ankara. Ülger ve ark., 2011. Tarım Makinaları İlkeleri. Hiperlink Yayınları, İstanbul
Diğer Kaynaklar Görsel sunular ve haftalık uygulama notları. Keskin R. Ve.. D. Erdoğan, 1996. Tarımsal Mekanizasyon. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No:927, Ankara. Ülger ve ark., 2011. Tarım Makinaları İlkeleri. Hiperlink Yayınları, İstanbul
Materyal
Dökümanlar Görsel sunular ve haftalık uygulama notları. Keskin R. Ve.. D. Erdoğan, 1996. Tarımsal Mekanizasyon. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No:927, Ankara. Ülger ve ark., 2011. Tarım Makinaları İlkeleri. Hiperlink Yayınları, İstanbul
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri