Ders Adı Tarım Makinaları Ayar ve Bakım Tekniği
Ders Kodu YTM-320
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 6.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) SELİM UYSAL
Dersin Yardımcıları YOK
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Traktör ve Tarım Makinaları İşletmeciliğinin Önemi, Tarımsal Üretimde Mekanizasyon Sistemleri, Tarla Tarımında Traktörlerin Çeki Özellikleri, Makina Traktör Agregatının Hareket Hızı, Makina Traktör Agregatlarının Tertibi, Uygun Makina Seçimi ve Rasyonel Kullanım Koşulları, Traktör ve Tarım Makinaları Bakım Tekniği
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Dersin amacı, "Makina-Traktör" ve "Makina-Tarla" ilişkilerini birlikte irdelemek ve "Bakım Tekniğini" öğrenmektir
No Dersin Kazanımları  
1 Tarımda kullanılan makinaların ayarlarını ve bakımını yapabilir.
2 Tarlada ve bahçede bilinçli şekilde ayar ve kalibrasyon yapabilir.
3 ...........................
4 ..................
5 ..........................
6 .................................
7 .................
8 .................
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Tarımsal üretimde makina kullanımın önemi
  Ön Hazırlık: Ders kaynak kitabından ilgili bölümden hazırlık.
2 Tarımsal üretimde mekanizasyon sistemi
  Ön Hazırlık: Ders kaynak kitabından ilgili bölümden hazırlık.
3 Tarla tarımında traktörlerin çeki özellikleri
  Ön Hazırlık: Ders kaynak kitabından ilgili bölümden hazırlık.
4 Makina ve traktör agregatının hareket hızı
  Ön Hazırlık: Ders kaynak kitabından ilgili bölümden hazırlık.
5 Tarım alet ve makinalarının çeki dirençleri
  Ön Hazırlık: Ders kaynak kitabından ilgili bölümden hazırlık.
6 Tarım alet ve makinalarının birleştirilmesi ve agregat tertibi
  Ön Hazırlık: Ders kaynak kitabından ilgili bölümden hazırlık.
7 Traktör ve tarın makinaları agregatlarının tarladaki hareket tarzları
  Ön Hazırlık: Ders kaynak kitabından ilgili bölümden hazırlık.
8 Uygun makina seçimi ve tarım alet ve makina seçiminde önemli kriterler
  Ön Hazırlık: Ders kaynak kitabından ilgili bölümden hazırlık.
9 Ara sınav ......................
  Ön Hazırlık: ........................
10 Tarım makianlarının iş başarısı ve bunu etkileyen önemli faktörler
  Ön Hazırlık: Ders kaynak kitabından ilgili bölümden hazırlık.
11 Tarımsal işletmelerde rasyonel makina kullanma
  Ön Hazırlık: Ders kaynak kitabından ilgili bölümden hazırlık.
12 Traktör ve tarım makinalarında bakımın önemi
  Ön Hazırlık: Ders kaynak kitabından ilgili bölümden hazırlık.
13 Traktör ve tarım makinalarının eskimesine etki eden faktörler
  Ön Hazırlık: Ders kaynak kitabından ilgili bölümden hazırlık.
14 Traktör ve tarım makinalarının bakımı ve onarımı
  Ön Hazırlık: Ders kaynak kitabından ilgili bölümden hazırlık.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Tarım makinaları ile ilgili temel kavramları tanımlayabilir 4
2 Tarımsal ve tarıma dayalı sanayi üretimi yapan kuruluşlarda mekanizasyon zincirinin oluşturulması, işletilmesi ve optimizasyonunu gerçekleştirebilir 1
3 Tarımsal ve tarıma dayalı üretim yapan sanayi kuruluşlarında enerji kaynaklarının kullanımını yönetebilir 1
4 Tarım makinalarının tasarımı, projelendirilmesi ve üretim i faaliyetlerini gerçekleştirebilir 1
5 Tarımsal üretim yapan işletmelerde bilişim teknolojilerinin kullanımı gerçekleştirebilir 1
6 Tarımsal ve tarıma dayalı sanayi üretimi yapan kuruluşlarda problemlerin çözümüne yönelik mevcut yöntemleri değerlendirebilir, alternatif çözümler geliştirebilir ve amaca en uygun çözümleri seçebilir 1
7 İşletmelerde modern tarım tekniklerine uygun üretim yapısı oluşturabilir 1
8 İlgili mevzuatları takip ederek, üretimin mevzuatlara uygun bir şekilde gerçekleşmesini sağlayabilir 1
9 Toplumsal ve sosyal sorumluluk prensibiyle çevreye duyarlı, doğal kaynakları koruyucu üretim modellerini oluşturabilir 1
10 Mesleki anlamda kendini geliştirebilmek için takip edilmesi gereken yöntemleri uygulayabilir 1
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 13 3 39
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 13 1 13
Ödevler 0 0 0
Sunum 1 1 1
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 9 1 9
Arazi ya da Alan Çalışması 13 1 13
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 105    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Tarım alet ve Makinalarının Tamir ve Bakımı, Erol Kasap, Bekir Engürülü, Özkan Çiftçi, K. Sedat Kılınç, Mesut Gölbaşı, Hakan Ç. Başaran, Mustafa Akkurt,DAGMEM, Ankara, 2000
Diğer Kaynaklar Tarım alet ve Makinalarının Tamir ve Bakımı, Erol Kasap, Bekir Engürülü, Özkan Çiftçi, K. Sedat Kılınç, Mesut Gölbaşı, Hakan Ç. Başaran, Mustafa Akkurt,DAGMEM, Ankara, 2000
Materyal
Dökümanlar Tarım alet ve Makinalarının Tamir ve Bakımı, Erol Kasap, Bekir Engürülü, Özkan Çiftçi, K. Sedat Kılınç, Mesut Gölbaşı, Hakan Ç. Başaran, Mustafa Akkurt,DAGMEM, Ankara, 2000
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri